کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل ضریب افزایش سنواتی تشویقی کارکنان اعضاء بسیج

دستورالعمل اجرایی ضریب افزایش سنواتی تشویقی کارکنان اعضاء بسیج (بخشنامه شماره ۴۷۸۹/د مورخ ۲/۸/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

این دستورالعمل به استناد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه وتنظیم گردیده است و شامل کلیه کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌شود که از ابتدای سال‌ ۱۳۷۳ به بعد دارای سابقه عضویت بسیجی به شرح ذیل باشند:

۱- بسیجیان ویژه که در انجام وظایف و مأموریتهای محوله بسیج همکاری می‌نمایند برابر قانون استخدامی سپاه متعهدخدمت تمام وقت در مواقع نیاز می‌گردند بازاء هر سال سابقه عضویت ۳%.

۲- بسیجیان فعال که در گردانهای عاشورا سازماندهی شده و برابر مقررات مندرج در قانون استخدامی سپاه در انجام‌.ماموریتهای محوله با بسیج همکاری می‌کنند با شرایط خدمتی زیر به ازاء هر سال سابقه عضویت‌:

الف- اعضاء شورای ناحیه مقاومت‌، فرمانده پایگاه مقاومت اعضای شورای پایگاه مقاومت فرمانده گروهان و فرمانده دسته‌و سایر مسؤولین بسیجی سطوح بالاتر ۳%

ب- سایر اعضاء۲%

۳- بسیجیان عادی که برابر مقررات مندرج در قانون استخدامی سپاه بخدمت ارتش ۲۰ میلیونی درمی آیند به ازاء هر سال سابقه عضویت ۱%
– کسر سال به نسبت قابل احتساب خواهد بود.

۴- کارکنان بسیجی که دارای کارت شناسائی بسیجی با ارائه گواهی خدمت و نوع عضویت برابر فرم نمونه پیوست که به تایید مراکز نیروی مقاومت بسیج در مرکز استان یا شهرستان مربوط و یا سایر مراجع بالاتر ذیربط رسیده باشد از افزایش سنواتی‌مذکور برخوردار می‌گردند.

۵- بسیجیان ممتاز و برجسته حسب تشویق فرماندهی نیروی مقاومت بسیج معاونین و رئیس ستاد نیرو و سایر مقامات‌همطراز یا بالاتر در سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین بالاترین مقام دستگاه متبوع برای مدت معینی از حداکثرافزایش سنواتی تشویقی مقرر ۳% با درج در پرونده برخوردار می‌شوند.

۶- آن دسته از افرادیکه از صلاحیت خارج شوند با درخواست مقامات مندرج در بند ۵ از ادامه برخورداری از مزایای این‌دستورالعمل برای مدت معینی محروم خواهند بود.

۷- مقامات همطراز موضوع بند ۵ و مکانیزم اجرائی بند ۶ از سوی نیروی مقاومت بسیج تهیه و پس از تصویب فرمانده کل‌سپاه ابلاغ خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام