کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

امکان تعیین یک گرایش خاص در آگهی استخدامی در چارچوب شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل

امکان تعیین یک گرایش خاص در آگهی استخدامی در چارچوب شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل

  • شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۵
  • تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
  • شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۹۰۳۰۴۷
  • شاکی : آقای محمد نظری
  • طرف های شکایت : ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان سنجش ۴- سازمان انرژی اتمی ایران ۴- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ۵- نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کد شغل های ۱۰۰۱۸-۱۰۰۷۵-۱۰۱۶۳-۱۰۱۶۲ دفترچه آزمون استخدامی سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری سال ۱۳۹۹ (آزمون استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان سنجش ۴- سازمان انرژی اتمی ایران ۴- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ۵- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال کد شغل های ۱۰۰۱۸-۱۰۰۷۵-۱۰۱۶۳-۱۰۱۶۲ دفترچه آزمون استخدامی سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری سال ۱۳۹۹ (آزمون استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

کدشغل محل

شغل

محل خدمت

10018

کارشناس بهداشت حرفه ای

تهران

شرایط احراز تحصیلی 30137  : ایمنی و محیط زیست (فوق لیسانس) – 31055 : مدیریت سلامت (فوق لیسانس) – 31174 : مهندسی بهداشت حرفه ای (فوق لیسانس) – 31929 : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (فوق لیسانس) – 32154 : ایمنی بهداشت ومحیط زیستHSE (فوق لیسانس) – 32246 : مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و حفاظت (فوق لیسانس) – 33897   : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)

 

کدشغل محل

شغل

محل خدمت

 10075

کارشناس بهداشت حرفه ای

تهران

شرایط احراز تحصیلی : 33977  مدیریت ایمنی (فوق لیسانس)

کدشغل محل

شغل

محل خدمت

 10162

کارشناس بهداشت حرفه ای

اصفهان

شرایط احراز تحصیلی : 32462 : مهندسی ایمنی صنعتی (فوق لیسانس)

کدشغل محل

شغل

محل خدمت

 10163

کارشناس بهداشت حرفه ای

اصفهان

شرایط احراز تحصیلی : 32462 : مهندسی ایمنی صنعتی (لیسانس)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در دفترچه استخدامی، در قسمت شرایط احراز پست کارشناس بهداشت حرفه ای (یا بهداشت کار) علاوه بر اسم رشته های بهداشت حرفه ای (بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار) رشته های دیگری چون مدیریت سلامت، آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، ایمنی و محیط زیست، ایمنی و بهداشت و محیط زیست، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش خاص ایمنی و حفاظت، مدیریت ایمنی گرایش بهداشت و حفاظت، مهندسی ایمنی صنعتی گرایش HSE  و …که سر فصل مصوب آن ها با عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای با کد شغلی ۱۴۰۱۲ فرسنگ ها فاصله دارد، به صورت غیرکارشناسی قید شده است. همچنین در شرایط احراز پست کارشناس بهداشت حرفه ای کد شغل های ۱۰۰۷۵، ۱۰۱۶۲ و ۱۰۱۶۳، نه تنها رشته غیر تخصصی ذکر شده است بلکه حتى اسمی از رشته مرتبط با پست شغلی مزبور مثل مهندسی بهداشت حرفه ای یا مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار به میان نیامده است که اساسا در تضاد با بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی می باشد. ورود افراد ناکارآمد به ساحت صنعت خسارات غیر قابل جبرانی به واحدهای اقتصادی کشور و جامعه کارگری وارد خواهد آورد. شرایط احراز مشاغل کارشناس بهداشت حرفه ای در آگهی استخدامی فوق الذکر مغایر مواد ۴۱ و ۴۲ (بخصوص بند «و» و «ز» ماده ۴۲) از قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

* پاسخ طرف های شکایت :

سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ اعلام کرده است : با توجه به بررسی های به عمل آمده، اطلاعاتی در خصوص آزمون مذکور در این سازمان وجود ندارد.

سازمان سنجش نیز پاسخ داده است این سازمان فقط مجری برگزاری آزمون بوده و موضوع خواسته شاکی ارتباطی با این سازمان ندارد.

سازمان انرژی اتمی نیز اعلام کرده است: ۱- سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۷ قانون برنامه پنجم، ماده ۳۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و آئین نامه استخدامی شرکت های مادر تخصصی تولید مواد و اولیه و سوخت هسته ای و تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب سال ۱۳۸۵، دارای آئین نامه استخدامی خاص می باشد. ۲- آزمون برگزارشده در راستای قانون استخدامی خاص سازمان و نه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار و به جهت رفع نیازهای جامعه در زمینه بهداشت و ایمنی در صنعت هسته ای بوده است. ۳- در دیگر آزمون های استخدامی نیز شرایط احراز تحصیلی برای رشته شغلی بهداشت حرفه ای، عین رشته ها و گرایش های اعلامی در آزمون استخدامی مورد منازعه می باشد که به عنوان نمونه می توان به دفترچه های راهنمای ثبت نام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی آبان ماه سال ۱۳۹۰، آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال ۱۳۸۹ و دفترچه آزمون عمومی تغییر حالت اشتغال به کار در شرکت های آب و فاضلاب سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.

دادخواست و ضمائم در تاریخ ۰۷؍۰۱؍۱۴۰۰ به امور حقوقی دولت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  با حضور اکثر اعضاء لازم تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش عضو ممیز و بحث و بررسی، به اتفاق آراء مصوبه را قابل ابطال ندانست، لذا به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به این که بر اساس ماده ۱۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۳۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی، مشمول مقررات خاص اداری و استخدامی هستند و شرایط احراز تحصیلی مذکور در ذیل کد رشته ۱۰۰۱۸ (کارشناس بهداشت حرفه ای) منطبق بر آخرین اصلاحیه کتاب طرح طبقه بندی مشاغل بهداشتی، درمانی بوده و درج گرایش مهندسی ایمنی صنعتی (لیسانس) به تنهائی ذیل کد رشته های ۱۰۱۶۲، ۱۰۱۶۳ و ۱۰۰۷۵، به دلیل نیاز سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به گرایش مذکور و عدم نیاز به سایر گرایش ها بوده است، بنابراین من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام