کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی (سال ۱۴۰۰)

اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۸۴۲۷ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ با اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ و اصلاحیه آن) به شرح پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) موافقت نمود.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

سوابق مصوب قبلی:

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی

 اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی

اصلاحیه دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با اصلاح «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی» (موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳) و اصلاحیه آن (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶) به شرح ذیل موافقت نمود.

۱- در بند (۱۳) ماده (۱)، عبارت زیر اضافه می‌شود:

«شیوه نامه نحوه اجرای فرآیندهای مرحله مصاحبه استخدامی، توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌گردد».

۲- بند ذیل به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵) اضافه می‌گردد:

«مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهدۀ داوطلب است و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام اشتباه یا تعمد داوطلب در ارائۀ اطلاعات خلاف واقع محرز شود، وی از انجام مراحل بعدی محروم و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود».

۳- در ماده (۱۵) دستورالعمل و ماده (۱۰) اصلاحیه آن، عبارت «تا ۳ برابر ظرفیت» جایگزین عبارت «به تعداد ۲ تا ۳ برابر ظرفیت» می‌‌شود.

۴- تبصره (۲) ماده (۱۶) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

«در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبۀ داوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی به گزینش با داوطلبانی خواهد بود که نمرۀ مکتسبۀ آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.»

۵- جمله زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۶) اضافه می گردد:

«دستگاه اجرایی در مرحله مصاحبه استخدامی مکلف است نسبت به انجام مصاحبه استخدامی با تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در سامانه امتحانات اقدام نماید».

۶- ماده (۲۱) به شرح ذیل اصلاح می شود:

«دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه پس از اعلام نظر گزینش و انجام سایر تشریفات استخدامی، نسبت به درخواست شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از طریق سامانه کارمندایران اقدام نماید. همچنین، حداکثر ظرف مدت یک (۱) ماده پس از اخذ شماره مستخدم، نسبت به صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی آنان اقدام نماید».

تبصره های ماده مذکور به قوت خود باقی است.

۷- در ماده (۲۳) بعد از عبارت سازمان، عبارت «یا مؤسسه مجری» اضافه می‌گردد.

۸- بند ذیل جایگزین ماده (۲۴) دستورالعمل و تبصره های ذیل آن می گردد:

«داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام می‌توانند علاوه بر شغل‌محل مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک شغل‌محل دیگر را به عنوان انتخاب دوم در همان دستگاه اجرایی انتخاب کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در بازۀ زمانی پایان یک آزمون تا برگزاری آزمون بعدی حداکثر به مدت ۶ ماه پس از اعلام نتیجه، از میان داوطلبان همان آزمون با درنظرگرفتن انتخاب دوم داوطلبان و رعایت شرایط تعیین‌شده در شغل محل های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام همان آزمون برای دستگاه مورد نظر (اعم از سهمیه، جنسیت، شرایط احراز و …)، به ترتیب نمرات فضلی در مرحلۀ آزمون کتبی، نسبت به دعوت از آن‌ها جهت انجام سایر مراحل استخدامی اقدام نماید.»

۹- ماده (۲۶) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

«ملاک عمل درخصوص محاسبۀ تاریخ فراغت از تحصیل، اتمام خدمت دورۀ ضرورت یا معافیت دائم، آخرین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر و درخصوص محاسبۀ سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر می‌باشد.».

۱۰- ماده (۳۱) به شرح ذیل اصلاح می‌‌گردد:

«مدارک تحصیلی پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام‌شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در آزمون مشترک و استخدام مجاز نمی‌باشد.

تبصره- افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام‌شده، برای شرکت در آزمون می‌بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکرشده در آگهی را داشته باشند؛ در این حالت مقطع تحصیلی بالاتر لحاظ نمی‌شود و حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته‌شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی خواهد بود.»

۱۱- ماده (۹)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۳۰) و (۳۲) دستورالعمل و بند (۷) اصلاحیه آن حذف می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام