اندیشه‌های حقوقی

تدوین منشور اخلاقی- حقوقی مشاغل بر اساس کتاب مفاتیح الحیات+ متن کامل

تدوین منشور اخلاقی- حقوقی مشاغل بر اساس کتاب مفاتیح الحیات+ متن کامل

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/13940925000911_PhotoA.jpg

مؤلف: مهدیه سادات خشوعی

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین منشور اخلاقی ـ حقوقی مشاغل براساس دیدگاه اهل بیت(ع) است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. برای دستیابی به این هدف به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع موارد معروف، کتاب مفاتیح‌الحیات انتخاب شد؛ سپس محتوای کتاب از نظر ویژگیهای اخلاقی و حقوقی مشاغل مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحلیل، ابتدا مفاهیم مرتبط با ویژگیهای اخلاقی و حقوقی مشاغل استخراج، سپس مفاهیم براساس محتوای مشترک، طبقه‌بندی شد و در نهایت مفاهیم طبقه‌بندی شده براساس محتوا به مشاغل مختلف اختصاص یافت؛ به این ترتیب، منشور عمومی اخلاقی ـ حقوقی (مشترک در همه مشاغل) و منشور اختصاصی اخلاقی ـ حقوقی (به تفکیک برای بیست شغل) براساس دیدگاه اهل بیت (ع) تدوین و اعتبار و پایایی منشور مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در مجموع با توجه به این منشور، نقشه منشور اسلامی اخلاقی ـ حقوقی مشاغل ترسیم شد که در این نقشه، آداب فکری،‌ گفتاری و رفتاری متناسب با مشاغل مختلف و رابطه انسان با خدا، انسان با انسان، انسان با حیوان، انسان با طبیعت و انسان با مصنوعات مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: اهل بیت(ع); منشور اخلاقی- حقوقی عمومی مشاغل; منشور اخلاقی- حقوقی اختصاصی مشاغل; کتاب مفاتیح الحیات

منبع: فصلنامه مدیریت اسلامی- سال بیست و چهارم، شماره 4، زمستان 1395

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل زیر کلیک کنید.

دانلود متن کامل مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام