کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر (مصوبه ۲۷۷۱/۹۱/دش مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

بنياد ملي نخبگان

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مصوبه «راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر» كه در جلسه ۷۰۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

۱- بنياد ملي نخبگان مي‌تواند براساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هر ساله تعدادي از دانش‌آموختگانكارشناسي ارشد را به صورت مازاد بر سهميه دانشگاه و بدون آزمون ورودي متمركز به دانشگاه‌ها معرفي و بورس نمايد.

۲- دبيرخانه جذب نخبگان (ذيل هيئت عالي جذب) مستقر در بنياد ملي نخبگان، مسئوليت بررسي فرآيند جايابي و جذب و معرفي نخبگان را داشته و هيئت‌هاي جذب هيئت علمي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، موظفند بعد از تأييد صلاحيت عمومي معرفي‌شدگانتوسط هيئت مركزي جذب، ظرف مدت حداكثر دو ماه نتيجه بررسي تقاضاي جايابي بورس و استخـدام افراد معرفي‌شده را همراه با اقامه دليـل به دبيرخانه جذب نخبگان اعلام نمايند.

۳- بنياد ملي نخبگان مكلف است جهت تسهيل جذب و كارآمدي نخبگان و استعدادهاي برتر نسبت به تهيه آيين‌نامه مربوطه و بازنگري و اصلاح بعضي از بندهاي قوانين و مقررات از قبيل قانون مديريت خدمات كشوري و…، ظرف مدت حداكثر سه ماه، جهت بررسي و تصويب در مراجع مربوطه اقدام نمايد.

۴- براي جذب و فراهم شـدن بسترهاي اشتغال و كارآفـريني دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي در بخش خصوصي و شركت‌هاي دانش‌بنيان، بسته‌هاي حمايتي تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه خواهد شد.

۵- بودجـة لازم جهت خريد تجـهيزات آزمايشگاهي دانشگاه‌هاي نخبه‌پذير (ترجـيحاً از توليدات داخلي) به مـيزان ۲۰۰۰ مـيليارد ريـال، در قـالب بودجـه سال ۱۳۹۱ پيـش‌بيني شده تا پس از تصـويب، طبق نظارت بنياد ملي نخبگان و براساس برنامة ارائه شده از سوي دانشگاه و تأيـيد بنياد نسبت به خريد تجهيزات مزبور اقدام گردد.

۶- وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به تعيين رتبه‌بندي و استانداردهاي رفاهي و زيرساختي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌هاي كشور ظرف مدت شش ماه اقدام و نتيجه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت بررسي و تصويب ارائه نمايند.

تبصره- پـس از اين تـاريخ هر گـونه افزايش كـمي و تعـيين ظرفيت در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي براي دانشگاه‌هاي نخبه‌پذير منوط به رعايت اين استاندارد مي‌باشد.

۷- بنياد ملي نخبگان به عنوان متولي اصلي سياستگذاري و مديريت امور نخبگان و استعدادهاي برتر و ماهيتاً به عنوان مؤسسة پژوهشي محسوب مي‌شود و ساير نهادهاي ذيربط موظف به همكاري در اجراي سياست‌ها و مقررات و همچنين برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي در خصوص مصوبات آن مي‌باشند.

۸- مصوبات هيأت امناي بنياد ملي نخبگان كه توسط رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود، براي نهادهاي ذيربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

اين مصوبه در ۸ بند و يك تبصره در جلسه ۷۰۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام