کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آیین‌نامه اجرایی کمک معیشت ایثارگران سال ۱۴۰۲

آیین‌نامه اجرایی کمک معیشت ایثارگران سال ۱۴۰۲ (تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۳ ات ۶۱۲۴۶ هـ مورخ ۳/۲۴/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران)

بنیاد شهید و امور ایثارگران – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۴۰۰/۰۲/۴۷۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای بخشی از بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی کمک معیشت ایثارگران سال ۱۴۰۲ موضوع: بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- ستاد: کل ستاد کل نیروهای مسلح
۴- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- کمک معیشت مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مندرج در قانون بودجه ماهانه به مشمولین پرداخت میگردد..

مشمولین: جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می‌شوند.

ماده ۲- متقاضیان برای بهره مندی از کمک معیشت موضوع این آیین نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد و یا ستاد کل (حسب) (مورد ثبت و سپس اقرارنامه محضری مبنی بر نداشتن شغل و درآمد را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند.

ماده ۳- بنیاد و ستاد کل حسب مورد مکلفند ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ان آی ایکس) به مرجع استعلام اعلام .نمایند مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاه‌های مذکور می‌باشد.

ماده ۴- بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) موظفند در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان این آیین نامه با اولویت دهکهای درآمدی پایین تر (دهک‌های ۱ تا ۴) اقدام نمایند.

تبصره – بنیاد و ستاد کل حسب (مورد موظفند ظرف سه ماه اطلاعات مشمولین دهکهای (۸) تا (۱۰) را پایش نموده و در مقاطع زمانی سه ماهه به ترتیب از دهکهای بالاتر حذف و منابع حاصل را صرف تحت پوشش قرار دادن افراد در نوبت مشمول دهکهای (۱) تا (۷) نمایند.

ماده ۵- بنیاد و ستاد کل حسب (مورد مکلفند از تاریخ برقراری کمک معیشت برای مشمولین حداقل یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت وی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام نمایند و دستگاه های مذکور موظفند نسبت به پاسخ استعلام با قید فوریت اقدام نمایند. همچنین دستگاههای یادشده موظفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت وضعیت را راساً با قید فوریت به مرجع استعلام اعلام نموده تا بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره- ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۶- کمک معیشت پرداختی به مشمولین بر اساس جدول زیر تعیین خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی کمک معیشت ایثارگران سال ۱۴۰۲
آیین‌نامه اجرایی کمک معیشت ایثارگران سال ۱۴۰۲

ماده ۷- بنیاد و ستاد کل حسب مورد مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین نامه بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط نسبت به برقراری ،قطع اصلاح یا استمرار حسب (مورد کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره – پایگاه موظف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

ماده ۸- چنانچه مشمولین از صندوقهای بازنشستگی حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک معیشت مقرر در این آیین نامه دریافت نمایند صرفاً مايه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در این آیین نامه توسط بنیاد یا ستاد کل حسب مورد پرداخت میشود.

ماده ۹- جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد و ستاد کل حسب (مورد مشغول به کار نشده باشند، مشمول این آیین نامه نمی گردند.

ماده ۱۰- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) است.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

10 دیدگاه

  1. سلام جناب دکترمخبر بنده ازاردیبهشت ۱۳۵۹ جهادسازندگی مشغول وبعدازجنگ عازم منطقه شدیم وسیله‌ای ۶۰ و۶۱ ۲ بارمجروح بانظرکمسیون بیمارستان خانواده ارتش ۳۵ درصدجانباز شدم برگشتم گیلانغرب نه دریافت گواهی جبهه بودم ونه دریافت مستمری بخاطر بندخ ماده ۸۸ ۱زسال۱۳۹۳ سرگردان ام خدا را درنظربگیرید ویک ریالی تابحال د یافت نکردم بهمن ماه ۱۳۶۰ تنگه چزابه پاتک وحشیانه صدام ۱۱ نفر بنده خودن کشتم بس اونهای مردند پول می‌دهید نه افرادی امثال بنده فساد تبعیض ریشه کن کنید رزمندگان دیروز افسرده شرمنده امروز امیدوارم این موضوع را بخوانید والا مرگ برای همه هست ممنون

    1. سلام جناب دکتر مخبر خواهشا دستور سریع صادرفرمایید ایثارگران بیکا ر بدون درآمد بیمار۶۲ ساله گرفتارشمیایی ریه وتاپایان جنگ درخدمت نظام بودم وهستم ماده ۸۸ بندخ انجام بازنشستگی ایثارگران اقدامات باقیدفوریت سال۱۴۰۲ پایان ودعاگویی شما هستیم مقرربوده بنیادشهیدواریزکنه تفاوت صندوق های مبدا مقصد هنوز خبری نشده

  2. سلام خسته نباشید بنده باسابقه ۲۹ماه ۷روز جبهه دارم ولی تابه حال هیچ دریافت نکردم مستاجر هستم بیکار وضعیت مالی بدی دارم شرمنده خانواده شدم بنده در گردانی جنداله بانه بودم یه گردان عملیاتی بودم بنده به عملیات هم شرکت کردم نصریک موج گرفتگی دارم هروز عصاب خراب تر میشه هم ترکیش خوردم اما پرونده ندارم بنده درسال ۱۳۶۳بسیج بودم از تاریخ ۱۳۶۴/۲/۳۰تا تاریخ ۱۳۶۶/۲/۳۰خدمت سرباز داوطلبانه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان بانه منطقه جنگی خدمت کردم بنده به کارت ایثارگر ثبت کردم فقط ۵ماه ۷روز بسیجی دارم ثبت شده ۲۴ماه جاماند مدارک دارم بنده برای معشیتی پرونده تکمیل کردم ولی خبری نیست میرم میگن برو زنگ میزنم یا میگین از تهران دستور بدین ما پرونده را بارگذاری کنیم بنده ازمسولین دلسوز انقلابی میخواهم رسیدگی کنید ممنونم رسیدگی نمائید

  3. باسلام.دفترچه۱۴۰۲ دبیری هنراموزبرق قسمت احراز مشاغل دوبار عین هم رشته مهندسی تکنولوژی برق_قدرت (لیسانس،فوق لیسانس)باکد33339وکد دیگه34781 به اشتباه نوشته شده وباید یک کد رشته مینوشتن،اومدن رشته مهندسی تکنولوژی برق کنترل ننوشتن یا به عبارتی حذف کردن،یکی از کد رشته ها احتمالا مال مهندسی تکنولوژی کنترله،الان ما رشتمون مهندسی تکنولوزی کنترله،نمیدونیم چطور براآزمون ثبت نام کنیم.ممنون میشم پیگیری کنیین،حقمون ضایع نشه

  4. چرا پرداختی به جانباز زیر ۲۵درصد و رزمنده ۱۲ماه داوطلب ورزمنده ۱۸ماه یکسان میباشد، بنده ۴ماه داوطلب بسیج و ۲۶ماه سرباز وظیفه و ۱۲درصد جانبازی دارم همانند یک رزمنده معیشت دریافت کنم این کجای عدالت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام