کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

شناسنامه: نسخ وسيله‌ي مصوبه ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هيأت وزيران

آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه (تصویبنامه شماره ۱۷۸۱۴/ت ۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هيأت وزيران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه را به شرح زیر تصویب نمود:‌

ماده 1ـ نخبه فردی است باهوش، مستعد، خلاق، کارآفرین و با نبوغ فکری که با فعالیت ذهنی خود و ایجاد نوآوری، موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور می‌گردد.

ماده 2ـ افرادی که دارای ویژگی‌های زیر هستند، نخبه شناخته شده و مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند:

الف ـ برگزیدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد که به ازای هر پنجاه نفر پذیرفته شده در هر رشته حداکثر سه نفر به ترتیب امتیازات علمی

ب ـ برگزیدگان المپیادهای علمی و تخصصی رسمی کشور، با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی

ج ـ مخترعین و مکتشفین که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذی‌ربط به ثبت رسیده است و برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره خوارزمی، با داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی

د ـ رتبه‌های اول دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق کنکور سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش گردیده‌اند (با ورودی مشترک) و رتبه‌های اول فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور (با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

هـ ـ فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاهها که در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد، دارای رتبه‌های ذیل می‌باشند:

1ـ رتبه‌های کل زیر 500 برای رشته ریاضی فیزیک

2ـ رتبه‌های کل زیر250 برای رشته‌ علوم تجربی

۳ـ رتبه‌های کل زیر 100 برای رشته علوم انسانی

4ـ رتبه‌های کل زیر 10 برای رشته هنر

و ـ دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر که در آزمون استخدام ادواری سازمان سنجش آموزش کشور، دارای رتبه‌های ذیل می‌باشند:

1ـ هرکدام از گروه‌های فنی، مهندسی و فرابری داده‌ها با رتبه کمتر از 100

2ـ هرکدام از گروه‌های پزشکی، پیراپزشکی، کشاورزی و محیط زیست با رتبه کمتر از 70

3ـ هرکدام از گروه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و طرح معلمان با رتبه کمتر از 40

4ـ هرکدام از گروه‌های اداری و مالی با رتبه کمتر از 20

ماده 3ـ مشمولین این تصویب‌نامه از مزایای ذیل بهره‌مند می‌باشند:

الف ـ برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی از شرکت در آزمون استخدام ادواری و شرط انتشار آگهی معاف می‌باشند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند براساس سهمیه‌های استخدامی از طریق آزمونهای تخصصی و مصاحبه و احراز شرایط عمومی گزینش نسبت به استخدام پیمانی اینگونه افراد اقدام کنند.

ب ـ تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000ر500ر1) ریال به عنوان فوق‌العاده ویژه نخبگان به صورت غیرمستمر (علاوه بر فوق‌العاده مقرر) قابل پرداخت است. این رقم هر سال متناسب با رشد میزان ضریب کارکنان دولت، افزایش می‌یابد.

ج ـ برای ارتقا به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی، موضوع تصویب‌نامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 امتیاز ویژه‌ای به عنوان امتیاز نخبگان منظور می‌گردد تا امکان کسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت یا سالهای اولیه خدمت برای اینگونه مستخدمین فراهم گردد.

د ـ میزان حق‌التحقیق و حق‌التألیف و ترجمه و حق حضور در جلسه برای مشمولین این تصویب‌نامه پنجاه درصد (50%) بیش از سایر مستخدمین منظور گردد.

هـ ـ به منظور خرید یک دستگاه خودرو از تولیدات داخلی معادل هفتاد درصد (70%) قیمت خودرو، حداکثر یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال تسهیلات دراز مدت و با پنجاه درصد (50%) نرخ سود بخش صنعت از بانکهای کشور وام دریافت می‌نمایند. دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار معادل پنجاه درصد (50%) باقیمانده نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی را در بودجه سالانه پیش‌بینی نمایند. شورای عالی بانکها شش ماه پس از تصویب این مصوبه، تسهیلات ویژه‌ای را برای برخورداری مشمولین این تصویب‌نامه از وام خرید مسکن، تصویب و جهت اجراء به بانکهای عامل ابلاغ خواهد نمود.

تبصره ـ مشمولین این تصویب‌نامه حداقل پس از دو سال خدمت در دستگاه ذیربط و در صورت رضایت دستگاه از خدمات آنان می‌توانند از تسهیلات این بند استفاده نمایند.

ط ـ ساعات کار مشمولین این تصویب‌نامه در سقف (44) ساعت کار در هفته و با موافقت مقامات مسئول، به صورت شناور قابل تنظیم است.

ی ـ دستگاههای اجرایی می‌توانند میزان سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پستهای مدیریتی و سرپرستی این افراد را نسبت به سایر مستخدمین تا پنجاه درصد (50%) کاهش دهند.

ک ـ در استفاده از بورسهای آموزشی کوتاه مدت داخلی و خارجی کشور در اولویت قرار دارند.

ل ـ دستگاههای اجرایی موظفند مشمولین این تصویب‌نامه را که دوران خدمت وظیفه عمومی خود را طی ننموده‌اند،‌ در اولویت استفاده از سهمیه امریه قرار دهند و در صورتی که سهمیه‌ای برای امریه نداشته باشند از طریق سهمیه متمرکزی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخواست خواهد نمود، اقدام نمایند.

ماده 4ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند برای مشمولین این تصویب‌نامه اهداف کاری مشخصی تعیین کنند و ضمن پیش‌بینی آزادی عمل نسبی، آنان را متناسب با توانمندی برای انجام امور ستادی از قبیل امور تحقیقاتی، برنامه‌ریزی و تنظیم سیاستها که موجب ایجاد تحول و رشد و ارتقای کیفی دستگاه می‌گردد، به کار گیرند و نظارت مستمر در استفاده از آنان صورت پذیرد تا از استعداد، خلاقیت و کارآفرینی این افراد به نحو مطلوب استفاده گردد.

تبصره ـ مزایای پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه شامل افرادی می‌گردد که در پستهای کارشناسی، مشاور و مدیریت و سایر مشاغل مشابه که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید، اشتغال یابند.

ماده 5ـ استمرار برخورداری از مزایای مندرج در این تصویب‌نامه پس از دو سال اول برخورداری از آنها،‌ مشروط به حفظ توانمندیهای تخصصی، سطح دانش و مهارت و روحیه تلاش و تحرک افراد مشمول این تصویب‌نامه، قابل اجرا و پرداخت می‌باشد. درصورتی که شرایط مذکور منتفی گردد، با پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه، تمام یا بخشی از امتیازات مذکور در بندهای “ب، ج، د، هـ‌ ، ط” ماده (3) این تصویب‌نامه حذف می‌گردد.

ماده 6ـ دستگاههای اجرایی مجازند به افرادی که دارای ویژگی‌های خاص علمی و تخصصی بوده و از توانمندی‌های بالایی برخوردار می‌باشند، لکن مشمول ماده (2) این تصویب‌نامه نمی‌شوند تا پنجاه درصد (50%) امتیازات مندرج در بندهای “ب، ج و د” ماده (3) را اعطاء نمایند.

تبصره ـ ضوابط، ویژگی‌ها و شرایط موضوع این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

ماده 7ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند از طریق شوراها و کمیسیونهای تحول اداری بر اجرای صحیح این تصویب‌نامه نظارت کنند و نسبت به توجیه مدیران برای اجرای دقیق این تصویب‌نامه اقدام نمایند.

ماده 8ـ به منظور نظارت و راهبری بر حسن اجرای این تصویب‌نامه و ایجاد وحدت رویه، کارگروهی تحت عنوان کارگروه جذب و نگهداری نخبگان با ریاست رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا یکی از معاونین سازمان یادشده تشکیل می‌گردد. اعضا و وظایف کارگروه یادشده به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

ماده 9ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند یک نسخه از حکم استخدامی مشمولین این تصویب‌نامه را برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند تا سازمان یادشده نسبت به ایجاد بانک اطلاعات نخبگان کشور برای استفاده در برنامه‌های آموزشی و پیشنهاد برای سمتهای مدیریتی و سایر موارد اقدام نماید.

ماده 10ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام