کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته سال 1395

دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا (ملی/ استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) (بخشنامه شماره 597019 مورخ 12/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مشاهده بخشنامه جدید سال 1396 در این لینک

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان/ دستگاه اجرایی

در اجرای قانون بودجه سال 1395 و با استناد به توضیحات مندرج ذیل جدول شماره 7 قانون مذکور، دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا (ملی/ استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی ) به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است درصورت جابه جایی کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، اعتبار حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اجرایی مبدا کسر و به دستگاه اجرایی مقصد اضافه نماید.

2- به منظور بررسی درخواست های ارسالی، ضروری است مدارک و مستندات زیر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد/ دستگاه اجرایی ملی مقصد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست/ امور بخشی ذیربط دستگاه ملی مقصد) ارسال گردد.

• فرم‌های شماره 1 و 2 تکمیل شده (پیوست) توسط دستگاه اجرایی مبدا، پس از تایید دستگاه اجرایی مقصد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبدا/ دستگاه اجرایی ملی مبدا و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد/ دستگاه اجرایی ملی مقصد

• مجوز صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبنی بر تایید جابه جایی و اعلام کد شناسایی

• آخرین حکم کارگزینی فرد و فیش حقوق در دستگاه اجرایی مبداء

3- بدیهی است مسئولیت بررسی و تایید صحت اطلاعات مندرج در فرم‌های مذکور و تطبیق آن با مدارک ارسالی برای دستگاه‌های اجرایی استانی، بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد و فرم‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی ملی که واحد استانی دارند نیز برعهده دستگاه ملی اصلی مقصد می‌باشد.

4- میزان جابه‌جایی اعتبار، معادل ارقام مندرج در فرم شماره (2) ارسالی و با شرایط مندرج در بند‌های (2) و (3) خواهد بود.

5- اعتبار مندرج در هریک از ستون‌های فرم شماره (2)، مربوط به کل اعتبار حقوق و مزایای کارکنان، از زمان انتقال قطعی در سال 1395 تا پایان سال می باشد.

6- درصورت ناخوانا بودن فرم‌ها، ناقص بودن اطلاعات مندرج در آن‌ها و یا عدم تایید هریک از مسئولین ذیربط، هیچگونه اقدامی توسط این سازمان انجام نخواهد شد و مسئولیت آن برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد/ دستگاه ملی اصلی مقصد می‌باشد.

7- به منظور جلوگیری از هرگونه تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان انتقالی، دستگاه اجرایی مقصد موظف است پس از حصول اطمینان از تایید فرم‌های (1) و (2) توسط مراجع ذیصلاح، شروع به کار نیروهای انتقال یافته را اعلام نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.

بدیهی است جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته در مقاطع زمانی مشخص‌شده به شرح مندرج در بند (8) این دستورالعمل مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

8- مقاطع زمانی ارسال اطلاعات مربوط به ابلاغ و تخصیص اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته به شرح زیر می‌باشد:

• مرحله اول تا مورخ 1/5/1395

• مرحله دوم تا مورخ 1/7/1395

• مرحله سوم تا مورخ 1/9/1395

• مرحله چهارم تا مورخ 20/11/1395

لازم به ذکر است مدارک واصله پس از اتمام مهلت مندرج در مرحله چهارم، در سال آتی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

9- جا به جایی اعتبار کارکنان انتقال یافته از شرکت‌ها، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی مبدا که فاقد ردیف در جداول شماره 7 و 10 قانون بودجه 1395 می‌باشند امکان‌پذیر نیست.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پیوست- فرم های شماره (1) و (2)

(برای بزرگنمایی بیشتر بر روی عکس کلیک فرمایید)

http://shenasname.ir/images/nemoodar/formha.png
اعتبار حقوق کارکنان 1395

مشاهده بخشنامه جدید سال 1396 در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام