کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

بهره‌مندی مشمولین سهمیه 5 درصد ایثارگران از ظرفیت 25 درصد

بهره‌مندی مشمولین سهمیه 5 درصد ایثارگران از ظرفیت 25 درصد ورود به دانشگاه‌ها در صورت خالی ماندن ظرفیت (دادنامه شماره 2045 مورخ 12/12/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

هیأت تخصصی استخدامی دیوان  عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ 9803356

شماره دادنامه : 9809970906012045

تاریخ : 12/12/98

* شاکی : آقای میثم سعیدی 

طرف شکایت : سازمان سنجش آموزش کشور

* موضوع خواسته : ابطال بند 1 و 2 بخش سهمیه ایثارگران دفترچه آزمون سراسری دکتری سال 1399

*متن مقرره مورد شکایت:

«جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان » « جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان » « آزادگان و همسر و فرزندان آنان» ، « همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه » و هچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر » برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به وبگاه ایثار ندارند و در صورت تایید ارگان مربوط ، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش میگردند ، باتوجه به تصویب « قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14؍12؍1395 توسط مجلس شورای اسلامی ، ماده 90 این قانون علاوه بر ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن در ماده 47 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در این آزمون اجرا و گزینش داوطلب بر اساس این قوانین صورت می گیرد. براساس قوانین فوق بیست و پنج درصد ظرفیت هر کد رشته محل به « همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر » ، « آزادگان و همسر و فرزندان آنان » ، « جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. ( سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت ) 2- پنج درصد ظرفیت هرکد رشته محل نیز به «جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان »و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه » اختصاص دارد .

دلایل شاکی برای ابطال به شرح زیر می باشد :طبق ماده 70 قانون جامع ایثارگران کلیه جانبازان محق استفاده از 25 درصد سهمیه ورود به دانشگاه ها شده اند و همچنین طبق ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه به جانبازان زیر 25 درصد سهمیه اختصاصی 5 درصد اعطا شده است و هیچ قسمتی از قانون برنامه و قوانین موضوعه جانبازان زیر 25 درصد را از سهمیه 25 درصد محروم نساخته است و همچنین معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ استعلام جناب آقای کامران نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام می کند طبق قوانین فوق الذکر جانبازان زیر 25 درصد هم محق استفاده از سهمیه 25 درصد هستند و هم محق استفاده از سهمیه 5 درصد که متاسفانه سازمان سنجش آمـوزش کشور برخـلاف مـتن صـریح قـانون نسبـت به تقلیل سهـمیه جـانبازان زیر 25 درصـد به 5 درصـد در بخش سهمیه های ایثارگران آزمون دکتری 99 اقدام نموده است لذا این جانب میثم سعیدی از جانبازان 5 درصد از آن مقام قضایی درخواست ابطال این بخش از دفترچه آزمون دکتری و تخصیص سهمیه 25 درصد ورود به دانشگاه را دارم.

*در پاسخ شکایت شاکی مدیر کل دفتر ریاست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه شماره 75680 مورخ 8؍11؍1398 مختصراً اعلام داشته :

سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف است و مقررات را عیناً در دفترچه های مربوط درج می نماید. 

در ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی موظف شده اند 20 درصد ظرفیت را به همسر و فرزندان شاهد ، جانبازان آزادگان وهمسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد اختصاص دهند. در اصلاحیه قانون مذکور کسب حداقل 70 درصد حد نصاب شرایط علمی برای رشته های غیر پزشکی و 80 درصد برای رشته های پزشکی الزامی اعلام شده است و ظرفیت نیز به 25 درصد افزایش یافته است .نکته : در هر دو قانون فوق الذکر ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن ) جانبازان و فرزندان جانباز بالای 25 درصد مشمول این سهمیه تشخیص داده شده است .

باتصویب قانون برنامه ششم توسعه درسال 1395 توسط مجلس شورای اسلامی ماده 90 آن الحاقی به ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اضافه کرده است که براساس آن برای جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد ، سهمیه 5 درصد ایثارگری پیش بینی و در مجموع ظرفیت پذیرش ایثارگران به 30 درصد افزایش یافته است. شاکی محترم که ایثارگر ( جانباز 5 درصد ) هستند در دادخواست تقدیمی اظهار داشته جانبازان زیر 25 درصد هم می بایست از سهمیه 25 درصد ایثارگران بهره مند شوند در پاسخ به این ادعا :اولاً : در قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن ظرفیت 25 درصد ایثارگری صرفاً برای جانبازان 25 درصد به بالا پیش بینی شده است .ثانیاً : اگر مقنن در ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه جانبازان را مشمول سهمیه 25 درصد تلقی کرده است چه ضرورتی داشت در قانون برنامه ششم توسعه ، سهمیه 5 درصد ایثارگری برای جانبازان زیر 25 درصد تصویب کند و درتبصره قانون برنامه ششم توسعه صراحتاً اعلام کند مانده ظرفیت خالی 25 درصد ایثارگران را به جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و … اختصاص دهند .ثالثاً: سازمان سنجش آموزش کشور اسامی داوطلبانی را که متقاضی سهمیه 25 یا 5 درصد ایثارگری هستند به ارگان مربوطه گزارش و هر سهمیه ای را که ارگان مربوطه تایید کند برای داوطلب ایثارگر لحاظ می کند. بنابراین این سازمان در احراز سهمیه 5 یا 25 درصد اختیاری ندارد و هر آنچه که ارگان مربوط اعلام کند براساس آن اقدام خواهد کرد .

*پرونده در جلسه  5؍12؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14؍12؍1395 با اصلاح ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و ماده (47) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرراتی را به شرح زیر به آن محلق نموده و مقرر داشته: «سهمیه ورود با پنج درصد (5%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد (30%) افزایش یابد.تبصره – در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران ( مشمولین ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن ) تکمیل نگردد و پنج درصد (5%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (5%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.» بنابراین مستفاد از ماده قانون مذکور «جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان » و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» در شمول سهمیه 5 درصدی بوده و تنها در صورت خالی ماندن ظرفیت سهمیه 25 درصدی از آن بهرمند خواهند شد. از آنجائیکه مقرره مورد شکایت اقدام به تبیین قانون نموده و مغایرتی با آن ندارد بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام