کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه در مأموریت‌های ورزشی

پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه در مأموریت‌های ورزشی (بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۵۶۹۷۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۱ وزارت نیرو)

کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته

در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ معاون اول رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود جهت آن دسته از کارکنان ی که در مسابقات سراسری ورزشی داخلی و خارجی شرکت می‌نمایند فوق العاده مأموریت روزانه مطابق ضوابط جاری برقرار گردد.

حبیب‌ا… بیطرف- وزیر نیرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام