کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) باستناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به (تشخیص سازمان تامین اجتماعی) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و لیست حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه

ردیف حرفه و شغل مشمول دستمزد مقطوع
۱ کلیه رانندگان درون شهری (اعم از تاکسی، تاکسی بار، وانت بار، اتوبوس و مینی بوس های خطوط داخل شهری، کمپرسی، کامیون، کامیونت و رانندگان شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی و… – فاقد کمک دولت) ۱/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲ کارفرمایان کلیه فعالیت های مشمول تأمین اجتماعی ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۳ خویش فرمایان فعالیت‌های مشمول تأمین اجتماعی (کارفرمایانی که شخصا بکار اشتغال دارند و فاقد کارگر می‌باشند) ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۴ بنایان و کارگران ساختمانی (فاقد کمک دولت) ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۵ روحانیون ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۶ پیمانکاران ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۷ اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت‌ها ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۸ سهامداران شرکت های سهامی خاص به شرط اشتغال و عدم دریافت مزد ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۹ کارگزاران ستادهای نمازجمعه ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۰ کارگزاران دفاتر ائمه جمعه ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۱ ورزشکاران ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۲ مخترعین، مبتکرین و نوآوران ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۳ هنرمندان رشته های سینمایی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی (شامل نقاشی، طراحی، گرافیک، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه سازی، تذهیب) و نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه ای، نویسندگان کتاب، مؤلفین، مترجمین، شاعران و مورخین، فعالان قرآنی و… ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۴ مربیان آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی به شرط عدم رابطه مزدبگیری ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۵ حق‌العمل‌کاران ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۶ مأمورین تلقیح مصنوعی ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۷ رانندگان ماشین آلات سنگین راه‌سازی از قبیل لودر، ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۸ رانندگان ماشین آلات کشاورزی که به صورت حق الزحمه ای به اموری از قبیل شخم زنی، خرمن کوبی، وجین کاری و غیره اشتغال به کار دارند ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۹ معلمان و تعلیم دهندگان کلام الله مجید ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۰ مجریان طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۱ اعضای فدراسیون سوارکاری شامل مربیان، نعلبندان، داوران، طراحان مسیر، کلانتران، مراقبین دام، و رانندگان یدک کش اسب ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۲ بیمه نخبگان و استعدادهای برتر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۳ مهندسی رشته های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و… ۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۴ بازرگانان دارای کارت بازرگانی معتبر (اشخاص حقیقی) ۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۵ پزشکانی که فاقد مجوز تأسیس مطب هستند و در عین حال به طبابت نیز اشتغال دارند ۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۶ اعضای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که فاقد هر گونه نظام حمایتی بیمه ای می باشند ۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۷ کارشناسان رسمی دادگستری ۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۸ مدیر عامل شرکت ها ۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

علاوه بر گروههای ذکر شده کلیه مشاغلی که تا تاریخ ۲۴/۱/۸۷ مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد شناخته نشده بودند از تاریخ مذکور در ردیف مشمولین بیمه صاحبان حرف قرار گرفته اند و کلیه مشمولین می توانند به صورت خود اظهاری با تنظیم فرم مربوطه درخواست بیمه نمایند.

حمایت‌ها و نرخ‌های پرداخت حق بیمه:

متقاضیان می‌توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایت‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن به شرح ذیل برخوردار گردند.
الف) بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴% (۱۲%سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت)
ب) بیمه بازنشستگی وفوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۶% (۱۴% سهم بیمه شده +۲% سهم دولت)
ج) بیمه بازنشستگی واز کارافتادگی و فوت با نرخ۲۰% (۱۸% سهم بیمه شده+ ۲% سهم دولت)

متقاضیان می‌توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ‌های تعیین شده در بالا، در زمان بیمه پردازی و دریافت مستمری با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هرسال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی سازمان برخوردار شوند.

درخواست کلیه متقاضیان حمایت‌های بند «ج» ونیز درخواست آن گروه از متقاضیان بند «ب» که فاقد ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند در صورتی پذیرفته می شود که از سوی پزشک معتمد سازمان از کار افتاده کلی شناخته نشوند.

شرایط سن و سابقه :

پذیرش درخواست متقاضیان مرد و زن که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه میباشند موکول به آن است که سن مردان از ۵۰ سال و سن زنان از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.

افرادی که سن آنان بالاتر از سنین مذکور است و دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی میباشند به ازاء نصف مدت سابقه به سقف سنی مجاز آنها اضافه و در صورت احراز شرط سنی درخواست آنان پذیرفته می شود.

در خواست متقاضیانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند بدون شرط سنی پذیرفته می شود.

سایر موارد :

بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هرماه و حق سرانه درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت نمایند.

چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد حق بیمه بعدی ، بیش از سه ماه فاصله ایجاد شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب میگردد.

نکته :

پذیرش درخواست بیمه چهار (۴)گروه آخر مندرج دراین لیست شامل مدد جویان تحت پوشش معاونت اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، مجریان طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران ، نویسندگان و پدید آورندگان کتاب و هنرمندان ، رانندگان تاکسی ، تاکسی بار و مینی بوس های خطوط داخل شهری صرفا با ارائه معرفی نامه از مرجع مربوطه مجاز می باشد . درغیر اینصورت شخصا مانند سایرین ، مکلف به پرداخت کلیه حق بیمه مقرر خواهند بود.

بخشنامه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بر اساس بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان این سازمان و به منظور به روز رسانی دستمزد مبنای پرداخت حق بیمۀ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ ۲۶‏‏/۰۴‏‏/۶۷ ، لیست حداقل دستمزد روزانه مبناء کسر حق بیمه مربوط به بیمه شدگان مذکور که براساس بند ۵ یک هزار و هشتصد و دهمین صورتجلسه هیأت مدیره این سازمان مورخ ۰۷‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏/۹۷ به تصویب رسید و جهت اجرا ارسال شد.

متن کامل بخشنامه: بخشنامه ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان | دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بر این اساس، آن عده از بیمه‏ شدگانی که مطابق جدول لیست ( انتهای بخشنامه)، مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه هستند، از تاریخ ۰۱‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏/۹۷ میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ می‏ شود. ضمناً دستمزد سایر حِرف و مشاغل نیز پس از شناسائی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است، متقاضیانی که قبل از تاریخ ۰۱‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏/۹۷ نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرارداد نشده‏ اند، اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق الذکر به بعد خواهد بود.

متقاضیانی که طبق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواهد بود.

در خصوص مجریان طرح‏های خوداشتغالی و کارآفرین بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخبگان و استعدادهای برتر و نویسندگان، روزنامه‏ نگاران و هنرمندانی که قبلاً در زمره بیمه ‏شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرارداد فعال هستند، ضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، دستمزد آنان تغییر خواهد یافت. بدیهی است به منظور پذیرش درخواست متقاضیان جدید، ثبت کد شغل الزامی خواهد بود.

در خصوص آن گروه از بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفندماه ۹۷ نسبت به پیش پرداخت حق بیمه اقدام نموده ‏اند، با استخراج گردش حساب مابه التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام