کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي قانون اعطای تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند

دستورالعمل ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند (بخشنامه شماره ۱۱۷۲۰/۲۰ مورخ ۶/۵/۱۳۷۸ سازمان امور اداري و استخدامي كشور)

در اجراي ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند و به منظور ايجاد روش واحد و حفظ هماهنگي در استخدام مشمولين مربوط، دستورالعمل اجرايي لازم به شرح ذيل تدوين و ابلاغ مي‌گردد:

۱- اصلاحات و تعاريف

۱/۱- قانون: قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي

۲/۱- ماده واحده: ماده واحده قانون تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند مصوب ۳۰/۲/۷۷ مجلس شوراي اسلامي.

۳/۱- آيين‌نامه اجرايي: آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند موصب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ هيات وزيران.

۴/۱- آزادگان: افرادي كه از تاريخ ۲۸/۵/۱۳۳۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ حداقل به مدت شش (۶) ماه در بازداشت يا حبس قعطي بوده‌اند و براساس اعلام ستاد رسيدگي به امور آزادگان، آزاده شناخته مي‌شوند.

۵/۱- ستاد: ستاد رسيدگي به امور آزادگان.

۶/۱- دستگاه: هر يك از دستگاه‌هاي موضوع ماده (23)  قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي.

۷/۱- سازمان: سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

تسهيلات استخدامي:

۱/۲- كليه دستگاه‌ها موظفند آزادگاني كه واجد شرايط استخدامي با رعايت مواد (۱۰) و (۲۱) قانون باشند و از سوي ستاد يا نمايندگي‌هاي آن در استان‌ها براي اشتغال معرفي شوند را به استخدامي رسمي درآورده و كليه اقدامات لازم بعد از به كارگيري آنها به عمل آورند.

تبصره- با توجه به ماده (۱۸) قانون و تبصره (۲) الحاقي به قانون استخدام جانبازان، اسراء و … مصوب ۷/۱۰/۶۷ در مورد معرفي آزادگان به كارگاه‌هاي مشمول قانون كار، ستاد با هماهنگي و نظر وزارت كار و امور اجتماعي اقدام لازم را معمول مي‌دارد.

۲/۲- دستگاه‌هاي مشمول قانون استخدام كشوري مي‌توانند از پست‌هاي بلاتصدي موجود براي اختصاص به آزادگان استفاده نمايند در صورت عدم وجود پست بلاتصدي پيشنهاد لازم براي ايجاد پست‌هاي غير سرپرستي لازم جهت تخصيص به آزادگان به سازمان ارسال نمايند. ساير دستگاه‌ها نيز پيشنهادهاي لازم را به مراجع ذيصلاح قانوني مربوط تقديم مي‌نمايند.

۳/۲- صلاحيت گزينش آزادگان معرفي شده، قبلاً توسط ستاد از هيات مركزي گزينش آزادگان اخذ مي‌گردد و معرفي ستاد به منزله تأييد به گزينش و بلامانع بودن استخدام رسمي آ‍زمايشي آزادگان مي‌باشد. صدور احكام استخدامي قطعي آزادگان منوط به تاييد مجدد هيات مركزي گزينش آزادگان براي استخدام قطعي خواهد بود.

۴/۲- محدوديت‌هاي شرايط سني و تحصيلي ورود به خدمت براي آزادگان در كليه دستگاه‌ها به استناد مواد (۱۰) و (۲۱) قانون، منتفي مي‌باشد.

۵/۲- محاسبه مقطع تحصيلي بالاتر، موضوع تبصره (۲۱) قانون براي شاغلين از تاريخ تاييد آزادگي از طرف وزارت اطلاعات و در مورد ساير آزادگان از تاريخ شروع به كار خواهد بود.

۶/۲- در اجراي تبصره ذيل ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي، وزارت كشور موظف است بنا به درخواست ستاد يك نفر كارشناس يا مسؤول را با حفظ پست سازماني به ستاد معرفي تا پس از تاييد به عنوان مسؤول امور آزادگان شهرستان زير نظر ستاد استان و در محل فرمانداري مشغول به كار گردد. استانداري‌ها نيز موظفند موجبات استقرار كاركنان مورد نظر ستاد استان‌ها را كه از ميان كاركنان دولتي به صورت مامور تامين مي‌گردد فراهم سازند.

۷/۲- اعمال امتيازات تشويقي و نحوه احتساب سوابق دوران بازداشت آزادگان همانند ساير آزادگان جنگ تحميلي حسب مورد براساس ماده (۱۳) قانون و يا بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام