کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

ابطال ردیف‌های ۳ و ۴ دستورالعمل شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان رزمندگان فاقد مدارک بالینی

ابطال ردیف‌های ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع: شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان (رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۶۴۲۳۵۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۵۴

تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جعفر حسن زاده

طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۳ و ۴ از دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع ابلاغیه شماره ۲۹/۸۲/۱/۲۲۱۶-۲۳/۱۲/۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلّح

ابطال ردیف‌های ۳ و ۴ دستورالعمل شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۳ و ۴ از دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع ابلاغیه شماره ۲۹/۸۲/۱/۲۲۱۶-۲۳/۱۲/۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلّح و الزام به معرفی جهت ادامه مسیر مراحل تعیین درصد جانبازی به مراجع برابر تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و اعتراض به میزان درصد جانبازی و الزام به اصلاح آن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” بر اساس تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، اعطای حداقل ۵ درصد جانبازی به رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی ندارند، اما مجروحیت ایشان توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده احراز شده، الزامی است. اما در مصوبه مورد شکایت دارا بودن امتیازهایی به منظور معرفی رزمندگان متقاضی جانبازی به کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و نیروهای مسلّح الزامی دانسته شده که در بند های ۳ و ۴، شروطی نظیر الزام به دفعات خاصی از شرکت در عملیات های بزرگ یا کوچک و همچنین حضور در مدت زمان خاصی از حداقل شش ماه به بالا در گردان های رزمی و واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی درج گردیده که به صراحت تدوین چنین شروطی مغایر با تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است و ممکن است شخصی به صرف حضور در یک عملیات کوچک و در مدت زمان بسیار کمی از حضور و یا حتی بدون حضور در گردان های رزمی و عملیاتی، مجروح شود که در مورد اینجانب با حضور ۶۵ روزه در جبهه، مجروحیت عارض گردیده است.

لذا تقاضای ابطال این بخش از ابلاغیه و الزام اداره ایثارگران ستاد کل سپاه و ایثارگران سپاه استان سمنان به معرفی اینجانب جهت ادامه مسیر مراحل تعیین درصد جانبازی به مراجع مربوط را از آن مقام محترم استدعا دارم.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

“شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان

رزمندگانی که در جبهه و مناطق عملیاتی (از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا تاریخ ۲۷/۵/۱۳۶۷) حضور داشته اند در صورت ابراز مشکلات و صدمات اعصاب و روان و دارا بودن شرایط و کسب امتیاز متعلقه بر اساس شرایط احراز تعیین شده ذیل می توانند جهت تعیین درصد از کارافتادگی اعصاب و روان طبق ضوابط آیین نامه درصد ازکارافتادگی جانبازان، حسب مورد به کمیسیون های پزشکی نیروهای مسلّح معرفی شوند:

ردیف- شرایط احراز- امتیاز متعلقه

۱- داشتن سوابق درمانی و سیر درمان اعصاب و یا پرونده پزشکی در یکی از مراکز تخصصی مربوط- الزامی

۲- وجود نظریه روانشناس مبتنی بر تست های انجام شده مبنی بر اختلال و عدم تعادل وضعیت روحی و روانی فرد- الزامی

۳- حضور در عملیات های بزرگ (طبق لیست ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلّح)

– حداقل دو عملیات بزرگ و یا ۴ عملیات کوچک-۵

– یک عملیات بزرگ یا ۳ عملیات کوچک-۳

– دو عملیات کوچک-۲

۴- حضور در گردان های رزمی و واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی

– بیش از دو سال پیوسته-۵

– یک تا دو سال پیوسته-۳

– شش ماه تا یکسال پیوسته-۲

ضوابط احراز:

۱- دارا بودن یکی از شرایط دریف های ۱ و۲ برای احراز مصدومیت اعصاب و روان الزامی است.

۲- در صورت داشتن یکی از شرایط ردیف های ۱ و ۲ چنانچه از یکی از شرایط ردیف های ۳ و ۴ حداقل ۵ امتیاز کسب نماید جهت تعیین درصد از کارافتادگی اعصاب و روان به کمیسیون های پزشکی بنیاد و نیروهای مسلّح معرفی می شوند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلّح به موجب لایحه شماره ۷۶۰/۳۰۶۱/۳۶۱۸-۲۰/۶/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

“نظر به مفاد نامه بازگشتی، دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ستاد کل نیروهای مسلّح که طی شماره ۲۹/۲۸/۲۲۱۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ در راستای انجام یکنواخت ماده صدرالذکر به سازمان ها، ادارات، یگان های نیروهای مسلح تا آخرین رده ابلاغ گردیده فاقد بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ مورد شکایت نامبرده در دادخواست تقدیمی می باشد. علی هذا مسئولیت هرگونه مغایرت در اعمال ضوابط مندرج در دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلّح توسط مراجع پیش گفته در سطح نیروهای مسلّح مستقیماً بر عهده خود آن ها بوده و فاقد هر گونه ارتباط با دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلّح می باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

به موجب ردیف های ۱ و ۲ پیوست شماره ۳ مذکور در بند (د) ماده ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (موضوع ابلاغیه شماره ۲۹/۸۲/۱/۲۲۱۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلّح) با عنوان شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان، داشتن سوابق درمانی و سیر درمان اعصاب و یا پرونده پزشکی در یکی از مراکز تخصصی مربوط و همچنین وجود نظریه روانشناس مبتنی بر تست‌های انجام شده مبنی بر اختلال و عدم تعادل وضعیت روحی و روانی فرد به عنوان شرایط احراز الزامی است. اما براساس بند ۲ این مقرره در صورت داشتن یکی از شرایط ردیف های ۱ و ۲ چنانچه متقاضی از یکی از شرایط ردیف های ۳ و ۴ (پیوست شماره ۳ مذکور در بند “د” ماده ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره بند “الف” ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه) حداقل ۵ امتیاز کسب کند، برای تعیین درصد از کارافتادگی اعصاب و روان به کمیسیون های پزشکی بنیاد و نیروهای مسلّح معرفی می‌شود و در ردیف های ۳ و ۴ حضور در عملیات‌های بزرگ طبق لیست ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلّح و حضور در گردان های رزمی واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی و کسب امتیاز لازم، شرط معرفی به کمیسیون های پزشکی نیروهای مسلّح و بنیاد شده است و به موجب تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظّف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را که صورت‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند، اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلّح) احراز می‌گردد، به ‌عنوان جانباز تلقّی نماید و حداقل پنج درصد جانبازی به آنها تعلّق می‌گیرد. بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه لازمه احراز مجروحیت برای تعلّق حداقل پنج درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، معرفی به کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلّح) است و در ردیف های ۳ و ۴ حضور در عملیات های بزرگ و حضور در گردان‌های رزمی واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی و کسب امتیاز لازم، شرط معرفی به کمیسیون های پزشکی نیروهای مسلّح و بنیاد شده است، در حالی که قانونگذار قیودی از حیث میزان حضور در جبهه یا حضور در عملیات های بزرگ و… و کسب امتیاز مقرر برای معرفی متقاضی به کمیسیون های پزشکی نیروهای مسلّح و بنیاد و احراز جانبازی متقاضی در نتیجه حضور در جبهه را ذکر نکرده است، بنابراین ردیف های ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۲۹/۸۲/۱/۲۲۱۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلّح خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

1 دیدگاه

 1. با سلام
  لطفا قانون گذاران توجهی به جانبازانی که ۱۵ الی ۲۰ سال خدمت در دستگاههای اجرایی بصورت قراردادی با این همه قوانین جانبازان در خصوص رسمی شدن آنها صادر و ابلاغ گردیده استنکاف در نتیجه عدم رسمی شدن آنان را اخراج کردند،
  از طرفی دولت با صدور قوانین رسمی شدن جانبازان صادر میکند از طرف دیگر گزینش بدون دلیل و بی جهت اتهامات وارده غیر معلوم و بدون تفهیم بطور سلیقه ای و مغرضانه جانبازان را اخراج میکنند،
  در واقع قوانین گزینش خود دارای کلی ایرادات و اشتباهات میباشد.
  اشتباهات و ایرادات گزینش در نظر گرفته نمیشود،
  لیکن یک جانبازی که نزدیک به بازنشستگی آن را بدون دلیل و بدون کوچکترین مستندی آن را اخراج میکنند،
  چنانچه هر کارمندی هر نوع تخلفی بکند،
  طبق قانون تخلفات اداری وی را بازخواست میکند و چنانچه هر نوع تخلفی بر متخلف احراز شود مراحل محکومیت وی مشخص میگردد متاسفانه گزینش بدون توجه به چنین امری خود گزینش هم تخلفات اداری و گزینش و دادسرا و هم تجسس در احوال شخصی افراد میکند که چنین امری معایر با قانون اساسی میباشد لیکن این انجام مینمایند و هیچ مرجعی ناظر بر اعمال گزینش در جهت حسن انجام قوانین درست گزینش و اصلاح آن نمیباشند تکلیف این افراد چیست؟؟؟؟
  لطفا به اطلاع قانونگذاران برسانید،
  کمال تشکر جانباز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام