کتاب استخدامی اداری ها
معاونت حقوقی رییس جمهور

بخشنامه فرایند تدوین و تصویب مقررات با رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی

بخشنامه فرایند تدوین و تصویب مقررات با رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی (بخشنامه شماره ۱۶۲۳۵۳ مورخ ۷/۹/۱۴۰۲ معاون حقوقی رئیس‌جمهور)

نظر به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، با هدف صیانت از سوگند ایشان مبنی بر پاسداری از قانون اساسی مندرج در اصل ۱۲۱ این قانون، در اجرای «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران» (مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵) و در راستای عمل به بند «۳» «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی»، بند «۱» از مصوبات سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۲ تصویب و توسط رئیس جمهور محترم تأیید شد (پیوست) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

بخشنامه فرایند تدوین و تصویب مقررات با رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی

«نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شوند؛ با قوانین به ویژه قانون اساسی، توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انجام شود. کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر با قوانین به ویژه قانون اساسی باشند خودداری نمایند.»

بر این اساس و در عمل به مصوبه فوق، رعایت موارد ذیل توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه ضروری است:

۱- تمامی تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شوند باید از سوی مرجع پیشنهاد دهنده از حیث عدم مغایرت این مصوبات با قوانین به ویژه قانون اساسی بررسی و از پیشنهاد اینگونه مقررات خودداری شود.

۲- کلیه دستگاه‌ها و مراجع پیشنهاد یا تصویب کننده اساسنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه مکلفند با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی خود از عدم مغایرت مصوبات با قوانین به‌ویژه قانون اساسی قبل از پیشنهاد یا ابلاغ انها اطمینان حاصل نمایند.

۳- بالاترین مقام دستگاه‌ها یا مراجع ذیل قوه مجریه در چهارچوب صلاحیت قانونی و از طریق سازوکارهای موجود و با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی خود مسئول اجرای صحیح تکالیف مذور در این بخشنامه می‌باشند.

۴- معاونت قانون اساسی مکلف است در ارزیابی‌های خود از جمله در بررسی «دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با مأموریت دستگاه» موضوع جشنواره شهید رجایی، رعایت تکالیف مذکور در این بخشنامه را لحاظ نماید.

محمد دهقان- معاون حقوقی رییس جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام