کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

ساماندهی کارت‌های هوشمند از طریق تکلیف کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارائه خدمات اختصاصی از طریق کارت هوشمند ملی و حذف کارت‌های هوشمند موجود (تصویب‌نامه شماره 64013/ت55821هـ مورخ 24/5/1398 هیئت وزیران)

ساماندهی کارت‌های هوشمند از طریق تکلیف کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارائه خدمات اختصاصی از طریق کارت هوشمند ملی و حذف کارت‌های هوشمند موجود (تصویب‌نامه شماره 64013/ت55821هـ مورخ 24/5/1398 هیئت وزیران)

وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان ثبت احوال کشور

هیئت وزیران در جلسه 20/5/1398 به پیشنهاد شماره 120138 مورخ 7/7/1397 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- موظفند برای هر گونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند می‌باشد از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده نمایند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است همکاری‌های لازم در این زمینه را با بهره‌برداران به عمل آورد.

تبصره- موارد استثناء به تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزار‌تخانه‌های کشور (مسئول کارگروه)، اطلاعات، ارتباطات و فنآوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال کشور می‌رسد.

2- وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف سه‌سال برای جمع‌آوری سایر کارت‌های هوشمند موجود اقدام کند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام