کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

هدیه ایثار جانبازان

هدیه ایثار جانبازان

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۰/۰۷/۲۱ ماده ۱۶۳ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲ ۱۳۷۴/۰۴/۲۵ ماده ۲۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات
۳ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ بند «الف» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۷۵
۴ ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ بند «ط» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
۵ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ لایحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (۱۸۷) قانون‌ مقررات‌ استخدامی‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ماده‌ (۱۶۹) قانون‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و ماده‌ (۱۹۵) قانون‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و الحاق‌ ماده‌ ۱۶۳ قانون‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ماده‌ (۱۵۲) مکرر به‌ قانون‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۴/۰۲/۱۷ آیین نامه اجرایی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق ازکارافتادگی موضوع ماده (۱۶۳) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تصویب نامه شماره ۱۹۶۹ت ۱۲۹۷۳ ه مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۷۴ هیات وزیران)
۲ ۱۳۷۶/۰۹/۱۶ ‌اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق ازکارافتادگی موضوع ماده (۱۶۳)‌ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تصویب نامه شماره ‌۷۲۹۹۹ ت ۱۸۷۲۶ه مورخ ۱۹/ ۰۹/ ۱۳۷۶ هیأت وزیران)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ رای وحدت رویه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۰۴/ ۱۰/ ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (با عدم تنظیم و تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون، موجبات اجرای قانون فراهم نیست.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام