کتاب استخدامی اداری ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۰

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۰ (تصویبنامه شماره ۱۵۶۲۹۱/ت۵۹۰۲۰هـ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ رییس جمهور)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۵۹۴ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه -مصوب ۱۳۶۳- آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۰ را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۰

ماده ۱- سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین‌نامه به اختصار “سازمان” نامیده می‌شود مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت می‌نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۴۰۰ رأساً هزینه نماید:

جداول

تبصره- سازمان مجاز است در سال ۱۴۰۰ برابر سرجمع کلی تا ده درصد (۱۰%)، در موضوعات منابع و مصارف جدول (الف) با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۲- در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای مذهبی تا سقف پیش‌بینی شده در جدول (ب) ماده (۱)، مطابق جدول زیر پرداخت می‌شود:

جداول

ماده ۳- تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.

ماده ۴- مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

ماده ۵- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ پیشنهاد مربوط به آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امناء اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۱ را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائهنماید.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام