کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

دستورالعمل نحوه صدور مجوز استخدام یا به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰

صدور مجوز استخدام یا به‌کارگیری نیروی انسانی

دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع: صدور مجوز استخدام یا به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۹۷۰۵ مورخ ۲۹/۲/۱۴۰۰ سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور)

با عنایت به اینکه بر اساس بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور که اعتبارات هزینه ای خود را از محل قانون مذکور و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند (به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند)، در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف الاجرا شده و هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمامی دستگاه‌های مشمول صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است، دستورالعمل این بند به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد.

۱- در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:

دستگاه اجرایی مشمول: دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ساماندهی نیروی انسانی: عبارت است از برنامه ها و اقدامات دستگاه اجرایی که زمینه لازم برای ظرفیت سازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل را بر اساس سیاست‌ها، راهبردها، ساختار، تکالیف و وظایف عنوان شده در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه به گونه‌ای فراهم می‌نماید که به افزایش کارآمدی و بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در دستگاه اجرایی منجر شود.

ظرفیت‌سازی نیروی انسانی: به مجموعه ای از اقدامات نظام مند اطلاق می شود که از سوی دستگاه های اجرایی با هدف ایجاد و توسعه توانمندی ها و مهارت های تخصصی و فنی کارکنانُ برای پذیرش نقش های جدید صورت می پذیرد.

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

۲- دستگاه های مشمول موظفند در چارچوب ساختار سازمانی مصوب و بر پایه شاخص ها و استانداردهای نیروی انسانی (در صورت تعیین شاخص‌ها) و در راستای استفاده بهینه از نیروهای موجود، در گام نخست نسبت به ساماندهی و ظرفیت سازی نیروی انسانی خود اقدام نمایند و سپس در صورت کمبود نیروی انسانی، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز جدید خود را به سازمان ارسال تا با رعیات قواینن و مقررات مربوطه نسبت به بررسی و صدور مجوز تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام گردد.

۳- دستگاه های اجرایی مشمول موظفند پس از صدور مجوز استخدام یا بکارگیری نیروی انسانی از سوی سازمان، نسبت به اخذ تأییدیه تأمین اعتبار لازم از سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدام کنند.

۴- استخدام در دستگاه‌های اجرایی پس از اخذ مجوز استخدام و تأییدیه تأمین اعتبار، از طریق تنظیم و انتشار آگهی استخدام بر اساس پست های بلاتصدی، در چارچوب ضوابط و در نظر گرفتن سهمیه استخدامی ایثارگران و معلولین و از طریق آزمون صورت می‌پذیرد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

مطالب مرتبط:

دستورالعمل استخدام و به‌کارگیری کارکنان دستگاه‌های اجرایی سال ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام