کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی نیروها به رسمی و پیمانی

تبدیل وضعیت استخدامی نیروها به رسمی و پیمانی (بخشنامه ۶۰۱۲۳/۲۰۰ مورخ ۱/۱۲/۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

با توجه به سوال‌های متعدد دستگاه‌های اجر ایی در خصوص آن دسته از نیروهایی که می‌توانند به موجب قوانین و مقررات موضوعه نسبت به تبدیل وضع آنان اقدام نمایند، اعلام می‌دارد:

۱- هر گونه تبدیل وضع استخدامی به رسمی و پیمانی (به استثناء تبدیل وضع از پیمانی به رسمی با رعایت کلیه قوانین و مقررات) در سقف سهمیه استخدامی دستگاه که به موجب قوانین برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌گردد، امکان‌پذیر بوده و هر گونه به کارگیری و یا تبدیل وضع خارج از سهمیه‌های مذکور خلاف قانون و پرداخت وجه به اینگونه افراد تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

۲- در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و مقررات یا آراء قضایی موظف به تبدیل وضع برخی از کارمندان خود شده باشند نیز مکلفند با در نظر گرفتن مفاد بند یک راسا نسبت به تبدیل وضع اقدام نمایند.

۳- در راستای اصلاح فرآیندهای انجام کار از این پس در هر مرحله تعدادی شماره مستخدم در اختیار وزراء محترم و روسای سازمان‌های مستقل که در راس آنها معاون رییس جمهور قرار دارد و استانداران قرار می‌گیرد تا در صورت حصول تمامی شرایط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واجدین شرایط اعم از افرادی که تبدیل وضع می‌گردند و یا به موجب مجوزهای قانونی به استخدام دستگاه‌های اجرایی ملی و دستگاه‌های وابسته به آنها یا دستگاه استانی در می‌آیند تخصیص داده شود. اختصاص شماره‌های جدید موکول به اعلام تخصیص شماره‌های اختصاص داده شده قبلی به تفکیک برای افراد برابر فرم اطلاعات تدوین شده از سوی این معاونت و سایر اطلاعات و آمار مربوط و مورد نیاز که دستگاه‌های اجرایی باید به استناد ماده ??? قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار این معاونت قرار دهند، خواهد بود.

۴- مسئول حسن اجرای این بخشنامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران محترم حسب مورد خواهند بود. بدیهی است اقدام دستگاه‌های اجرایی باید پس از حصول اطمینان از وجود سهمیه استخدامی صورت پذیرد. مقتضی است با عنایت به محدودیت‌های قانونی موجود در این زمینه از مکاتبه غیر ضرور در این خصوص اکیدا خودداری فرمایند.

لطف‌الله فروزنده- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام