کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

تغییر محل خدمت و دوره تحصیلی بعد از قبولی در آزمون استخدامی امکان‌پذیر است

وزارت آموزش و پروش در تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی اختیار داشته و متن آگهی آزمون استخدامی، صرفاً رشته های شغلی مورد نیاز را اعلام کرده و در خصوص محل خدمت و دوره تحصیلی مطلبی بیان نکرده است (دادنامه شماره ۱۴ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۷۲۸

تاریخ رأی: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۴

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شاکی : آقایان شاهد اسعدی و بهزاد عابدی و خانم ها نفیسه غیاثی، مریم آهنگران، لیلا سالم و اکرم رئیس صفری  

* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش 

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شمارۀ ۳۸؍۷۱۰ مورخ ۲۴؍۰۶؍۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

* وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ اقدام به برگزاری آزمون جهت استخدام ۲۰ هزار نفر به صورت پیمانی نموده است و در راستای بکارگیری مستخدمین رشته تربیت بندی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت کرده که مورد اعتراض شاکیان واقع شده و تقاضای ابطال آن را دارند.

* متن مقرره مورد شکایت: 

اداره کل آموزش و پرورش استان…

باسلام و احترام با توجه به اینکه سهمیه استخدامی نیروهای آزاد سال ۱۳۸۹ در رشته تربیت بدنی صرفاً به منظور به کارگیری در دوره تحصیلی ابتدایی در نظر گرفته شده است لذا سازماندهی این نیروها در سایر دوره‌های تحصیلی فقط به شرط وجود نیروی مازاد در دوره ابتدایی مجاز می باشد.    معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

* خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس آگهی استخدام مبنی بر استخدام دبیر تربیت بدنی در آموزش و پرورش ، مطابق مقررات در آزمون ثبت نام کرده ایم و پس از طی مراحل قانونی با صدور ابلاغیه به صورت پیمانی، در آموزش و پرورش مشغول خدمت شده ایم و بر اساس مستندات ارائه شده از جمله جدول تعیین رشته های مورد نیاز و شرایط احراز سمت در آگهی استخدام و با تصور اینکه آموزش و پرورش نسبت به استخدام در پست دبیری تربیت بدنی اقدام نموده در آزمون شرکت کرده و در مقطع متوسطه مشغول به خدمت شده ایم که در سال تحصیلی جدید محل خدمت را از مقطع دبیرستان(متوسطه) به مقطع ابتدایی تغییر داده و بالتبع ابلاغ های صادره و احکام کارگزینی از دبیری به آموزگار تربیت بدنی تغییر یافته است که این اقدام خلاف مفاد متن آگهی اولیه پذیرش و نیز ابلاغ های بعدی صادره و حقوق مکتسبه می باشد و بر اثر اقدامات آموزش و پرورش علاوه بر اینکه محل خدمت اینجانبان از دبیرستان به دبستان تغییر نموده کسر حقوق ماهیانه و مزایای مربوطه نیز اعمال شده است. این اقدام آموزش و پرورش مغایر با اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی و منافی اصول حاکم بر قراردادهای استخدامی و حقوق مکتسبه است و به موجب مقررات حاکم بر استخدام از جمله بند ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر هرگونه پست سازمانی مستخدم بایستی با رعایت اصول حاکم بر قراردادهای اداری و استخدامی صورت پذیرد و هرگونه تغییر پست سازمانی که منتهی به جابجایی گردد بایستی براساس موازین قانونی صورت پذیرد. چنانچه تغییر پست منتهی به تنزل رتبه و مقام و کاهش حقوق و مزایای مستقر شود لزوم رسیدگی در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و برمبنای مقررات یادشده خصوصاً مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که در آراء صادره از دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته این در حالی است که اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی عملاً با تغییر پست سازمانی موجب تنزل مزایای دریافتی گردیده و عملاً منجر به اعمال مجازات شده که باتوجه به مفاد قانونی ذکر شده از حدود اختیارات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی خارج بوده است.

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

اداره کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش ۱۹۱۷۶۶؍۸۱۰ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت واصله موارد زیر را اعلام داشته است: ۱- در اجرای ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش توسعه و تعمیم تربیت بدنی و انجام اقدامات لازم به منظور تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش آموزان از وظایف این وزارت احصا شده و بر اساس نیاز شدید سازمانی و در راستای تامین نیروهای تخصصی در رشته تربیت بدنی و با رویکرد اولویت بخشی به دوره آموزش ابتدایی در تامین و تخصیص منابع مالی و انسانی (که متعاقباً همین رویکرد در سال ۱۳۹۰ ذیل راهکار ۳ -۲۰ هدف عملیاتی شماره ۲۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.) به کارگیری نیروهای تربیت بدنی پذیرفته شده در آزمون استخدامی پیمانی سال ۱۳۸۹ صورت پذیرفته است . همچنین در مفاد آگهی استخدام و اعلام رشته های شغلی به محل خدمت یا نوع دوره تحصیلی هیچ گونه اشاره ای نشده است که تلقی حقوق مکتسبه از آن بشود. دلیل دیگر صدور مصوبه، ساماندهی و بکارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع عادلانه آن در سطح کشور است. همچنین به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در قرارداد (پیمان نامه) تعیین می‌گردد بنا به اختیار حاصل از این حکم قانونی بخشنامه مورد اعتراض تنظیم شده و تاکید گردیده قراردادهای (پیمان نامه ها) نیروهای مذکور بدون تغییر عنوان پست سازمانی (دبیر تربیت بدنی) امضا شود. 

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه

اولاً به موجب بندهای ۱۰ و ۱۱  ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۶ جذب و انتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت و تامین نیاز نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی از وظایف وزارت آموزش و پرورش می باشد و بر اساس ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی بر اساس مجوزهای صادره از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس تشریفات مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ صورت می پذیرد و بر همین اساس وزارتخانه مزبور مجوز استخدام پیمانی را جهت تامین نیرو اخذ کرده و به برگزاری آزمون و متعاقباً جذب و استخدام پیمانی اقدام نموده است و در مفاد آگهی استخدام پیمانی و قسمت اعلام رشته های شغلی، به محل خدمت یا نوع دوره تحصیلی اشاره ای نشده است

و ثانیاً به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد

و ثالثاً  مستفاد از مواد ۲۸ ، ۵۳ ، ۵۴ و ۷۰ قانون مذکور انتصاب کارمندان و تغییر شغل و محل خدمت آنها بنا به اقتضائات اداری از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی می باشد که دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۸ مورخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی موید این نظر است و این امر با رعایت بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون کاهش رتبه و طبقه شغلی صورت پذیرفته است . بنابراین از آنجائیکه اخذ مجوز استخدامی جهت بکارگیری نیرو در دستگاه اجرایی می باشد و مجوز مربوطه فی نفسه متضمن جزییات بکارگیری نمی باشد و وزارت آموزش و پروش در تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی اختیار داشته و متن آگهی آزمون استخدامی، صرفاً رشته های شغلی مورد نیاز را اعلام کرده و در خصوص محل خدمت و دوره تحصیلی مطلبی بیان نکرده است و نظر به اینکه نیروهای تخصصی رشته تربیت بدنی در همان رشته تخصصی بکارگیری شده اند کما اینکه شکات صرف نظر از مصوبه مورد شکایت ابتدا در مقطع دبیرستان بکارگرفته شده و سپس بنا به نیاز سازمانی و اقتضائات اداری در مقطع ابتدایی ادامه خدمت نموده اند،

فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام