کتاب استخدامی اداری ها
دانلود

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

یکی از مباحث بسیار مهم در آخر هر سال که نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد تعیین مزد سالانه کارگران است. شواری عالی کار پس از جلسات بسیار طولانی در نهایت حقوق اداره کار ۱۴۰۲ و نرخ افزایش حداقل حقوق کارگران نسبت به سال گذشته را تصویب کرد و پاسخ سوال حقوق اداره کار ۱۴۰۲ چقدر است را مشخص کرد.

در ادامه، جزئیات مصوبه شورای عالی کار در خصوص پایه حقوق ۱۴۰۲ کارگران و مزایای جنبی ارائه شده و علاوه بر ارقام مصوب جزئیات بیشتری در خصوص حقوق اداره کار برای کارگران و نیز کسورات بیمه و مالیات بررسی شده است.

حداقل حقوق و مزایای مصوب وزارت کار ۱۴۰۲

در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ شورای عالی کار نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص دستمزد و افزایش مزد کارگران سال ۱۴۰۲ به توافق نهایی رسیدند که ارقام مبالغ مربوطه به صورت زیر است:

حداقل مزد روزانه قانون کار ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال

حداقل حقوق ماهانه ۳۰ روزه مبلغ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال

حق مسکن ماهانه (کمک هزینه مسکن) مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بن کارگری ماهانه (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حق اولاد ماهانه (کمک هزینه عائله مندی) برای هر فرزند مبلغ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال

پایه سنوات (مزد پایه) روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال

سایر سطوح مزدی به میزان ۲۱ درصد مزد سال گذشته به علاوه روزانه مبلغ ۸۳۵۹۶ ریال

لازم به توضیح است حقوق اداره کار ۱۴۰۲ در ماه‌های ۳۱ روزه و ۲۹ روزه به نسبت تعداد روز پرداخت می‌شود ولی حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد در همه ماه‌ها رقم ثابتی خواهد بود. پایه سنوات (مزد پایه) به کارگران با سابقه بیش از یک سال در همان کارگاه تعلق می‌گیرد. در صورتی که سابقه کار کارگر بیش از ۲ سال باشد پایه سنوات سال‌های گذشته نیز با لحاظ افزایش‌های سالیانه به پایه سنوات ۱۴۰۲ افزوده خواهد شد.

حداقل حقوق و مزایای مصوب اداره کار در سال 1402
حداقل حقوق و مزایای مصوب اداره کار در سال ۱۴۰۲

سایر سطوح مزدی در حقوق اداره کار ۱۴۰۲ شامل حال چه کسانی می‌شود؟

همه کارگران شاغل حداقل حقوق قانون کار را دریافت نمی‌کنند. برخی از کارگران به دلایل مختلف از جمله مزد توافقی، وجود طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافت مزایای ثابت به تبع شغل، افزایش سابقه کار و … حقوقی بالاتر از حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند.

با توجه به توضیح داده شده بالاتر بودن حقوق کارگران نسبت به حداقل حقوق وزارت کار در دو حالت کلی می‌تواند اتفاق بیافتد:

۱-حقوق و مزایای توافقی بالاتر از قانون کار، طرح طبقه بندی مشاغل و موارد مشابه

۲-افزایش سابقه کار کارگر و ناشی از پایه سنوات تجمیعی

برای محاسبه افزایش حقوق ۱۴۰۲ تمام کارگرن اعم از حداقل بگیران، حالت‌های بالا فرمول سایر سطوح مزدی قابل استفاده است. ولی برای سادگی محاسبات برای ۱-کارگران با سابقه کمتر از یک سال که حداقل حقوق اداره کار را دریافت می‌کنند و ۲-کارگرانی که افزایش سابقه کار باعث افزایش مزد آنان شده نیازی به استفاده از فرمول سایر سطوح مزدی نیست. بخشنامه مزد و نیز جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۲ برای محاسبه مزد این قبیل کارگران کافی است.

ولی برای محاسبه مزد کارگرانی که در حالت ۱ توضیح داده شد حتما می‌بایست از فرمول سایر سطوح مزدی استفاده کرد.

حقوق اداره ۱۴۰۲ ساعتی چگونه محاسبه می شود؟

حقوق ساعتی در ماده ۳۹ قانون کار به رسمیت شناخته شده است. طبق این ماده کارگرانی که به صورت پاره وقت و کمتر از ساعات کار قانونی مشغول به کار هستند به نسبت کارکرد آنان پرداخت می‌شود. ساعت کار کامل در قانون کار به صورت هفتگی ۴۴ ساعت تعیین شده است و برای محاسبه ساعت کار ماهانه باید تعداد روزهای کاری (غیر تطعیل) هر ماه در عدد ۷.۳۳ ضرب شود.

نسبت کارکرد در مزد روزانه

در متن ماده فوق به کلمه نسبت اشاره شده است. در صورتی که محاسبه حقوق اداره کار ۱۴۰۲ به صورت روزانه مد نظر باشد باید ساعت کار روزانه به عدد ۷.۳۳ ضرب شود.

نسبت کارکرد در مزد هفتگی

اگر مزد کارگر پاره وقت و ساعتی به صورت هفتگی پرداخت شود باید ساعت کار هفتگی به عدد ۴۴ تقسیم شود.

نسبت کارکرد به صورت ماهانه

اگر طبق عرف و روال کارگاه مزد کارگران پاره وقت و ساعتی به صورت ماهانه پرداخت شود عنوان حقوق ماهانه به خود می‌گیرد. برای محاسبه نسبت کارکرد ماهانه باید مجموع ساعت کار ماهانه به ساعت کار موظفی همان ماه تقسیم شود.

برای محاسبه حقوق اداره کار ساعتی در سال ۱۴۰۲ اولین مورد محاسبه نسبت کارکرد طبق توضیحات بالا است. پس از محاسبه نسبت کارکرد، با فرض بر این که اگر این کارگر به صورت کامل کار می‌کرد حقوق و مزایای وی چقدر می‌شد ریز موارد حقوق و مزایا نوشته می‌شود. در نهایت تمام حقوق و مزایای کارگر تمام وقت به نسبت کارکرد محاسبه شده ضرب شده و حاصل به دست آمده حقوق کارگر ساعتی و پاره وقت در سال ۱۴۰۲ به نسبت کارکرد وی خواهد بود.

حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ چگونه محاسبه می‌شود؟

طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی حق بیمه به صورت نسبتی از حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه تامین اجتماعی است. حق بیمه به صورت اشتراکی توسط کارفرما و کارگر تامین و توسط کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. حق بیمه سهم کارگر ۷% و حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% حقوق و مزایای اداره کار در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

برای کارگرانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند غیر از حق اولاد (کمک هزینه عائله مندی) سایر موارد حقوق و مزایای ماهانه ۱۴۰۲ مشمول بیمه است.

حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال 1402
حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال ۱۴۰۲

با توجه به توضیحات بالا و موارد و مبالغ مربوطه به حداقل حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲ حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به صورت زیر خواهد بود:

جمع حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه (در ماه ۳۰ روزه) :

ریال ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ = ۹.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۵۳.۰۸۲.۸۴۰

حق بیمه سهم کارگر = ۵,۱۱۵,۷۹۸ = ۰.۰۷ * ۷۳.۰۸۲.۸۴۰

حق بیمه سهم کارفرما = ۱۶.۸۰۹.۰۵۳ = ۰.۲۳ * ۷۳.۰۸۲.۸۴۰

بنابراین حقوق اداره کار ۱۴۰۲ با کسر بیمه تامین اجتماعی ماهانه مبلغ ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ ریال خواهد بود. حقوق و مزایای ۱۴۰۲ بدون بیمه تامین اجتماعی ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال به علاوه حق اولاد به ازای هر فرزند ۵.۳۰۸.۲۸۴ خواهد بود.

محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ کارگران

نکته و سوال بسیار مهم در محاسبه مالیات حقوق اداره کار این است که بدانیم کدام موارد از حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات هستند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تغییرات و مصوبات و آرای متعددی در این خصوص صادر شده و این تغییرات در آینده هم به احتمال زیاد وجود داشته باشد و اینکه ممکن است حوزه‌های مالیاتی نیز سلایق مختلفی اعمال کنند بنابراین توصیه می‌شود حتما از حوزه مالیاتی مربوط به خود موارد مشمول مالیات حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ استعلام شود.

مالیات حقوق کارگران براساس پله مالیاتی در سال 1402
مالیات حقوق کارگران براساس پله مالیاتی در سال ۱۴۰۲

در آخرین مصوبات برای حقوق و مزایای ماهانه غیر از حق مسکن، بن و حق اولاد به میزان مصوب وزارت کار از مالیات معاف بود که در تغییراتی این موارد به حق مسکن تقلیل یافت و این موارد دچار نوسان هستند.

با فرض بر اینکه از حقوق و مزایای مصوب وزارت کار صرفا حق مسکن به مبلغ ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مالیات حقوق معاف است توضیحات بعدی ارائه می‌شود.

نکته بعدی این است که بدانیم سقف معافیت مالیاتی و درصد مالیات پله‌ها چقدر هستند. برای اطلاع از این موضوع جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ را مطالعه نمایید. این ارقام در بودجه سالانه کشور مشخص می‌شوند. در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی ماهانه مبلغ ۷۰ میلیون ریال تصویب شده است. سقف معافیت مالیاتی به این مفهوم است که حقوق و مزایای ماهانه تا این رقم از مالیات معاف بوده و مبلغ مازاد بر آن مشمول مالیات خواهد بود. در اولین پله که حداقل حقوق کارگران نیز در این پله قرار می‌گیرد مالیات ۱۰% تعیین شده است.

۱- کارگرانی که سابقه کار کمتر از یک سال داشته و حق اولاد دریافت نکنند حقوق ۱۴۰۲ آنان بدون بیمه تامین اجتماعی و کنار گذاشتن حق مسکن ۶۴ میلیون ریال می‌شود که این مبلغ به دلیل اینکه کمتر از سقف معافیت مالیاتی ماهانه (۷ میلیون تومان) است کلا از مالیات معاف است.

۲- فرض کنیم کارگری با شرایط بالا دارای ۲ فرزند بوده و حق اولاد نیز مشمول مالیات باشد. در این حالت حقوق ماهانه کارگر بدون کسر بیمه تامین اجتماعی ماهانه ۷۴,۶۹۹,۴۰۸ ریال خواهد بود. ۷ میلیون ریال معاف از مالیات و مبلغ مازاد بر آن (۴.۶۹۹.۴۰۸ ریال) مشمول ۱۰% مالیات معادل ۴۶۹,۹۴۰ ریال می‌شود. این مبلغ باید توسط کارفرما از حقوق ومزایای سال ۱۴۰۲ کارگر کسر و به حساب اداره امور مالیاتی واریز شود.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

10 دیدگاه

 1. دیکتاتور یعنی بی قانونی دگه چرا ندارد میگیم کمتر دزدی کنید تفنگ وجیره خور بالای سرت می گیم رانت می گند فلانی زندان هر چه می گی میگندنان یک وعده این شکمهای مثل گاو وگردنهای کلفت چگونه رشد می کنند

 2. طبق اظهارات زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت این بودجه در مهر ماه ابلاغ شده یعنی نرخ تورم قبل از شهریور آیا تورم افسار گسیخته الان که به شدت هم در حال افزایش است باید نرخ بالای 70 % رو داشته باشه حقوق هم باید بالای 70% افزایش پیدا کند

 3. با اين گرانی وتورم هرچه‌قدر که‌ اضافه‌ شود بازهم حقوق بگیر بخصوص حداقل‌ بگيران عقب هستند وهمیشه بايد ازخواسته های خودشان وخانواده صرف نظر کنند با حداقل‌ ودراواسط ماه باقرض ونگرانی زندگی کنند لطفا بادید روشن‌تر وآگاهتر حقوق را اضافه‌ کنيد وجلو گرانی گرفته‌ شود وگرنه وضع بهتر نمی‌شود با قاطعیت بايد جلو گرانی وتورم رابگیرید که شاهد هر روز زیاد شدن قیمت‌های سر سام آور نباشيم این وظیفه دولت است ..،وظیفه مردم‌ هم صرفه جویی است که به‌ نحو احسنت انجام می‌دهند به اميد روزهای خوب و،……

 4. با سلام واقعا اين حقوق برای زندگی‌مان کافی نیست بانهایت صرفه جویی زندگی می‌کنیم وفقط ۱۰روز کفایت می‌کند وهمیشه باترس ونگرانی زندگی می‌کنیم.ای کسانی که برای‌ ميزان اضافه‌ شدن حقوق ما تصمیم می‌گیرید بخصوص حداقل‌ بگيران اين قشر واقعا در مضیقه هستند ودل آن‌ها را شاد کنيد تاخداوند از شما راضی باشد وحق آن‌ها رابطوری که‌ شایسته آن‌ها است بدهید.

 5. با سلام خدمت مسئول محترم / سوالی دارم از خدمتتون ؟ ایا خودتون هم با این حقوق زندگی میکنید ؟ ایا خرید مایحتاج زندگی رفتید ؟ ایا شرمنده بچه هاتون بودید ؟ ایا تا به حال چیزی را دوست داشتید که نتوانستید بخرید؟ پس چرا سوال میپرسید که نظرتون چی هست شما که نظر دیگران براتون مهم نیست وگرنه واقعا حق کارگر را میدادید ودیگر جای بحث و جدلی نبود؟ ….. فقط یک ماه این حقوق را برای خودتون و زیردستانتان واریز کنید اگر توتنستید زندگی کنید با اجاره خونه و دو فرزند شما حجت همه کارگران خواهید بود ….. وسلام

 6. بنده با دارا بودن مدک لیسانس و شاغل در بخش خصوصی و با وجود 23 سال سابقه کار متاهل و بدون فرزند فقط می تونم اعلام کنم که این حقوق حتی جوابگوی اجاره مسکنم هم نیست چون در ماه با توجه به اجاره مسکن و مبلغی که باید برای سال بعد بعنوان ودیعه در نظر گرفته و پس انداز کنیم ماهیانه 13 میلیون محاسبه کردیم و کلا حقوق هردو نفر 16 تومان میشه یعنی در واقع مرده ای هستیم که فقط نفس می کشیم چون دیگه هیچ برنامه دیگه ای برای زندگی نمی تونیم داشته باشیم و با حداقل حداقل حداقل باید زندگی کنیم و خوشحالم از اینکه در چنین شرایطی فرزند ندارم.

  1. لطفاً به مسؤولین و نمایندگان محترم مجلس اعلام بفرمایید،با این حقوق هفت میلیون تومانی در سال 1402 کارمند کارگر و بازنشسته که مستاجر باشد چه کنند….. بر فرض محال که این مستأجران اجاره ندهد و قبوض آب برق گاز تلفن رایگان باشد و هزینه خوراک پوشاک درمان بهداشت هم اصلا ننماید و دو میلیون در ماه قسط وام پول ودیعه سال گذشته بدهد و پنج میلیون تومان را هم را برا ودیعه سال جدید کار بگذارد ،پنج ضربدر 12،12ماه که بیشتر نداریم میشود 60 میلیون اگر هنوز زنده باشد، بر فرض که صد میلیون هم ودیعه سال قبل داشته باشد با 160 میلیون کجا را میتواند اجاره کند. حالا استرس اینکه هنوز چند ماه از قرار داد مانده صاحبخانه میگه یا پاشو یا فلان مبلغ اضافه کن بماند و افزایش 20 درصدی که اعلام میکنند هم اکثرا رعایت نمی‌شود و صاحبخانه میگوید یا مبلغی که صاحبخانه تعیین کرده را بده یا پاشو و و در صورتی که مبلغ مورد نظر صاحبخانه را مستاجر ندهد ،صاحبخانه می گوید پاشومیخواهم بفروشم یا به نزدیکانم مثل دختر و پسر ،خانه را به آنها میخواهم بدهم. حالا چنین فردی میتواند سالم باشد و سلامت جسمی روحی روانی معنوی داشته باشد.

   1. سلام صاحب خانه ۳۰ سال زحمت کشیده تا خونه را ساخته است می‌لنگد از ۱۲ تومان به ۲۱ تومان رسید کارگر ۲ برابر امتیازات آب برق گاز دولتی ۳ برابر شده خبر نداری بتون متری ۵۵۰ تومان شده یک میلیون صد هزارتومان خبر نداری اگر بفروش بزار بانگ بیشتر می‌برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام