کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آیین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع: معافیت حقوق و مزایا یا دستمزد یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از پرداخت مالیات (تصویبنامه شماره 113789/ت56263هـ مورخ 9/9/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه 3/9/1398 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان -مصوب 1396-، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

3- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان -مصوب 1396-

4- افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که توسط کمیسیون پزشکی -توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده‌اند.

5- اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده‌دار پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت وی هستند.

6- حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (83) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366-

ماده 2- پنجاه درصد (50%) حقوق، مزایا و دستمزد مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین‌نامه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی‌های صورت‌گرفته و تأیید مراتب، گواهینامه‌ای شامل موارد زیر را صادر کند:

1- تأیید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی-توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

2- مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

3- تأیید مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره 1- معافیت موضوع این آیین‌نامه صرفاً در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یادشده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره 2- کلیه اقدامات مربوط به فرایند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع مده (3) این آیین‌نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را براساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین‌نامه، اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می‌تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (242) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1380-، درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه کند.

ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است پس از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق‌گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط پرداخت کند.

ماده 6- معافیت موضوع این آیین‌نامه برای درآمدهای موضوع تبصره‌های (1)‌و (2) الحاقی ماده (86)‌ قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1396- قابل اعمال خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

– قانون حمایت از افراد دارای معلولیت (مصوب 1397)

1 دیدگاه

  1. آیا خود شخص دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که در سازمان های دولتی اشتغال دارند مشغول ماده ۲۵میگردندیا فقط اولیا آنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام