کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران در سال 1401 چقدر است؟

حق بیمه کارگران در سال 1401 چقدر است؟

حق بیمه، در واقع وجوهی است که برای استفاده از مزایای بیمه نامه تامین اجتماعی، به این سازمان، پرداخت می گردد. درصدی از مبلغ حق بیمه، توسط کارفرما و درصدی دیگر نیز توسط بیمه شدگان، بابت حق بیمه، به اداره  سازمان بیمه تامین اجتماعی، به صورت ماهانه، پرداخت خواهد شد.

نرخ حق بیمه هر سال، با توجه به فرمولی که از سوی سازمان تامین اجتماعی، تعیین و ارائه شده است، محاسبه می شود و معمولا هر سال، میزان مبلغی که برای پرداخت حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی تعیین می گردد، چندین درصد افزایش دارد. حق بیمه تامین اجتماعی، هر ساله با توجه به حداقل دستمزد کارگران و تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می کند. نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ نیز، به روال سال های گذشته، افزایش پیدا کرده است و لازم است که این حق بیمه بر اساس قوانین موجود، از سوی کارگر و کارفرما پرداخت شود.

با توجه به اهمیت حق بیمه سال 1401، برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی؛ در ادامه، در رابطه با حق بیمه، نحوه محاسبه نرخ هزینه 1401 و همچنین، مبلغ نرخ آن در سال ۱۴۰۱، مطالبی آورده شده است. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

حق بیمه چیست

حق بیمه، وجهی است که  از سوی کارفرما، مطابق قانون کار، به طور ماهیانه، جهت استفاده کارگر از مزایای بیمه تامین اجتماعی، به این سازمان پرداخت می شود. به عبارت دیگر، کارفرمایی که مشمول قانون کار بوده، بخشی از حقوق ماهیانه کارگر مشغول در کارگاه خود را کسر کرده، سهم خود از حق بیمه را به آن اضافه نموده و حاصل جمع این مبلغ را، تحت عنوان حق بیمه، به طور ماهیانه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.

حق بیمه تامین اجتماعی، می بایست توسط کارفرما، برای کارگران، پرداخت شود. البته، میزان وجه پرداخت شده توسط کارفرما، میزان مبلغی است که حق کارفرما می باشد و بقیه درصد تعیین شده، از حقوق کارگران، کسر خواهد شد. پس از پرداخت این حق بیمه، به صورت سالیانه، بیمه شدگان می توانند از خدمات بیمه درمانی، بازنشستگی، مستمری بازماندگان و یا از کارافتادگی، استفاده کنند.

بنابراین، لازم است که کارگران، دقت داشته باشند که حق بیمه تامین اجتماعی، مطابق با نرخ سالانه از حقوقشان، کسر و توسط کارفرما نیز پرداخت شود. برای دریافت تاییدیه پرداخت بیمه تامین اجتماعی و سوابق پرداخت این نوع بیمه، روش های مختلفی وجود دارد که کارگران می توانند از آن ها استفاده کنند.

هر ساله، حق بیمه تامین اجتماعی، بر اساس حداقل دستمزد کارگران و مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می کند و همین موضوع باعث می شود که حق بیمه هر سال، نسبت به سال گذشته خود، درصدی افزایش داشته باشد. در سال ۱۴۰۱ نیز، حق بیمه افزایش پیدا کرده است؛ اما نسبت حق بیمه برای کارگر و کارفرما تفاوتی نداشته و بر اساس تعریف های موجود و قوانین تعریف شده، قابل پرداخت خواهد بود.

نرخ حق بیمه هر سال چگونه تعیین می شود؟

برای بسیاری از کارگران و کارفرمایان، این سوال مطرح می شود که حق بیمه هر سال، چگونه و بر چه معیاری تعیین شده و نحوه محاسبه نرخ هزینه 1401، چگونه است؟ به طور کلی، عوامل مختلفی می توانند بر نرخ حق بیمه هر سال، تاثیر بگذارند و همه این عوامل نیز بر روی نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱، نیز تاثیر می گذارند.

معیار های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال 1401 تاثیر می گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند. در واقع، فرمول مربوط به نحوه محاسبه نرخ هزینه در خصوص حق بیمه در هر سال، دارای معیار های اصلی، به نام حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن می باشد. با توجه به اینکه بن کارگری و حق مسکن در هر سال، تغییر می کند، میزان نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ نیز تغییر خواهد کرد.

پس از محاسبه نرخ حق بیمه سال 1401، میزان مبلغ کل حق بیمه سال جدید محاسبه می شود و کارفرمایان و کارگران، باید بر اساس حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی، حق بیمه سال جدید را پرداخت کنند. البته، نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که درصد حق بیمه تامین اجتماعی در هر سال، تغییر نمی کند و فقط معیار های موجود برای محاسبه این درصد، تغییر خواهد کرد.

حق بیمه تامین اجتماعی در هر سال، 30 درصد از کل مبلغ دریافتی حقوق و دستمزد است. البته، کل این 30 درصد، توسط کارفرما، پرداخت نمی شود. در واقع، 23 درصد را کارفرما پرداخت می کند. در واقع، 20 درصد از این 23 درصد، حق کارفرما است که 3 درصد آن مربوط به بیمه بیکاری بوده و با توجه به اینکه دولت این 3 درصد را پرداخت نمی کند ( به علت بیکار نبودن کارگر )، کارفرما باید مجموعا 23 درصد را پرداخت کند.

7 درصد را نیز خود کارگر پرداخت کرده و سهم کارگر از حقوق کارگر، کسر خواهد شد. تمامی نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ و سهم کارفرما، باید به صورت تمام و کمال پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر، توسط کارفرما در سال جدید، کارفرما مشمول جریمه خواهد بود.

نرخ حق بیمه در سال 1401

با توجه به افزایش معیارهای تعیین حق بیمه در سال 1401، نرخ هزینه حق بیمه سال ۱۴۰۱ نیز افزایش پیدا کرده و می توان از طریق فرمول تعیین شده، این حق بیمه را برای ماه های 30 روزه و یا 31 روزه، تعیین نمود. حق بیمه سال 1401، یک رشد چند درصدی، نسبت به سال گذشته دارد؛ اما روش نحوه محاسبه حق بیمه، تفاوتی نداشته است و می توان مطابق با درصدهای تعیین شده، این حق بیمه را محاسبه و تعیین کرد.

افرادی که تحت پوشش بیمه خویش فرما سازمان بیمه تامین اجتماعی می باشند، می توانند جهت پرداخت حق بیمه خویش فرما، از طریق سایت samt.tamin.ir، اقدام نمایند.

طبق فرمول ارائه شده از سازمان تامین اجتماعی کشور، حق بیمه سال ۱۴۰۱، مطابق با فرمول زیر محاسبه می شود. این فرمول، حق بیمه کل را برای کارگران، تعیین و محاسبه می کند؛ اما درصد تعیین شده، برای پرداخت وجوه، توسط کارگران و کارفرمایان، متفاوت است.

(( تعداد روز های کارکرد x پایه حقوق روزانه ) + حق مسکن + بن کارگری ) x سی درصد

بر اساس فرمول ذکر شده، می توان کل حق بیمه سال 1401 را برای هر کارگر محاسبه نمود؛ اما مساله ای که در اینجا وجود دارد، این است که تعداد روزهای کارکرد در 6 ماهه اول سال، با 6 ماهه دوم سال، متفاوت است و همین موضوع، باعث تغییر نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ در ماه های مختلف سال می شود.

در جدول زیر، نرخ حق بیمه سال 1401 را برای ماه های 30 روزه و 31 روزه مشاهده می کنید. درصد قابل پرداخت کارگر و کارفرما نیز بر اساس درصد تعیین شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، در جدول زیر ذکر شده اند.

حق بیمه تامین اجتماعی به صورت درصدی از حقوق و مزایای قانون کار تعریف شده است. بنابراین مبنای محاسبه حق بیمه حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ در تامین اجتماعی است و از این جهت میزان حقوق هر سال برای کلیه اعضای صندوق تامین اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد.

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ۱۴۰۱ ماهانه کارگر کسر کرده برروی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

برای حداقل حقوق و مزایا و دستمزد ۱۴۰۱ بیمه تامین اجتماعی با مبالغ زیر باید واریز شود:

جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و بدون فرزند جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و یک فرزند جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر یک سال سابقه و یک فرزند حق بیمه سهم کارگر ۱۴۰۱
ماه ۳۱ روزه  ۵۸.۲۰۶.۲۵۰ ریال  ۶۲.۳۷۰.۴۹۹ ریال  ۶۴.۵۴۰.۴۹۹ ریال  ۴.۰۷۴.۴۳۷ ریال
ماه ۳۰ روزه  ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ریال  ۶۰.۹۷۷.۲۴۹ ریال  ۶۳.۰۷۷.۲۴۹ ریال  ۳,۹۸۸,۵۶۵ریال
ماه ۲۹ روزه  ۵۵.۴۰۴.۲۵۰ ریال  ۵۹.۵۸۳.۹۹۹ ریال  ۶۱.۶۱۳.۹۹۹ ریال  ۳,۸۷۸,۲۹۷ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام