کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

احکام ایثارگران و تبدیل وضعیت در بودجه سال ۱۴۰۰

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | kom

 

جزییات تصویب احکام در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰

متن نهایی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در اختیار نیست؛ منتها بر اساس اظهارات رییس فرکسیون ایثارگران، عیناً کلیه مصوبات کمیته ایثارگران بهشرح ذیل در زمان تصویب مورد پذیرش قرار گرفته است؛ همچنین در این کمیسیون، به متن تبدیل وضعیت ایثارگران (مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰) عبارت “نیروهای خرید خدمات و حق التدرس” نیز اضافه نیز گردیده است 

توضیحات در خصوص محدودیت زمانی حکم  تبدیل وضعیت ایثارگران و امکان تغییرات جزئی

امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس و رییس فراکسیون ایثارگران، طی یک فایل صوتی ضمن بیان این‌که حکم پیشنهادی کمیته ایثارگران محدودیت زمانی قانون برنامه ششم، پنجم، چهارم و… را ندارد، از امکان تغییرات جزئی در متن مصوبه تبدیل وضعیت ایثارگران در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰

۱- ردیف ۱۱۱۱۸۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف: مبلغ ۵۹۰۰ میلیارد ریال از ردیف ۱۱۱۱۸۷ (رزمندگان معسر- سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کسر و به ردیف ۱۳۶۰۰ (بنیاد شهید) اضافه می‎شود.

ب: عبارت جانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد از ردیف ۱۱۱۱۸۷ حذف و به ردیف ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید اضافه می‌شود.

ج: مبلغ ۵۹۰۰ میلیارد ریال به ردیف ۱۳۱۶۰۰ اضافه می شود و با رقم قبلی ۵۹۰۰ میلیارد ریال، جمعاً ۱۱۴۰۰ میلیارد ریال می‌شود.

د: عبارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- سازمان رزمندگان جایگزین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح می‎گردد و مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ردیف مذکور اضافه می‌شود.

۲- مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال به ردیف‌های ۱۱۱۱۸۷ جهت کارت ایثار، ایثارگران- به نام سازمان رزمندگان- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۳- مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ردیف ۱۳۱۶۰۰ اضافه می‌شود.

الف) کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران    ۱۳.۰۰۰ میلیارد

ب) حق پرستاری والدین شهدا و کمک معیشت جانبازان   ۱۳.۰۰۰ میلیارد

ج) خرید لوازم و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان  ۳.۰۰۰ میلیارد

حکم مربوط به تبدیل وضعیت:

۴- در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون مذکور که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه استخدامی آنها (به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین، کارگری، شرکتی و روزمزد) از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‎های عمرانی و یا سایر عناوین در مشاغل اصلی دستگاه اعم از حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مذکور خدمت نموده و یا می نمایند. با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف متفرقه شماره …. تأمین می‌گردد.

نکته: بر اساس توضیحات بالا عبارت “حق‌التدریس و خرید خدمت” نیز اضافه شده است.

۵- در بند (ه) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از عبارت “دستگاه‌های اجرایی” عبارت “با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال” اضافه شود.

۶- در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلان‌شهرها دو میلیارد ریال و در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار جمعیت ۱.۶۰۰ میلیون ریال و در شهرهای بالای یکصد هزار نفر یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت یک میلیارد ریال و در روستاها هشتصد میلیون ریال وام قرض الحسنه با نرخ ۴% و با بازپرداخت ۲۰ ساله به رزمندگان تسهیلات ساخت و یا خرید مسکن اعطا نماید.

مابه التفاوت سود سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال (۵۰۰۰) از محل ردیف ۱۱۱۱۸۷ توسط سازمان رزمندگان دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد.

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا مکلف است از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به اختصاص تعداد ۲۰.۰۰۰ خودرو برای تحویل به جانبازان بالای ۲۵% دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ ساله اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون صنایع و معدن مجلس ارایه نماید. کارمزد ۴% به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ تأمین می گردد.

۸- در راستای اجرای جزء (۱) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، دانشگاه های تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی که از مشمولین این بند شهریه دریافت می نمایند، موظفند نسبت به اعطای معافیت حداقل ۳۰% شهریه به مشمولین ماده فوق اقدام نمایند. بار مالی نشای از اجرای این بند از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ و ۱۱۱۱۸۷ به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال تأمین می گردد.

۹- به منظور اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، برای تعداد ۴۰ هزار نفر از ایثارگران اقدام نماید. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۲۷۰۰ میلیارد ریال تأمین می گردد.

۱۰- بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد ۵ هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند ولی هم اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید معرفی نماید.

۱۱- عبارت ذیل به بند (ز) تبصره (۱۶) الحاق شود.

“ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره مد شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب می نمایند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بهره مند شوند.”

۱۲- در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال به ردیف ۱۳۱۶۰۰ اضافه می‌شود.

۱۳- در راستای بند (ب) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، سازمان رزمندگان نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران به کلیه آزادگان و ایثارگران واجد شرایط اعم از حالت اشتغال و غیرحالت اشتغال از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ و ۱۱۱۱۸۷ پرداخت نماید.

۱۴- در راستای اجرای بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون جامع ایثارگران، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف‌های ۱۳۱۶۰۰ و ۱۱۱۱۸۷ پیش‌بینی می گردد.

۱۵- در ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران عبارت ۱۲ ماه حضور در جبهه به ۶ ماه تقلیل می‌یابد.

مشاهده فایل اصلی مصوبات

مطالب مرتبط:

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

اصلاح ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران در بودجه ۱۴۰۰/ پیگیری استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام