کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیتآزمون های استخدامیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابطال عدم تسری امتیازات کرونا در آزمون‌ها استخدامی به افراد شاغل در بخش غیردولتی

ابطال عدم تسری امتیازات کرونا در آزمون‌ها استخدامی به افراد شاغل در بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلّح و خیریه) (دادنامه شماره ۹۲۹ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۲۹

تاریخ دادنامه: ۲۵؍۵؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم هاجر سعیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۱۷۶؍۲۰۹؍د- ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۱۷۶؍۲۰۹؍د- ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند ۲ قسمت (پ) (سایر سهمیه ها) بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مقرره های مورد شکایت به دلایل ذیل قابل ابطال هستند:

۱- عدم تعلق امتیاز کرونا به پرسنل شاغل در بخش های غیردولتی بر اساس بند (ز) بخشنامه ۱۱۷۶.

۲- احتساب ۲۰ نمره کامل به افراد شاغل در بخش های دولتی به جای ۲۰% طبق دفترچه راهنمای ثبت نام.

حال سؤال اینجاست که اولاً: آیا بخش های غیردولتی و خصوصی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد یا خیر؟ ثانیاً: چرا در دفترچه راهنمای آزمون اعلام نشده است که امتیاز کرونا صرفاً به پرسنل شاغل در بخش های دولتی تعلق می گیرد که سایر افراد در استان شرکت نکنند. چرا که در هر صورت این افراد ۲۰ نمره بیشتر از سایر شرکت کنندگان در آزمون را دارا می باشند. ثالثاً: مگر کرونا صرفاً در بخش های دولتی نمایان و ظهور پیدا می کند یا تمام پرسنل و کادر درمان اعم از بخش دولتی و خصوصی درگیر این ویروس منحوس می‎باشند. رابعاً: دفترچه راهنمای آزمون در سال ۱۳۹۹ به صورت عام و کلی امتیازات را اعلام نموده که شامل تمام پرسنل کادر درمان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی فعالیت دارند می شود در حالی که بخشنامه ۱۱۷۶- ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ منتشر گردیده که به این عامل کلی تخصیص زده شد که صحیح نمی باشد.

به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار گیرد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و متاثر از این اصول ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل کلی در استخدام و ورود به خدمات دولتی را بدین گونه مقرر کرده است (ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشد بر اساس مجوزهای صادره مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می شود). لذا اعمال سهمیه کرونا مانع جدی برای رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها برای استخدام افراد در دستگاه های دولتی می باشد. این گونه اولویت استخدامی برای این افراد که از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرف دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای سایر اشخاص محسوب شده که در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور لحاظ نشده است که این امر نیازمند تصریح مقنن می باشد که در مانحن فیه نیز چنین اقدامی از سوی قانونگذار صورت نگرفته است. لذا خواهشمند است با توجه به تاکید شـرع مقدس در بند ۹ از اصـل ۳ و اصل ۲۸ قانون اسـاسی و مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مـدیریت خدمات کشوری و آراء متعدد دیوان عدالت اداری خصوصاً رأی شماره ۳۶- ۱۵؍۱؍۱۳۹۶، ۷۴۲- ۹؍۸؍۱۳۹۶، ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶- ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ که بیانگر مغایرت این امتیازات با قوانین فوق الذکر می باشد نسبت به ابطال مورد دوم از بند (پ) بخش ۴ امتیازات قانونی صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۹ و بند (ز) بخشنامه ۱۱۷۶- ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت، منابع برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خواست حذف این امتیاز ناعادلانه و لغو سایر مراحل آزمون تا به نتیجه رسیدن شکایت به حق ما را از آن مقام استدعا داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” رئیس؍ سرپرست محترم دانشگاه؍دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی……

جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس محترم سازمان اورژانس کشور

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

رئیس محترم مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی

جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری

رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

جناب آقای پیمان صابریان

رئیس محترم مرکز اورژانس تهران

با سلام و احترام،

پیرو بخشنامه های شماره ۸۰۲۱؍۲۰۹؍د-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۱۰۱۲۶؍۲۰۹؍د-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۹ در خصوص اعمال امتیاز کرونا برای داوطلبان آزمون استخدامی ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۹ ضمن ارسال فرم اصلاح شده تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه کرونا در آزمون های استخدامی (کارکنانی که در راستای وظایف و ماموریت های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت های پزشکی خدمت نموده باشند)، بدین وسیله مراکز و مشاغل مشمول دستورالعمل شماره ۳۶۶۷۶-۱۲؍۷؍۱۳۹۹ مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در حوزه های درمان، بهداشت، فوریت های پزشکی و انستیتو پاستور جهت شفاف سازی و رفع ابهام در اعمال امتیاز مذکور به مشمولین آزمون استخدامی فوق الذکر ارسال می شود.

……………

ز) در خصوص بهره‌مندی افراد شاغل در بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و خیریه) طی نامه شماره ۱۷۸؍۱۰۰- ۸؍۲؍۱۴۰۰ از مراجع قانونی استعلام به عمل آمد و بر اساس پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور (نامه شماره ۶۶۳۸- ۱۵؍۲؍۱۴۰۰) اعطای امتیاز مذکور برای این افراد در آزمون‌های بعدی مورد عمل قرار می‌گیرد و در آزمون‌های برگزار شده قابل اعمال نیست. – معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر ابطال بند ۲ قسمت «پ» (سایر سهمیه ها) از بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۸- ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مذکور رأی صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۰۸-۸؍۵؍۱۴۰۱ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۱۷۶؍۲۰۹؍د- ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب جزء ۲ بند «الف» مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملّی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاه ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند.

ثانیاً: ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا براساس جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ این ستاد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده است تا در آزمون‌های استخدامی برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید ۱۹ و در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان ها فعالیت می‌کنند، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کند. با توجه به اینکه امتیاز مقرر در بند مذکور به طور مطلق و شامل مشمولین شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی بوده،

بنابراین بند (ز) بخشنامه شماره ۱۱۷۶؍۲۰۹؍د- ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن اعلام شده است که امتیاز مقرر در جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا برای افراد شاغل در بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلّح و خیریه) در آزمون های بعدی مورد عمل قرار می‌گیرد و در آزمون های برگزارشده قابل اعمال نیست، مصداق اعمال تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام