کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

در محاسبه مدت حضور در جبهه تاریخ شروع و خاتمه جنگ تحمیلی ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ و ۲۹؍۵؍۱۳۶۷ است

در محاسبه مدت حضور در جبهه تاریخ شروع و خاتمه جنگ تحمیلی ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ و ۲۹؍۵؍۱۳۶۷ است (دادنامه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

* شماره پرونده: هـ ع؍۰۱۰۰۷۷۸

* شاکی: آقای محمد زارع علی آبادی

* طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کشوری نمایندگی یزد

* مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰۲؍د؍۲۲۰۰۱ مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان بازنشستگی

در محاسبه مدت حضور در جبهه تاریخ شروع و خاتمه جنگ تحمیلی ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ و ۲۹؍۵؍۱۳۶۷ است

* شاکی دادخواستی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری نمایندگی یزد به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰۲؍د؍۲۲۰۰۱ مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان بازنشستگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۴- سوابقی که نام ارگان ذکر نشده و پس از ملاحظه تصویر گواهی، نام ارگان درج و اقدام گردد. (چنانچه تصاویر دریافتی ناخوانا باشد بایستی کارت ایثار ارائه و اسکن شود و تاریخ شروع و خاتمه جبهه ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ و تاریخ خاتمه ۲۹؍۵؍۱۳۶۷ ملاک عمل می باشد)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی بیان داشت به مدت شش ماه و بصورت داطلبانه و در دو نوبت در تاریخ های ۱۷؍۸؍۶۶ الی ۱۱؍۱۰؍۶۶ و مجدداً از تاریخ ۱۳؍۶؍۶۷ الی ۱۸؍۱؍۶۸ در جبهه حق علیه باطل حضور داشتم و در حال حاضر درخواست احتساب مدت حضور در جبهه و پرداخت سهم خود و دولت را در موعد مقرر به صندوق بازنشستگی یزد ارایه دادم ولیکن آن مرجع فقط مدت زمان حضور از تاریخ ۱۷؍۸؍۶۶ الی ۱۱؍۱۰؍۶۶ را پذیرفته و الباقی را به استناد و بند ۴ بخشنامه فوق الذکر رد نموده است. لذا بخشنامه مذکور مغایر با متن ماده ۲۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد.

بخشنامه مغایر با ماده ۲۲۸ قانون برنامه پنجساله توسعه و ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت پاسخ نداده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۰۷۷۸ مبنی بر درخواست ابطال «بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰۲؍د؍۲۲۰۰۱ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۴۰۰ صندوق بازنشستگی کشوری نمایندگی استان یزد» در جلسه مورخ ۰۸؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، حکم مقرر در ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه: «در طول سال های برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال ۱۳۷۰ در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام‌ وقت خدمت کرده‌اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می‌گردند.» واجد احکام جداگانه در خصوص نحوه شمول بیمه بازنشستگی دو گروه از افراد بوده: ۱.احتساب مدت خدمت تمام وقت برای کسانی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال ۱۳۷۰ در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران به صورت تمام وقت خدمت کرده ­اند، ۲. مدت حضور داوطلبانه رزمندگانی که در جبهه ­های جنگ حضور داشته­ اند.

ثانیاً، براساس قسمت اخیر ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: «آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ثالثاً، براساس تبصره ماده (۱) آیین ­نامه اجرایی ماده ۲۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۶؍۰۷؍۱۳۹۱ هیأت وزیران: «مدت حضور داوطلبانه در جبهه ­های جنگ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال ۱۳۷۰ ‏طبق دستورالعمل صادره از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و تأیید مراجع اعزام کننده قابل احتساب می­ باشد.»

رابعاً، براساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: «مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) محسوب می­گردد. دولت مکلف است مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوق های مربوط واریز نماید.» صرفاً به احتساب مدت خدمت داوطلبانه جز سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی اشاره شده است و بازه زمانی جنگ را تعیین نکرده است.

خامساً، براساس دادنامه شماره ۱۵۴۶ مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ صرفاً مقرر شده است: «… تمام مدت حضور داوطلبانه افراد در جبهه از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان ­آور محسوب می­شود.» و در این دادنامه در خصوص تعیین زمان آغاز و پایان جنگ، ذکری به میان نیامده است.

سادساً، براساس بند الف ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است: «ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.» و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به موجب بند ۳ نامه شماره ۱۲۸؍۱۳۳۳؍۰۲؍۳۶۱۰ مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۹ که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده‌ مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادر شده دوران دفاع مقدس را از ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ تا ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ اعلام کرده است.

بنا به مراتب فوق بند ۴ بخشنامه مورد شکایت مبنی بر اینکه: «سوابقی که نام ارگان ذکر نشده و پس از ملاحظه تصویر گواهی، نام ارگان درج و اقدام گردد. (چنانچه تصاویر دریافتی ناخوانا باشد بایستی کارت ایثار ارائه و اسکن شود و تاریخ شروع و خاتمه جبهه ۳۱؍۰۶؍۱۳۵۹ و تاریخ خاتمه ۲۹؍۰۵؍۱۳۶۷ ملاک عمل می­ باشد)» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می­ گردد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

11 دیدگاه

 1. با عرض سلام لطفا نظر بنده را ثبت نکردید لطفا راهنمایی فرمائید بیست و چهار ماه گردو خاک دود باروت انواع صداهای گوش خراش و خیلی صحنه های دیگر هر چند ارگ وطن و نظام جمهوری اسلامی ایران عزیزتر از جان خود دفاع کردم و همه بزرگوارن و برادر عزیزخود و دیگر شهدا هیچ گونه ادعایی نداشتم از سال ۶۱ تا سالهای ۶۳،۶۴ و در سال ۶۵ برادرم در عملیات کربلای پنج به رفیع شهادت که آرزویش بود رسید ولی حالا امتیازاتی که میدهند علت آنکه بنده فقط یک گروه تشویقی داد‌در حقم ظلم کردن حالا تامین اجتماعی قوانین را اجرا نمیکند علت اش را نمیدانم خواهش میکنم راهنمایی فرمائید ماده ۱۴ الحاقی ماده ۱۵ و بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ مورخه ۱۳۹۵/۴/۶ اعلام کرده خدمت داوطلبانه و خدمت سربازی از اول جنگ تا توافق قطنامه رایگان هست میگویند برای کارکنان تامین اجتماعی هست و برنامه پنجساله ششم توسعه و دیگر بخشنامه های لذا خواهش میکنم راهنمایی کنید با این سن و سال و مریضی نمیتوانم از خوی به استان بروم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم حتی با شماره ۱۴۲۰ تماس گرفتم چندین جواب قانع کنند ندادند مثل بازنشستگان کشوری سایتی باز کردن هر کس چه جانباز یا اسیر و چقدر جبهه داوطلبانه و خدمت سربازی در منطقه جنگی بودند ثبت نام کنند تمام گواهی های مورد نظر را ارایه دهند ولی صندوق تامین اجتماعی دولتی و غیر دولتی کرده است

 2. با سلام. کارت. ایثارگری من پست. اورده محل سکونت. قبلی ام. و چون. حضورنداشتم برگشت. خورده. تهران. من چه. طوری. محدد کارتم بگیرم. مننون. راهنمایی کنید.

 3. سلام من ۷۳۱ روز کارت ایثارگر ورزمنده هوشمند از ارتش دارم و۷۲ روز با مرخصی از جهاد سازندگی دارم که ای ۷۲ روز اعمال نشده واز هیچ کجا حقوقی دریافت نمیکنم وفق ۸ماه کسری خدمت گرفتم ودیگر هیچ مزایایی یا حقوقی برایم واریز نشده لذا خواهشمندم راهنمایی بفرمائید. ممنون میشوم.

 4. باسلام پدر من مرحوم شده اند ایشان دوبار از طرف پایگاه بسیج محل کارش در جاده مخصوص کرج شرکت ایندامین به جبهه اعضام شده اند والعان من برای محل کارم نیاز به سابقه جبهه پدرم دارم خواهشن راهنماییم کنید که باید به کجا مراجعه کنم چون چند روز است که بین ادارات بسیج وسپاه سرگردانم.ممنونم.

  1. دوست عزیز اول ببینید مرحوم پدرتان از چه پطریقی (بسیج،جهاد،ارتش و غیره) اعزام شده بعد آنجا مراجعه کنید..
   نامه های پایان ماموریت پدرتان را نگاه کنید.و یا به کارگزینی شرکت پدر مرحومتان مراجعه کنید .تا راحت بتوانید اقدام کنید

 5. سلام .من پس ازتاییدمراجع مربوطه ده ماه وهفت روزحضوردرجبهه رادارم ولی سال 94بازنشسته شدم وکوچکترین امتیازی اداره برایم محاسبه نکردوحتی بعدازسی سال خدمت بطورقراردادی کارکردم وحالامتوجه شدم حقوق خودم وخانواده ام پایمال شده است .حالابایدچکارکنم لطفاراهنمایی کنید

 6. با سلام لطفا پیگیری کنید ؟ چرا پدرم سال ۵۵ در سخت ترین شرایط در زمان جنگ تحمیلی در شرکت هفت تپه مشغول بکار بوده و جزو ایثارگران محسوب میشود و سال ٨۵ باز نشست شد و الان ک اقدام کردیم برای کارت ایثارگری گفتند (موظفی) هستند و کارت ایثارگری هیچ ارزشی هم ندارد ، تو رو خدا پیگیر باشید بصورت (داوطلبانه) معرفی بشوند این مردان زحمتکش .

  1. با سلام به نزدیکترین امور ایثارگران محل زندگی تان مراجعه بفرمایید فرم تایید نهایی را برای شما چاپ می‌کنند چنانچه ایرادی داشته باشد مجددا ویرایش می‌کنند وبه مبادی مربوطه جهت اصلاح وچاپ وارسال مجدد کارت ایثارگری شما اقدام خواهند کرد جای هیچگونه نگرانی نمی باشد.

   1. سلام بالغ بر دوسال میباشد که مدارکم را جهت صدور کارت ایثارگران نمودم ولی هنوز برای کارت صادر نشده چگونه پیگیری کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام