کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

عدم ابطال شرط تشکیل کلاس ها در حداقل دو روز كاری برای مأموریت آموزشی ایثارگران

اعلام عدم مغایرت قانونی قرار دادن شرط تشکیل کلاس ها در حداقل دو روز كاری (روزهای غیرتعطیل) برای اعطای مأموریت آموزشی ایثارگران (دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۳/۸۶۹

دادنامه: ۱۳۶

* مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

* شاکی: آقای علی جهانی پور فرزند اله داد

* طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

گردشکار:

* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

باتوجه به ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ و همچنین آیین نامه اجرایی آن به تاریخ ۱۰/۸/۷۸ به منظور حمایت از ادامه تحصیل جانبازان کلیه دستگاه‌ها را مکلف به اعطای مأموریت آموزشی به جانبازان نموده است: متأسفانه وزارت آموزش و پرورش شیوه نامه به شماره ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ به تاریخ ۲۷/۵/۸۹ را صادر و مقرر نموده در صورتی با مأموریت آموزشی جانبازان موافقت میگردد که کلاس حضوری جانبازان در دو روز غیر تعطیل رسمی باشد و تحصیل در مقطع دکتری تمام وقت می باشد و وزارت آموزش و پرورش با صدور این شیوه نامه دامنه اجرای قانون را محدود نموده است و صدور شیوه نامه خارج از حدود وظایف و اختیارات وزارتخانه می باشد و بند ۱۴ بخشنامه ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ به تاریخ ۲۷/۵/۸۹ با ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مغایرت داشته و تقاضای ابطال آن را دارد.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

برابر بند ۱۴ بخشنامه مورد اشاره و با عنایت به قوانین و مقررات صدرالذکر اعطای مأموریت آموزشی در صورتی امکان‌پذیر است که اولاً: دوره آموزشی دارای ارزش علمی یا استخدامی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد و ثانیاً: مستفاد از ماده ۷ و تبصره ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به دوره های آموزشی از قبیل شبانه، پیام نور، غیر حضوری، نیمه حضوری، فراگیر، دانش‌پذیر و مأموریت آموزشی تعلق نمی گیرد.

جهت استفاده از مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت با توجه به قانون و مصوبه صدرالذکر منطقاً باید برنامه‌های درسی به صورت حضوری و در روزهای غیر تعطیل و ارائه برنامه‌های درسی متناسب صورت پذیرد، بنابراین بند ۱۴ بخشنامه مورد اشاره در راستای اجرایی نمودن قانون و آیین نامه مربوطه تدوین شده است و مغایرتی با موارد اعلامی در دادخواست ندارد تقاضای رد شکایت مورد استدعا می باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش :

اولاً: هر چند در ماده ۶۱ از قانون مدیریت خدمات کشوری مأموریت آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرائی ممنوع گردیده و لیکن حسب تبصره ذیل ماده مذکور ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۲ از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند با مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت کارکنان جانباز خویش موافقت نمایند.

علیهذا با عنایت به اینکه خوانده در صدور تنظیم بند ۱۴ بخشنامه به شماره ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ به تاریخ ۲۷/۵/۸۹ اعطای مأموریت آموزشی را با تأسی به مفاد ماده صرفاً موافق ومنطبق با مفاد ماده ۱۲ اخیرالذکر «با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند» می‌باشد، فلذا موجبی جهت ابطال موضوع خواسته وجود نخواهد داشت و بند ۱۴ بخشنامه اخیرالذکر در راستای مدلول ماده ۱۲ از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ صحیحاً صادر گردیده است و قابل ابطال نمی‌باشد و به طریق اولی با مأموریت آموزشی نیمه‌وقت جانبازان موافقت نموده است.

تهیه کننده گزارش: شریفی

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

* اعضـاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند :

با نظر تهیه کننده گزارش موافقت نموده و به عدم ابطال بند ۱۴ از بخشنامه به شماره ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ به تاریخ ۲۷/۵/۸۹ وزارت آموزش و پرورش اعلام نظر نمودند.

رأی هیات تخصصی

در خصوص دعوی آقای علی جهانی پور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند ۱۴ بخشنامه به شماره ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ به تاریخ ۲۷/۵/۸۹ با عنایت به اینکه بخشنامه موضوع خواسته منطبق با مفاد ماده ۱۲ از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ بوده و حسب مفاد ماده مذکور ادامه تحصیل جانبازان به صورت مأموریتی آموزشی تمام وقت و نیمه وقت تجویز گردیده است و اقدام خوانده در خصوص اعطای مأموریت آموزشی بر مبنای مفاد ماده مذکور صحیحاً اصدار و تخلفی از قوانین ومقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا موجبی جهت ابطال موضوع خواسته وجود نداشته و حکم به رد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در اجرای بند ب از ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام