کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

شرایط اعاده بکار جانبازان بازنشسته مطابق بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم

شرایط اعاده بکار جانبازان بازنشسته مطابق بند «چ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه (بخشنامه شماره 15984/3/53011 مورخ 21/6/1396 بنیاد شهید و امور ایثارگران)

مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها

در پاسخ به سئوال های مطرح شده از سوي بنياد استانها در ارتباط با نحوه اجرائي نمودن بند “چ” ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و شرايط اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته توضيحاتي در شرح ذيل حضورتان ايفاد مي گردد.

1- جانبازان بازنشسته كه به هر نحو با استفاده از سنوات ارفاقي (اعم از سنوات ارفاقي مربوط به قانون بازنشستگي پيش از موعد جانبازان – سنوات ارفاقي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت – سنوات ارفاقي مربوط به مقررات موجود در صندوقهاي بازنشستگي ذيربط و … ) بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند “چ” ماده ۸۷ قانون مزبور نمي باشند.

2- جانبازان بازنشسته فاقد مدرك تحصيلي ليسانس كه با سنوات خدمتي ۳۰ سال تمام بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند “چ” نمي باشند.

3- جانبازان موضوع بند فوق (بند ۲) كه با سنوات خدمتي كمتر از سي سال بازنشسته شده مجازند با رعايت ساير شرايط و مقررات اعاده به خدمت و كسري خدمت خود تا ۳۰ سال را تکميل و سپس بازنشسته شوند.

4- جانبازان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر كه با سنوات خدمت سي سال تمام و يا با سنوات كمتر از سي سال بازنشسته شده ميتوانند اعاده به خدمت و با تکميل خدمت خود تا سي و پنج سال ادامه خدمت و سپس بازنشسته شوند.

5- شرط اعاده به خدمت كليه جانبازان بازنشسته مشمول بند “چ” دارا بودن سن كمتر از 65 سال مي باشد.

6- جانبازان مشمول اعاده موضوع بند “چ” چنانچه در زمان بازنشستگي قبلي خود پاداش دريافت نموده اند نيازي به استرداد مبلغ پاداش ندارند و در پايان تکميل سنوات خود تا 30 يا 35 سال صرفا پاداش مدت زمان همکاري و حضور مجدد ( بعد از اعاده به خدمت ) به آنان تعلق مي گردد.

حجت اله امانی- مدیر کل اشتغال و کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام