کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟ (رقم با مثال و محاسبه)

عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟ (رقم با مثال و محاسبه)

شناسنامه قانون- با نزدیک شدن به آخر سال موضوع عیدی و پاداش کارگران داغ می‌شود. عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ کارگران از قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران تبعیت می‌کند و روش محاسبه عیدی و پاداش طبق قانون مزبور و مانند سال‌های قبل ثابت است. در این مقاله به صورت کامل و به زبان ساده نحوه‌ محاسبه عیدی و پاداش کارگران آموزش داده می‌شود و جدول عیدی کارگران ارائه شده و مثال‌هایی در این خصوص در اختیار کاربران قرار داده می‌شود.

قانون عیدی و پاداش کارگران چه شرایطی را الزامی کرده است؟

لایحه اصلاحی قانون عیدی و پاداش پس از تصویب قانون کار فعلی در ۳۰ مهر ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است. شرایط و الزامات قانون عیدی کارگران به ترتیب زیر است:

۱- کلیه کارفرمایان مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت ۱ سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

۲- مبلغ پرداختی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد همان سال بیشتر باشد.

۳- به کارگرانی که سابقه کمتر از یک سال دارند به نسبت کارکرد عیدی و پاداش با شرایط بالا باید پرداخت شود.

۴- اگر عرف کارگاه پرداخت مبلغی بیش از مبلغ بالا باشد عرف کارگاه معتبر است.

در پرداخت عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ کارگران کدام موارد از حقوق و مزایا باید محاسبه شوند؟

یک سوال مهم در خصوص نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ کارگران این است که حق السعی کارگران شامل موارد متعددی مانند حقوق، پایه سنوات، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، نوبت کاری، و … است. مزد و حقوقی که عیدی باید از روی آن حساب شود کدام یک از این موارد را شامل می‌شود.

طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار، مزد به مبلغ دریافتی کارگر در قبال انجام کار گفته می‌شود. مزد ثابت، مزد پایه(پایه سنوات)، کار مزد و سایر مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل مانند حق سرپرستی، فوق العاده شغل و امثال آن جزو مزد محسوب شده و در محاسبه عیدی و پاداش باید در نظر گرفته شوند.

مزایای انگیزه‌ای و رفاهی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد جزو مزد تلقی نشده و در عیدی و پاداش محاسبه نمی‌شوند.

مواردی مانند فوق العاده نوبت کاری، شب کاری و جمعه کاری مزایای تبعی مزد هستند و جزو مزد نبوده و در محاسبه عیدی و پاداش تاثیر ندارند.

فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه

عیدی و پاداش ۱۴۰۱ = ۶۰ * آخرین مزد روزانه کارگر

در متن قانون عیدی و پاداش برای هر سال کارکرد باید معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت شود. بنابراین فرمول محاسبه عیدی و پاداش ۱۴۰۱ به صورت زیر خواهد بود:

فرمول محاسبه عیدی و پاداش ماهانه و روزانه

فرمول محاسبه عیدی و پاداش ماهانه و کمتر از یک ماه نیز طبق تبصره ۱ قانون از نسبت کارکرد به عیدی کامل محاسبه می‌شود. اگر عیدی سالانه معادل ۶۰ روز مزد باشد عیدی و پاداش ماهانه یک دوازدم (۱۲/۱) آن یعنی معادل ۵ روز آخرین مزد خواهد بود. فرمول عیدی و پاداش ۱۴۰۱ کارگران در هر ماه به صورت زیر است:

عیدی و پاداش ماهانه = ۵ * آخرین مزد روزانه کارگر

در صورتی که قرارداد کارگری کمتر از یک ماه باشد و یا شروع و یا پایان مدت قرارداد کار ماه کامل را پوشش ندهد باید عیدی و پاداش روزانه به نسبت تعداد روز به سال محاسبه شود. فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران به صورت روزانه به صورت زیر خواهد بود:

عیدی و پاداش روزانه = عیدی و پاداش سالانه تقسیم بر ۳۶۵

یا

عیدی و پاداش روزانه = عیدی و پاداش ماهانه تقسیم بر ۳۰

سقف و حداکثر مبلغ عیدی و پاداش ۱۴۰۱ چقدر است؟

طبق قانون سقف و حداکثر مبلغ عیدی و پاداش کارگران امسال معادل ۹۰ روز حداقل مزد قانون کار است. حداقل مزد قانون کار ۱۴۰۱ روزانه ۱.۳۹۳.۲۵۰ریال است که معادل ۹۰ روز حداقل مزد برابر با ۱۲۵.۳۹۲.۵۰۰ ریال می‌شود.

در صورتی که مبلغ محاسبه شده برای عیدی و پاداش از مبلغ سقف عیدی ۱۴۰۱ بیشتر شود کارفرما می‌تواند سقف عیدی را پرداخت کند. پرداخت مازاد بر سقف منع قانونی ندارد و با توافق کارفرما امکان پذیر است.

محاسبه عیدی و پاداش حداقل حقوق ۱۴۰۱ کارگران

کارگران با سابقه کمتر از یک سال

کارگرانی که حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند عیدی و پاداش را نیز با حداقل عیدی و پاداش ۱۴۰۱ دریافت خواهند کرد. کارگرانی که سابقه کار کمتر از یک سال دارند پایه سنوات دریافت نمی‌کنند و صرفا روزانه حداقل ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال به عنوان مزد دریافت می‌کنند. از روی قانون عیدی و پاداش عیدی و پاداش سالانه کارگران با حداقل مزد به صورت زیر خواهد بود :

ریال ۸۳.۵۹۵.۰۰۰ = ۶۰ * ۱.۳۹۳.۲۵۰

کارگران با سابقه بیشتر از یک سال

کارگرانی که سابقه کار بیشتر از یک سال دارند مبلغی به عنوان مزد پایه یا پایه سنوات دریافت می‌کنند. پایه سنوات جزو مزد کارگر محسوب شده و در محاسبه عیدی و پاداش تاثیر دارد. هر چه سابقه کار کارگر بیشتر باشد مبلغ پایه سنوات وی نیز بیشتر شده و در نتیجه مبلغ عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ وی نیز افزایش پیدا می‌کند.

به عنوان مثال مزد شغل و پایه سنوات کارگران با سوابق کاری مختلف به صورت زیر خواهد بود.

عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ کارگران

به عنوان مثال در جدول بالا دو کارگر که در سال‌های ۹۲ و ۹۹ استخدام شده‌اند را در نظر می‌گیریم.

کارگر با استخدام سال ۱۳۹۲ :

مزد شغل ۱.۳۹۳.۲۵۰ + پایه سنوات ۳۹۸.۲۵۵ = مزد ثابت ۱.۷۹۱.۵۰۵ ریال

عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ = ۶۰ * ۱.۷۹۱.۵۰۵ = ۱۰۷.۴۹۰.۳۰۰ ریال.

مبلغ به دست آمده از سقف عیدی و پاداش کمتر است و مبلغ محاسبه شده باید پرداخت شود.

کارگر با استخدام سال ۱۳۹۹ :

مزد شغل ۱.۳۹۳.۲۵۰ + پایه سنوات ۱۳۴.۳۹۹ = مزد ثابت ۱.۵۲۷.۶۴۹ ریال

عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ = ۶۰ * ۱.۵۲۷.۶۴۹= ۹۱.۶۵۸.۹۴۰ ریال.

مبلغ به دست آمده از سقف عیدی و پاداش کمتر است و مبلغ محاسبه شده باید پرداخت شود.

ملاحظه می شود که هر چه سابقه کار کارگر بیشتر باشد مبلغ عیدی و پاداش وی نیز بالاتر خواهد بود.

جدول عیدی و پاداش سالانه ۱۴۰۱ کارگران با سابقه

در جدول عیدی و پاداش زیر عیدی و پاداش با فرض کارکرد یک سال کامل برای کارگرانی که سابقه کاری متفاوتی دارند محاسبه شده است.

حقوق کارگران با سابقه بیشتر از یک سال در سال ۱۴۰۱

حقوق کارگران با سابقه بیشتر از یک سال در سال 1401

جدول عیدی و پاداش حداقل سال ۱۴۰۱ به نسبت ماه کارکرد

در جدول قبلی عیدی و پاداش بر حسب سابقه کار و مبلغ سالانه محاسبه شده است. در این جدول عیدی و پاداش کارگرانی که سابقه کار نداشته و حداقل مزد قانون کار را دریافت می‌کنند ارائه شده است. برای به دست آوردن مبلغ ماهانه از جدول قسمت قبلی می‌توان ارقام سالانه را به عدد ۱۲ تقسیم کرد.

جدول عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای کارگران زیر یک سال سابقه

جدول عیدی و پاداش 1401 برای کارگران زیر یک سال سابقه

مالیات عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ چگونه محاسبه می‌شود؟

قسمتی از عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ کارگران از معافیت معاف و قسمتی مشمول مالیات است. در قانون مالیات های مستقیم عیدی و پاداش کارگران به اندازه یک دوازدهم سقف معافیت مالیاتی سالانه از مالیات بر درآمد حقوق معاف است. سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۴۰۱ برابر با ۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و یک دوازدهم این مبلغ معادل ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. بنابراین عیدی و پاداش کارگران امسال تا مبلغ ۵۶ میلیون ریال معاف از مالیات است و مبلغ مازاد بر آن مشمول مالیات است. جدول و آموزش محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱ را اینجا مطالعه کنید. کارفرماها می‌توانند در آخر سال مجموع معافیت مالیاتی حقوق را با معافیت مالیات عیدی و پاداش جمع زده و معافیت مالیات حقوق و عیدی و پاداش را به صورت سالانه محاسبه و پرداخت نمایند. محاسبه مالیات حقوق و عیدی و پاداش به صورت مجزا منع قانونی ندارد ولی از لحاظ مبلغ مقدار جزئی به ضرر کارگران است.

منبع: کارتابان

6 دیدگاه

 1. پس چرا آموزش و پرورش فقط عیدی مصوب وزیران رو پرداخت می‌کنه در حالیکه بقیه وزارتخانه ها معادل دو ماه حقوق دریافتی رو پرداخت میکنه؟

 2. هی کارگران
  پس کارمندا چی
  پس تخصص چی
  پس مدرک‌چی
  طرف با حکم‌کارگری نشسته پشت میز و داره دو برابره یک کارمند با مدرک ارشد میگیره
  این عدالته
  کارگری که قبلا دنبال عشقو حالش بوده الانم با حقوق‌بالا حال میکنه
  ولی یه‌کارمند تمام وقتشو‌گذاشته درس خونده و الانم باید پای امضایی که میزنه متعهد باشه حقوقش کمتره

  1. برادر من تو درسته درس خوندی اما ما کارگران زحمت میکشیم مثل شما نیستیم که فقط پشت میز بشینیم با موبایلمون ور بریم شما کارمندان کار نمی کنید حقوق مفت میگیرید کارگران هستند که دارن شب تا صبح کار میکنن حالا بعداز ۱۲ماه می خوان یه عیدی بگیرن حالا شما کارمندان بهتون فشار آمده که چرا کارگران چرا باید اینقدر عیدی بگیریم

  2. سلام علیکم برادر کارمند که بهت فشار اومده از اینکه کارگرا دارن عیدی میگیرن شما هزار بند و تبصره تو حقوقتون هست که خدا تومن میگیرید سر چندرقاز عیدی که بعد از ۱۲ ماه کار یدی و تو افتاد و شرجی و گرمی و سرمای برفی میخوان بدن بحث تخصص و بقیه چیزا میاری وسط اقا به همه عیدی خوب بدن ما که بخیل نیستیم ولی نون بقیه رو اجر کردن یا اینکه حسادت بکنی کار درستی نیست اگه به شما هم بدن ما هیچ مشکلی نداریم ولی شما ماهیانه ۲۵ میلیون میگیرید حالا کاگر ۵ تومن با حق اولادش ۶ تومن‌میگیره خیلی زیاده بنظرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام