کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت زنان سرپرست خانوار از قراردادی به پیمانی

رأی وحدت رویه در خصوص تعارض آرا در موضوع تبدیل وضعیت زنان سرپرست خانوار از قراردادی به پیمانی (دادنامه شماره 1445 مورخ 16/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1445

تاریخ دادنامه: 16؍7؍1398

شماره پرونده: 98؍2903

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم صدیقه سلمانی زاده

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم صدیقه سلمانی زاده به موجب لایحه مورخ 23؍2؍1397 اعلام کرده است که:

اینجانب صدیقه سلمانی زاده کارمند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان می باشم و از سال 1380 تاکنون در این اداره کل به عنوان کارشناس مشغول به کار بوده و از آنجا که شوهرم کارمند میراث فرهنگی استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بوده در سال 1380 در اثر سانحه تصادف فوت شدند، از آن تاریخ تاکنون اینجانب به عنوان سرپرست خانوار مسئولیت دو بچه را عهده دار شدم از آنجا که برابر مصوبه 131100؍43346-1؍7؍1388 مبنی بر استخدام رسمی فرزندان شهدا و خانم های سرپرست خانوار شاغل که به صورت قراردادی مشغول به خدمت هستند استخدام رسمی نمایند که برابر رأی صادره از شعبه 10 تجدیدنظر آن دیوان که یکی از همکاران به نام ناهید وهابی کاشانی که قرارداد و شرح حال وی عیناً مشابه اینجانب بوده تبدیل وضعیت گردید. ولی متاسفانه شکایت اینجانب به شماره بایگانی 940923-5؍11؍1394 رد شد. حال با عنایت به جمیع مراتب معروضه و تضییع قطعی حقوق حقه اینجانب و از آنجا که بنده سرپرست خانوار می باشم و حقوق و مزایای اینجانب از حساب جـاری اداره کل پرداخت می شود، بـه استناد ماده 89 دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء از آن عالی مقامان استدعای رسیدگی مجدد را دارم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901000909 با موضوع دادخواست خانم صدیقه سلمانی زاده به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9409970901001737-5؍11؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه تصویب نامه شماره 13100؍43346-1؍7؍1388 هیأت وزیران ناظر بر استخدام رسمی خانم های سرپرست خانواری است که به صورت قراردادی در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری مشغول خدمت هستند در حالی که شاکی کارمند قراردادی مشتکی عنه ردیف اول می باشد لذا با این وصف از شمول تصویب نامه فوق الاشعار خارج بوده و به استناد مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900003494 با موضوع دادخواست خانم ناهید وهابی کاشانی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9009970901002341-30؍8؍1390 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد جوابیه واصله سازمان مشتکی عنه به موجب مفاد شکایت مطروحه شاکی اعلام داشته که در سنه 1382 در سازمان میراث فرهنگی مشغول به فعالیت شده و تاکنون در آن سازمان مشغول به فعالیت می باشد و از طرفی سرپرست خانوار بوده و سرپرستی دو فرزند را به لحاظ ترک شوهرش به عهده دارد. بنابراین در اجرای مصوبه شماره 1311000؍43346-1؍7؍1388 معاون اول رئیس جمهور خطاب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه های اجرایی را مکلف نموده تا با رعایت قانون خدمات کشوری به تبدیل وضعیت افراد مصرحه در بخشنامه صادره که به صورت قراردادی در دستگاه ها مشغول به فعالیت می باشند، اقدام نمایند. حالیه با توجه به علل و جهات مصرحه فوق رأی به ورود شکایت دایر برتبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به استخدام رسمی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به این که مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰؍ ۴۳۳۴۶-1؍7؍1388 هیأت وزیران که مورد استناد شاکیان برای تبدیل وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت وزیران به شماره 43346؍278096- 5؍12؍1389 اصلاح شده و عبارت «با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد 51، 45، 44، 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و در قانون مذکور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11؍6؍1383 حکمی راجع به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و زنان سرپرست خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره460 الی 476-20؍10؍1389، 1380-3؍9؍1393، 1380 الی1394-6؍6؍1397 نیز به این موضوع تصریح دارد، بنابراین با استدلال پیش گفته رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

1 دیدگاه

  1. اگه اینجوریه چرا بدون ازمون و….نیروهای شرکتی و قراردادی که خانواده شان ایثارگر بودند رسمی شدند حتی راننده ها لطفا به زنان سرپرست خانوار هم رسیدگی فرمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام