کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

جدول مزد شغل روزانه طرح نظام هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی در سال ۱۴۰۰

جدول مزد شغل روزانه طرح نظام هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی در سال ۱۴۰۰

مزد شغل روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال           ضریب: ۱۵۶.۶۲ ریال

مزد پایه سنوات روزانه

مزد شغل روزانه

امتیازات

گروه‌ها

46.667 885.165 0 1
46.867 887.514 15 2
47.067 889.864 30 3
47.267 892.212 45 4
47.467 895.345 65 5
47.667 898.478 85 6
47.867 901.610 105 7
48.067 905.525 130 8
48.267 909.441 155 9
48.467 914.139 185 10
48.667 918.838 215 11
49.067 923.536 245 12
49.467 929.801 285 13
49.867 936.066 325 14
50.267 942.331 365 15
50.667 950.161 415 16
51.067 957.992 465 17
51.467 967.389 525 18
51.867 976.787 585 19
52.267 988.533 660 20

شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی مکلفند در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به استناد دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ روابط کار نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل از طریق دفاتر مشاور فنی ذیصلاح اقدام نموده و علاوه بر پرداخت مزد کارگر بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل نسبت به پرداخت سایر مزایای ماهیانه به استناد بخشنام شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی کار به شرح ذیل اقدام نمایند.

۱- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجر) ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شش میلیون ریال)

۲- حق اولاد یک فرزند ماهیانه ۲.۶۵۵.۴۹۵ ریال (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و نود و پنج ریال)، (به تعداد اولاد باید محاسبه و پرداخت شود.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام