کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

طرح اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

طرح اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

این طرح در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

مقدمه (دلایل توجیهی)

یکی از مشکلات مهم بنیاد و جامعه ایثارگری در حوزه اشتغال و استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که از طرق مختلف و خارج از سهمیه موضوع بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲۱)‌ قانون جامع به صورت پیمانی،‌ قراردادی و شرکتی به استخدام دستگاه‌ها و مراکز کار درآمده و دستگاه‌های مربوطه الزامی برای تبدیل وضعیت استخدامی ایشان ندارند و از طرفی به دلیل اشتغال از لیست بیکاران بنیاد خارج شده و امکان جذب از طریق سهمیه ماده (۲۱) قانون مذکور برای ایشان و استخدام رسمی وجود ندارد؛ در همین راستا، در بند (ذ) ماده (۸۷)‌ قانون برنامه ششم توسعه، رفع این مشکل و تعیین وضعیت استخدامی افراد مذکور، پیش‌بینی شد؛ لیکن از منطوق و مفهوم این بند هدف مذکور تأمین نگردید و این مشکل کما فی‌السابق به قوت خود باقی است. مضافاً اینکه هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۶۹ تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۸ هر گونه تبدیل وضعیت مشمولان ماده (۲۱) از قراردادی و پیمانی به رسمی را منوط به پذیرش در آزمون استخدامی و جذب از طریق سهمیه ۲۵% و متعاقب دادنامه شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ نموده است. بنابراین، برای رفع مشکل از طریق اصلاح بند (ذ) ماده (۸۷)‌ قانون برنامه ششم توسعه که به عنوان یکی از تبصره‌های ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تبدیل شده است، طرح اصلاح بند مذکور به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

طرح اصلاح ماده (۲۱)‌ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تبدیل وضعیت مشمولین ماده (۲۱) قانون که خارج از سهمیه مقرر در ماده (۲۱) در آن دستگاه شاغل می‌باشند اعم از پیمانی، قراردادی و شرکتی را به رسمی قطعی یا ثابت و عناوین مشابه تبدیل نمایند. مستنکف یا مستتنکفین از اجرای حکم این قانون مشمول مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب (۲/۳/۱۳۷۵) می‌شوند.

مقررات مرتبط:

طرح اصلاح بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام