کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان

ابطال ماده 1 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 10/2/1385 (دادنامه شماره 52 مورخ 30/6/1396 هیأت تخصصی اداری و استخدامی)

تاریخ تنظیم گزارش: 30 خرداد 1396

هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شماره پــرونـــده : هـ ع/95/366

دادنامه : 52

تاریخ : 30/3/96

شاکی : آقای داود آبشاری 

طرف شکایت : هیأت وزیران 

موضوع شکایت و خـواسته: ابطال ماده 1 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 10/2/1385 

متن مقرره مورد شکایت 

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین شاغل سخت و زیان آور مصوب 1385: کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها و موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی معلولین حوادث ناشی از کار بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان آنها را به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند.

تبصره 1- کلیه جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار – بیماران ناشی از شرایط خاص کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیر دولتی و یا موسسات مشمول قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن یا دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می باشند مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) 

احراز شرایط مندرج در آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند مصوبه ای غیر قانونی است زیرا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مجوزی را به شورای مربوط نداده که درخواست بازنشستگی جانبازان باید به تصویب رییس شورا برسد در حالی که شرط لازم برای تصویب شورای اموراداری و استخدامی کشور با درخواست جانبازان با توجه به عبارات پس از جمله به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان از ماده واحده و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمات ارفاقی بر حسب نوع و درجه معلولیت مربوط و مختص جانبازانی است که کمتر از 20 سال سابقه داشته اند .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست پاسخی ارائه ننموده است .

رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی 

با مداقه در اوراق و محتویات پرونده حسب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات ارفاقی مشخص گردیده است نظر به اینکه آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 10/2/85 مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین بر خلاف قانون نبوده و خارج از اختیارات دستگاه تصویب کننده نیست، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی 

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامیدیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام