کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا (تصویبنامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه ۲۸ /۶ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۷۲۹ /۸۲۰ /۴۰۰ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۹۵ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

ماده ۱- افراد زیر که فاقد مسکن و یا دارای مسکن نامناسب باشند منوط به اینکه قبلاً از تسهیلات مسکن ایثارگری استفاده ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند:

الف- جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی.

ب- آزادگان.

پ- خانواده شهدا (همسر، فرزندان، والدین) و مفقود الاثرها.

ت- خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

ث- فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر.

ماده ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به تعداد یکصد هزار نفر در سال ۱۳۹۵ و در سال های آتی به تعدادی که توسط هیئت وزیران تعیین می شود، به مشمولین ماده (۱) این آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.

ماده ۳- سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۸ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش ازبیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۱) ریال، مراکز استان ها یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال، سایر شهرها هشتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۵۰ ) ریال و روستاها پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱- زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از ابتدای تیر ماه هر سال تا پایان خرداد ماه سال بعد به مدت یکسال و ملاک عمل تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

تبصره ۲- افراد مشمول می توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

تبصره ۳- این تسهیلات غیر قابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک دریافت کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال تسهیلات به ملک جایگزین اقدام نماید.

تبصره ۴- بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره ۵- تسهیلات حمایتی غیر ایثارگری از قبیل تسهیلات کارمندی، شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی شوند.

تبصره ۶- جانبازان هفتاد درصد (۷۰ %) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند پس از تسویه تسهیلات قبلی مسکن ایثارگری مجدداً از این تسهیلات بهره مند شوند.

ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت ما به التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را هر ساله در ردیف های مربوط منظور نماید.

ماده ۵- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارایه تسهیلات نزد بانک های عامل می باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری نمایند.

ماده ۶- بانک های عامل موظفند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این آیین نامه تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد و امور ایثارگران معرفی می شوند به صورت اقساطی واگذار نمایند.

ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف تسهیلات مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده کرده اند فقط برای یکبار پس از تسویه تسهیلات قبلی با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران یک فقره تسهیلات مسکن صرفاً در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی پرداخت نماید.

ماده ۸- بانک های عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای بانکی موضوع این آیین نامه را بلافاصله برای قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام نمایند.

ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت به تعیین بانک های عامل پرداخت کننده و تعیین سهمیه بانکی تسهیلات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام