کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت‌های خصوصی وابسته به وزارت نیرو

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت‌های خصوصی وابسته به وزارت نیرو (بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۳۱۳۹/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ وزارت نیرو)

شرکت‌های مادرتخصصی

پیرو ابلاغ آیین نامه نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی شرکت های وابسته (غیردولتی) به شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۰۱۹/۹۹ مورخ ۲۴/۳/۹۹، به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن به منظور اجرا در شرکت های وابسته زیرمجموعه آن شرکت با رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات قانونی از جمله طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت‌های ذیربط ارسال می‌گردد:

۱- لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه شرکت های وابسته نسبت به انعقاد قرارداد دائم با نیروهای قرارداد مدت موقت، طرحی و شرکتی که فعالیت های جاری (اصلی) شرکت را در زمان تصویب قانون مذکور به صورت تمام وقت انجام می دهند و به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط زیر اقدام نمایند:

۱-۱- وجود پست سازمانی بلاتصدی

۱-۲- دارا بودن شرایط احراز عمومی و اختصاصی متناسب با شغل

۱-۳- پرداخت حق بیمه توسط شرکت وابسته ذیربط و یا شرکت های طرف قرارداد

۱-۴- اخذ مصوبه مجمع عمومی در مورد تعداد و شرایط اختصاص پست‌های سازمانی مربوطه

۱-۵- تأمین اعتبار لازم از مراجع ذیربط

۱-۶- تأییدیه گزینش مبنی بر موافقت با انعقاد قرارداد دائم

۲- تشخیص مصادیق نیروهای طرحی و شرکتی شاغلی که فعالیت های جاری (اصلی) شرکت وابسته را انجام می دهند، بر عهده هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی ذیربط می باشد.

۳- بکارگیری نیروی انسانی جدید به عنوان جایگزین نیروهای مدت معین، طرحی و شرکتی که شرکت‌های وابسته در اجرای این بخشنامه نسبت به انعقاد قرارداد دائم با آنان اقدام می‌نمایند، تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع است.

رضا اردکانیان- وزیر نیرو

شناسنامه قانون | Niroo Isargaran1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام