کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای طرحی (شاغلین فعالیت‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی))

عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای طرحی (شاغلین فعالیت‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)) (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۷۴۱۶۶۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سوال ۲‍۰ از بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور)
رونوشت متن

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۶۶۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین بهرامی فر

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سوال ۲۰ از بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور

عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای طرحی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سوال ۲۰ از بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب رزمنده بالای شش ماه دفاع مقدس و مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به استحضار می‌رسانم: فرزندم شاغل غیررسمی به صورت قرارداد با اعتبارات طرح‌های عمرانی در یکی از دستگاه های اجرایی است که متأسفانه براساس ابلاغ بخشنامه پرسش و پاسخ امور استخدامی به شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ و بر خلاف اصل قانون بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستورالعمل مشترک امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ از شمولیت تبدیل وضعیت ایثارگران محروم و حذف گردیده است، لذا صمیمانه خواهان اجرای واقعی و به حق اصل قانون بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تمدید آن بند (و) تبصره ۲۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ابطال سوال ۲۰ بخشنامه پرسش و پاسخ به شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به استناد اصل قانون بند (د) و بند (و) و شمولیت قراردادهای طرح عمرانی جهت تبدیل وضعیت به رسمی می باشم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵- ۱۴۰۰/۱۲/۴

کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

با توجه به برخی ابهامات و استعلامات دستگاه های اجرایی در خصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مفاد بخشنامه مشترک شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹، به پیوست «مجموعه پرسش و پاسخ» تدوین شده برای بهره برداری جهت اجرا توسط دستگاه های اجرایی، ابلاغ می گردد. مقتضی است دستگاه های اجرایی با توجه به پاسخ تدوین شده رأساً نسبت به انجام اقدامات لازم درخصوص استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین بند قانونی فوق الذکر اقدام نموده و از مکاتبات غیر ضرور در این خصوص خودداری نمایند. ضمناً مفاد پرسش و پاسخ در سایت اداری و استخدامی کشور به آدرس www.aro.gov.ir بارگذاری گردیده است.- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مجموعه پرسش و پاسخ های مرتبط با نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹

……

سوال ۲۰: آیا ایثارگران شاغل در فعالیت های طرح تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، مشمول این قانون می باشند؟ «با توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت های طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای)، موضوعاً از شمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج می باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت های جاری دستگاه اجرایی را در بر می گیرد، لذا نیروهای شاغل در طرح های عمرانی در شمول بند قانونی مذکور قرار نمی گیرند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ توضیح داده است که:

“با توجه به این که طرح های عمرانی عموماً در دستگاه های اجرایی به دو صورت انجام می گیرد:

الف) دستگاه اجرایی خود مجری طرح می باشد.

ب) از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری که شرکت مجری طرح می باشد.

آنچه که در بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور حکم به تبدیل وضعیت استخدامی شده است، آن عده از ایثارگران مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد که قرارداد آنان به صورت مستقیم با دستگاه های اجرایی بوده و حقوق آنان توسط دستگاه اجرایی از محل طرح های عمرانی پرداخت می شود، لیکن ایثارگرانی که رابطه شغلی با دستگاه اجرایی نداشته و نیروی شرکت پیمانکار مجری طرح عمرانی می باشند، در شمول بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قرار نمی گیرند. بنابراین سوال ۲۰ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ این سازمان که مقرر می دارد «با توجه به این که نیروهای شاغل در فعالیت طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای)، موضوعاً از شمول ماده (۲۱) قانون خدمات رسانی به ایثارگران خارج می باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت های جاری دستگاه اجرایی را در بر می گیرد، لذا نیروهای شاغل در طرح های عمرانی در شمول بند قانونی مذکور قرار نمی گیرند.»، منافاتی با قانون نداشته و با عنایت به مراتب فوق، درخواست رد دادخواست شکایت نامبرده را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

با توجه به این که سؤال ۲۰ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام