کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی

پيوست شماره شش- تضامين

تضمين حسن انجام تعهدات

دستگاههاي خدمات دهنده مي توانند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از دفاتر به عنوان حسن انجام تعهدات اخذ  نمايند .

تضمين حسن انجام کار

دستگاه خدمات دهنده مي تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه به دارنده پروانه حداکثر معادل ده درصد (10درصد) آن را به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداري نمايند و چنانچه موجبي براي ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد قرارداد به دارنده پروانه مسترد کند.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام