کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

دوره آموزش «معاملات و مناقصات دولتي» و «قوانين و مقررات مالي و محاسباتي»

برگزاري دوره آموزش «معاملات و مناقصات دولتي» و «قوانين و مقررات مالي و محاسباتي» (بخشنامه شماره ۵۰۳۲۹ مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ معاونت حقوقي رييس جمهور)

بخشنامه به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي

نظر به نياز آموزشي مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي در خصوص آشنايي با مقررات برگزاري مناقصات و معاملات و همچنين قوانين و مقررات مالي و محاسباتي، اين معاونت به منظور رفع نياز، با همكاري مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دوره هاي آموزشي «معاملات و مناقصات دولتي (قوانين، آيين نامه ها، اجرا و ارزيابي)» و «قوانين و مقررات مالي و محاسباتي» را به مدت ۲۶ ساعت در نيمه اول تير ماه ۱۳۹۲ برگزار مي نمايد.

هر يك از دستگاه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي مجازند حداكثر ۴ نفر از مديران و كارشناسان ذيربط اعم از حقوقي، اداري و مالي خود را حداكثر تا تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ براي شركت در اين دوره به اداره كل آموزش هاي كوتاه مدت مؤسسه عالي آموزش و مديريت و برنامه ريزي به نشاني ذيل الذكر معرفي نمايند. در معرفي نامه فراگيران، درج پست سازماني و شغل، كد ملي، مدرك و رشته تحصيلي، نوع استخدام، سابقه خدمت و شماره و تاريخ فيش واريزي ثبت نام الزامي است.

شركت در اين كلاس‌ها مأموريت آموزشي براي معرفي شدگان محسوب مي گردد و در پايان دوره به فراگيران بر اساس ساعات حضور در كلاس گواهينامه معتبر اعطا خواهد شد و شركت كنندگان در اين دوره از تمامي حقوق و مزاياي شركت در دوره هاي آموزشي به ويژه مزاياي مربوط به ارتقاي شغلي بهره مند مي گردند.

 هزينه ثبت نام براي هر فراگير در دوره آموزشي مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ريال است كه بايد دستگاه معرفي كننده در زمان معرفي فراگير از محل اعتبارات مصوب به حساب سيباي شماره ۲۱۷۰۴۶۹۰۰۳۰۰۲ نزد بانك ملي شعبه اردشير كد (۶۹۰) به نام مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي پرداخت نمايند.

ثبت نام فراگيران پس از ارسال معرفي نامه به اين مؤسسه به صورت اينترنتي و از طريق مراجعه به وب سايت موسسه مذكور به نشاني imps.ac.ir امكان پذير خواهد بود.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۲-۸۸۸۹۸۶۹۱ تماس حاصل نمايند.

نشاني: خيابان وليعصر، بالاتر از خيابان زرتشت، كوچه پرستوف نبش سربداران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فاطمه بداغي- معاون حقوقي رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام