کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

عدم امكان تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی جهاد كشاورزی به پیمانی

عدم امكان تبدیل وضعیت استخدامی كاركنان قراردادی وزارت جهاد كشاورزی به پیمانی (رأي شماره ۱۷۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۲۷/۲/۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۱۷۷

کلاسه پرونده: ۸۸/۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای رضا شیرزاد.

موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۸۶ موضوع شکایت آقای ولی‌رضا شیرزاد به طرفیت اداره امور اداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۳۰۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده‌است، مصوبه ۴۲۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت دولت دلالت بر این دارد که کارکنان قراردادی موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون اصلاحی مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲ مشروط بر اینکه متصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب وزارت جهاد کشاورزی باشند تابع آیین‎نامه استخدامی قانون استخدام کشوری می‎باشد که این مصوبه دلالت بر الزام اداره طرف شکایت بر تغییر وضعیت از قراردادی به پیمانی نیست، بلکه صرفاً کارکنان قراردادی مذکور تابع آیین‎نامه استخدام پیمانی هستند. لذا صرفنظر از ایرادات اداره طرف شکایت با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.

ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۷۷۸ موضوع شکایت آقای حسین آذری به طرفیت اداره کل امور اداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و اصلاح احکام کارگزینی صادره پس از آن به شرح دادنامه شماره ۴۰۳۸ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیر موجه سازمان جنگلها طی لایحه دفاعیه و توجهاً به اینکه حسب مصوبه شـماره ۴۲۲۸۲/ت ۳۴۲۴۳ه‍ـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هـیأت وزیران کارکنـان قراردادی مشمول آیین‎نامه استخدام پیمانی بوده و معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مـدیریت و برنامه‎ریزی در مورد کارکنان قراردادی مشروط به اینکه متـصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب وزارت جهاد کـشاورزی با مستـند تابع آیین‎نامه فوق‎الذکر اعلام کرده است و طبـق مصوبه شماره ۵۳۲۵۲/ت۳۳۹۵۴ه‍ـ مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ هیأت وزیران کارکنان قراردادی در اولویت استخدامی می‎باشد و توجهاً به اینکه سازمان جنگلها برای سالهای برنامه چهارم ۶۴۴ مجوز استخدامی داشته و با التفات به اینکه شاکی بیش از ۶۰ سال سابقه خدمت داشته علیهذا حکم به ورود شـکایت و الزام سازمان طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی از مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۷ صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد.

ب- مطابق ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان آن وزارتخانه با توجه به شغل مورد تصدی و مقررات استخدامی مربوط به آنان به چهار دسته متمایز از یکدیگر تقسیم و مشخص گردیده‎اند و به موجب بند (ب) آن ماده کارکنانی که برای مدت معین به خدمت در آن وزارتخانه استخدام و به کار مشغول می‎شوند، کارمند قراردادی نامیده شده‎اند که به حکم مقرر در تبصره ذیل بند مذکور تهیه آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی به عهده وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب آن به عهده هیأت وزیران محول شده است و به موجب مصوبه شـماره ۴۲۲۸۲/ت ۳۴۲۴۳ه‍ـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران، کارمندان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوط تابع آیین‎‌نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری اعلام گردیده‌‎اند.

نظر به اینکه تبعیت از آیین‎نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری و برخورداری از مقررات آن آیین‎‎‌نامه مغیّر عنوان کارمند قراردادی مشمولین بند(ب) ماده ۳۶ قانون فوق‎الذکر و تبدیل عنوان مذکور به کارمند پیمانی نیست، بنابراین دادنامه شماره ۳۰۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ شعبه هفتم دیوان موافق قانون و صحیح می‎باشد. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام