کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دولتی

قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دولتی (مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده-

‌الف- در صورتی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی غیر‌مشمول قانون مزبور و شهرداری‌ها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته ‌باشند مأموریت این گونه مستخدمین به وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور و انتصاب آنان به پست‌های ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی و‌ موافقت شرکت یا مؤسسه متبوع آنها مجاز می‌باشد.

ب- شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق می‌توانند مستخدم‌ ثابت خود را به طور موقت به شرکت‌های دولتی دیگر، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن، ‌شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمان‌های بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ایران شرکت در آنها را‌مقتضی بداند همچنین سازمان‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مأمور نمایند.

ج- حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت مأموریت منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آیین‌نامه اجرایی این ‌قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۳/۸/۱۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام