کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

تفاوت تطبیق و نحوه محاسبه

نحوه محاسبه تفاوت تطبیق

بر اساس تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری:

• در صورتی‌که با اجرای این فصل (فصل دهم)، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسوور بازنشستگی هر یک از کارمندان که بموجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود،

• این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوق با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌گردد.

• و در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

هر چند از سیاق حکم قانونگذار در سال 1386 اینگونه برمی آید که بعد از چند سال این تفاوت تطبیق ها که در واقع حکم استثنایی هستند از احکام کارگزینی کارکنان دولت حذف شوند، اما این تفاوت تطبیق به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی از سال 1388 به بعد (سال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) در احکام کارگزینی به عنوان رقم “ثابت” تثبیت شد.

در جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 اینگونه می خوانیم:

«درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

متعاقباً در بخشنامه ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان، روش محاسبه این تفاوت تطبیق شرح داده شد.

نحوه محاسبه تفاوت تطبیق

۱- جمع حقوق مشمول کسور بازنشستگی آخرین حکم سال ۸۷ خود را بدست می آوریم.

مثال ۵۳۳۲۷۷۴

جمع کل حقوق سال ۸۷ این فرد نیز عدد روبرو می باشد:

مثال ۵۶۰۱۲۹۴

۲- سپس جمع امتیاز آخرین حکم صادره با تاریخ اجرای ۱/۱/۸۸ را (حق شغل- حق شاغل -مدیریت -ایثارگری) را در عدد ۵۰۰  ضرب می نماییم. مثال:    ۴۶۸۶۵۰۰= ۵۰۰ * ۹۳۷۳

جمع کل حقوق سال ۸۸ این فرد نیز ۶۵۳۸۵۹۴ می باشد.

۳-  عدد بدست آمده ردیف ۱ را از عددبدست آمده ردیف ۲ کسر می نماییم . عدد بدست آمده مبلغ تفاوت تطبیق می باشد.

۶۴۶۲۷۴=۴۶۸۶۵۰۰-۵۳۳۲۷۷

مبلغ ۶۴۶۲۷۴ بعنوان تفاوت تطبیق مرحله اول در حکم کارگزینی ثبت می گردد.

۴- حالا جمع امتیاز ردیف ۲ را در عدد ۶۰۰ ضرب نموده وبا مبلغ تفاوت تطبیق مرحله اول جمع می نماییم.

۶۲۷۰۰۷۴= ۶۴۶۲۷۴+۵۶۲۳۸۰۰= ۶۰۰* ۹۳۷۳

۵- عدد مشمول کسور سال ۸۷ را نیز با افزایش ۱۵٪ محاسبه می نماییم.

۶۱۳۲۶۹۰= ۱۱۵٪ * ۵۳۳۲۷۷۴

۶- چنانچه مبلغ بدست آمده ردیف چهارم از مبلغ ردیف پنجم کمتر باشد یعنی افزایش حقوق ۸۸ کمتر از ۱۵٪ حقوق ۸۷ باشد تا سقف ۱۵٪ بعنوان تفاوت تطبیق مرحله دوم در حکم اضافه می گردد.

در مثال فوق چون مبلغ ردیف چهارم از ردیف پنجم بیشتر است لذا تفاوت تطبیق مرحله دوم به این فرد تعلق نمی گیرد. (افزایش نامبرده بیش از ۱۵٪ می باشد.)    ۶۱۳۲۶۹۰<۶۲۷۰۰۷۴

۷- برای محاسبه تفاوت تطبیق مرحله سوم نیز لازم است جمع کل حکم سال ۸۸ را از جمع کل حکم سال ۸۷ کسر نماییم . در این صورت چنانچه افزایش حکم ۸۸ برای مردان متاهل کمتر از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و برای مردان مجرد و خانم ها کمتر از ۶۰۰۰۰۰ ریال باشد مبلغ مابه التفاوت بعنوان تفاوت تطبیق مرحله سوم به حکم فرد افزوده می گردد.

۹۳۷۳۰۰= ۵۶۰۱۲۹۴-۶۵۳۸۵۹۴

۶۰۰۰۰۰< ۹۳۷۳۰۰

در مثال فوق چون فرد خانم می باشد و مبلغ افزایش یافته بیشتر از ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد لذا تفاوت تطبیق مرحله سوم برای نامبرده تعلق نمی گیرد.

مقررات مرتبط:

پرداخت تفاوت تطبیق در صورتی که حقوق و فوق‌العاده‌های ثابت کاهش یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام