کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

تسهيل ارايه خدمات به ايثارگران (مصوبه ۲۹۲۳۵/۲۰۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری)

تسهيل ارايه خدمات به ايثارگران (مصوبه ۲۹۲۳۵/۲۰۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری)

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰، در اجراي مفاد مصوبه شماره ۳۲۰۹۰/۲۰۶ مورخ ۵/۷/۱۳۹۰ شورا، به منظور تسهيل در ارايه خدمات به ايثارگران، بنا به پيشنهاد مشترك بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تصويب نمود:

۱- وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به طراحي، توليد و توزيع كارت‌هاي ملي ايثارگران در استان قم و تا پايان سال ۱۳۹۱ در سراسر كشور در قالب كارت هوشمند اقدام نمايند.

۲- بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است هماهنگ با اجراي پروژه پايلوت كارت هوشمند ملي چندمنظوره در استان قم، نسبت به راه‌اندازي سامانه‌هاي ارايه خدمات الكترونيك به جانبازان و ايثارگران در استان قم اقدام نمايد.

۳- بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۱، نسبت به تكميل سامانه الكترونيكي ارايه خدمات به ايثارگران در سراسر كشور، به شكلي اقدام نمايد كه پس از توزيع كارت‌هاي هوشمند ملي، ارايه تمامي خدمات به ايثارگران از طريق كارت‌هاي مذكور و اين سامانه ميسر شود.

۴- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايند كه زيرساخت‌هاي لازم براي شناسايي و ارايه خدمات به ايثارگران از طريق كارت‌هاي هوشمند ملي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۱ فراهم شود.

۵- وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) موظف است دستورالعمل ثبت و بازيابي اطلاعات بر روي كارت هوشمند ملي را تهيه و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار دهد.

۶- سازمان ثبت احوال كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند طي مدت يك ماه برنامه اجرايي تحقق بندهاي فوق را تهيه و در قالب تفاهم‌نامه‌اي به امضاء برسانند.

۷- رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزير كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبه هستند و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌نمايد.

رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري – محمود احمدي‌نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام