کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

برنامه محاسباتی افزایش ضریب و همسان سازی حقوق 99 بازنشستگان

روش محاسبه حقوق سال 99 بازنشستگان با افزایش سنواتی و همسان سازی

مستندات:

جداول همسان سازی حقوق 99 بازنشستگان کشوری و لشکری

افزایش ضریب حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق در سال 99

قانون بودجه سال 99 کل کشور

روش محاسبه افزایش حقوق سال 99

شیوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان کشوری

نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری سال 1399 به شرح زیر است.

حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1399 براساس تبصره 12 قانون بودجه و مصوبات هیات محترم وزیران و همچنین جداول امتیازی ابلاغ سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور در دو بخش و برای مجموعاً یک میلیون و 471 هزار و 467 رکورد ثبت شده، به صورت زیر افزایش یافته است: 

1- ابتدا برای همه رکوردها افزایش حقوق سنواتی،  15 درصد در نظر گرفته شده است.

پس از اعمال 15 درصد افزایش سنوات به همه رکوردها ،بر اساس جداول امتیازی و ضریب سال، عدد همسان سازی مشخص می شود، چنانچه امتیاز همسان سازی کمتر از افزایش 15 درصدباشد، افزایش 15 درصدی اعمال می شود. 

تعداد 166 هزار و 521 نفر معادل 10.5درصد جمعیت بازنشستگان کشوری در این گروه قرار می گیرند که حقوق بازنشستگی سال 1399 آن ها بیش از افزایش های ناشی از امتیاز جداول 109 و 110 می باشد و صرفا 15 درصد به آن ها تعلق می گیرد و میانگین حقوق سال 1399 آن ها به 52.036.687 ریال افزایش یافته است.

 بنابراین، حقوق بازنشستگان در این گروه فقط 15 درصد افزایش یافته است.

– گروهی از حقوق بگیران نیز که به لحاظ سنوات کمتر از 30 سال (معمولا کمتر از 15 سال) به علت فوت یا از کار افتادگی مشمول دریافت حقوق شده اند با توجه به شرایط تعریف شده در مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری و قلت سنوات حقوق آن ها، براساس سنوات برقرار شده که در محاسبه، این افزایش مشمول رعایت (حسب سنوات کمتر از 28.000.000 ریال نباشد) شده و مابه التفاوت به آنان تعلق گرفته است کمترین مبلغ پرداختی این گروه حقوق 23.900.000 ریال می باشد.

2- افزایش همسان سازی بین 22 تا 70 درصد متغیر است

پس از اعمال افزایش عمومی 15 درصد،مطابق امتیازات گروههای شغلی حقوق همسان سازی مشخص می شود.

در این گروه، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری مشمول همسان سازی که یک میلیون و 315 هزار و 250 نفر معادل 89.5 درصد از جمعیت بازنشستگان کشوری هستند به 35.133.116 ریال افزایش یافته است. 

این افزایش به طور میانگین 8.147.797 ریال است.

افزایش حقوق در بخش همسان سازی به شرح ذیل است:

 در ابتدا جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری (سال 1399) موضوع افزایش امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری (با ضریب 2438) و 30 سال خدمت ارائه می شود:

در این جدول امتیازات مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در چهار گروه شغلی شامل:

  • گروههای 20 گانه شغلی
  • گروههای 8 گانه قضات
  • پنجگانه هیات علمی
  • گروههای مقامات

تقسیم بندی شده اند. براساس ضوابط و قوانین موجود و همچنین جدول همسان سازی و گروه های شغلی ذکر شده در بالا، روش محاسبه حقوق به صورت زیر خواهد بود:

 لازم به ذکر است که چگونگی افزایش حقوق برای هر فرد بازنشسته یا موظف براساس عوامل مختلفی چون گروه شغلی، طبقه شغلی، سنوات خدمت، سابقه بالای 30 سال، مناطق جنگی ، پست مدیریتی و .. متفاوت بوده و روش محاسبه آن تفاوت دارد و برای هر فرد به صورت جداگانه باید مورد محاسبه قرار گیرد و لزوماً دو فرد با سابقه بازنشستگی یکسان و یک گروه شغلی، حقوق یکسانی دریافت نخواهند کرد.

با توجه به موارد بالا و برای درک بهتر چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، روش محاسبه یک نمونه حکم بازنشستگی در زیر بیان می شود:

حقوق فردی در گروه 14با 31 سال و 2 ماه 18 روز سابقه و سوابق مدیریتی رئیس اداره در سال 1398 برابر با 30.155.622 ریال بوده است.

در دومرحله محاسبه حقوق ایشان در سال 99 انجام می شود:

بنابراین، بر اساس جمع مبالغ فوق، حقوق طبق جدول همسان سازی برابربا : 40.564.459 ریال است.

با توجه به محاسبه بند یک و دو مبلغ بیشتر(40.564.459 ریال) بعنوان حقوق سال 99 تعیین می شود.

میزان افزایش نسبت به سال گذشته برابر با 10.408.837 ریال معادل با 34.5 درصد می باشد که از این مبلغ ،مبلغ 4.523.343 ریال مربوط به 15 درصد افزایش سنواتی و 5.885.494 ریال مربوط به همسان سازی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام