کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری | آرای دیوان عدالت اداری و پرسش و پاسخ

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در راستای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی شهر و متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و یک نفر قاضی تشکیل میشود، همواره رتبه اول تا سوم را در بیشترین شکایات از آرای صادره از مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دارا بوده است

سبب این امر را هرچند میتوان در مقتضا و ماهیت اختلاف برانگیز فعالیتهای ساختمانی و ساخت و احداث بنا به سبب تلاقی و تعارض اصل مالکیت و منافع اشخاص با اصول شهرسازی جستجو نمود، اما مهمترین عامل این موضوع را باید مواد قانونی مربوط دانست که با ابهامات بسیار و اختیاری بودن صدور هریک از آرای تخریب و جریمه در ماده صد قانون شهرداری، در موارد متعدد موجبات طرح شکایات بسیار از آرای صادره از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ را فراهم ساخته است.

علاوه بر این بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صلاحیت تصمیم گیری در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری بنا گردیده اند را در صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قرار داده است که اعتراض به تصمیم این کمیسیون مبنی بر تعطیلی اماکن فوق الذکر، قسمت قابل توجهی از دعاوی علیه کمیسیون مذکور را در بر می گیرد.

موضوعات بسیاری در خصوص کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و آرای صادره از آنها مطرح است که در این مجموعه نه موضوع مرتبط با جهات اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با عناوین صلاحیت زمانی و جغرافیایی کمیسیون ماده صد، صلاحیت کمیسیون ماده صد در صدور رای به تخریب، صلاحیت کمیسیون ماده صد در صدور رای به جریمه، احداث بنای زائد بر (مساحت یا تراکم مندرج در) پروانه ساختمانی، احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن، تجاوز به معابر، تغییر کاربری و اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده صد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مستندات قانونی و نکات پیرامون آن تشریح و تحلیل میشود.

علاوه بر این با عنایت به دامنه وسیع صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ابهامات قانونی، در پایان کتاب مجموعه ای از مهمترین پرسش و پاسخ ها در خصوص صلاحیت کمیسیون مذکور با تأکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری که در نشست های تخصصی دیوان عدالت اداری با اعضای کمیسیون ماده صد استان ها مطرح شده است به پیوست ارائه می شود.

[box title=”دانلود متن کامل کتاب” style=”soft” box_color=”#333333″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]کمیسیون ماده صد قانون شهرداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)[/box]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام