کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اعلام نسخ حکم استخدام یکی از فرزندان کارکنان ایثارگر موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق در آزمون استخدامی

اعلام نسخ ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ موضوع: استخدام یکی از فرزندان کارکنان ایثارگر (دادنامه شماره ۱۰۶۹- ۱۰۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

سهمیه استخدامی فرزندان ایثارگران

شماره دادنامه: ۱۰۶۹-۱۰۶۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۶۷- ۹۹۰۱۹۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سید مصطفی حسینی و مصیب عزیزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از بخش چهارم امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری های کشور (تیرماه ۱۳۹۸)

گردش کار:  شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از بخش چهارم امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری های کشور (تیرماه ۱۳۹۸) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند:

پس از شرکت در آزمون و اعلام قبولی در مرحله کتبی از سوی جهاد دانشگاهی، سایر مراحل جذب و استخدام از جمله آزمون عملی را طی کرده که پس از گذشت ۳ ماه از اعلام نتایج قبولی اولیه مجدداً در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با اعمال پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ نتایج جدیدی را منتشر کرده و نتایج قبلی را باطل اعلام کرده اند که علی رغم اعلام قبولی قطعی؛ در اعلام مجدد پذیرفته شدگان، اینجانبان به عنوان مردود در آزمون اعلام شده ایم که پس از پیگیری های به عمل آمده متوجه شدیم اعمال سهمیه فوق الذکر، دلیل خروج از دایره پذیرفته شدگان بوده است.

از آنجا که نتایج اعمال شده نهایی از ناحیه مجری برگزار کننده آزمون (جهاد دانشگاهی) پس از اعمال سهمیه مندرج در ماده ۴۸ قانون فوق الاشعار صورت پذیرفته است در حالی که بر اساس دادنامه شماره ۸۸۲-۸۸۳ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ به شماره پرونده ۹۷/۲۳۱۵/۹۶-۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مبنی بر الزام یکی از فرزندان ایثارگران به استخدام به علت مغایرت با قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران منسوخ گردیده است و اقدام بر اساس آن فاقد مبنای قانونی است و در حال حاضر مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران حاکم است که حکم مقرر در آن متفاوت از ماده ۴۸ است. لهذا مختصراً به اطلاع می رساند چون نتایج اعمال شده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی با اعمال سهمیه ماده ۴۸ قانون مرقوم صورت پذیرفته که ماده ۴۸ قانون مرقوم به موجب ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران منسوخ گردیده است و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز بر این مطلب تصریح دارد. ضمناً در نامه جهاد دانشگاهی به شماره ۱۱۱۲۴۶ در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۹ صراحتاً اعلام شده که از ۱۸۰ نفر سهمیه آزاد آتش نشان مشهد که در دفترچه ذکر شده، تعداد ۲۷ نفر به سهمیه ماده ۴۸ تعلق گرفته است. لذا از آنجا که نتایج نهایی اعلام شده مغایر با ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران می باشد تقاضای ابطال تصمیم سازمان جهاد دانشگاهی مبنی بر ابطال نتایج آزمون استخدامی را به شماره ۷۱۱۳۰۴-۱۹/۱۲/۱۳۹۷ را دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

“بخش چهارم: امتیازات و سهمیه های قانونی

الف) سهمیه ایثارگران ….

۳) پنج درصد سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین ماده ۴۸ قانون:

پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده» در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا از کارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران نباشد، تخصیص می یابد.

تبصره: کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمی باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۱۸/۴۲/۳۸- ۷/۵/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«فرآیند اجرای آزمون استخدامی شامل صدور کارت، تهیه و تصحیح پاسخ نامه و اعلام نتایج نهایی داوطلبان طی توافقنامه ای به سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی واگذار گردیده است. مطابق مفاد آگهی آزمون مقرر گردیده بود که ۵ درصد سهیمه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۴ اختصاص یابد که پس از صدور دادنامه شماره ۸۸۳-۸۸۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نحوه اعمال سهمیه فوق الذکر از جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی استعلام گردید که مرجع مذکور با ارسال پاسخ مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام داشته که باتوجه به ملغی شدن ماده ۴۸ چون آزمون برگزار شده و این افراد هم در آزمون شرکت کرده اند لذا با توافق بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به عنوان بخشی از سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران لحاظ شده و این افراد سهمیه خاص داشته باشند.»

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۲۱۳۲/۴۸/۹۹/ص-۲۹/۵/۱۳۹۹ ضمن ارسال نامه شماره ۸۰۰۸/۹۹/ص-۲۶/۵/۱۳۹۹ مدیر مرکز آزمون سازمان جهاد دانشگاهی به طور خلاصه توضیح داده است که:

«بعضی از امتیازات داوطلبان اشتباه وارد سامانه شده و دقیق نبوده پس از بررسی مجدد و تایید همه دستگاه ها، اعم از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استانداری خراسان رضوی نتایجی که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در سامانه مرکز آزمون اعلام شده، نتایج واقعی و قطعی و نهایی بوده و نتایجی که قبلا اعلام شده بود، باطل اعلام گردیده است. همچنین در استان خراسان رضوی و در شغل آتش نشان برای شهر مشهد که ۳۰۰ مجوز وجود داشت، ۱۲۰ مجوز برای ایثارگران ۲۵ درصد، ۱۲۷ مجوز برای سهمیه آزاد، ۲۵ مجوز برای ایثارگران ۵ درصد و ۲۷ مجوز برای داوطلبان دارای سهمیه ماده ۴۸ و ۱ نفر هم در سهمیه ۳ درصد معلولان در نظر گرفته شده است.»

رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۸۴۱۶۷-۱۹/۱۰/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«آزمون استخدامی آتشنشانی خراسان رضوی که نامبرده تقاضای ابطال اعلام نتایج آنرا نموده است، توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و با نظارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار گردیده و این سازمان در نحوه برگزاری و اعلام نتایج آن نقشی نداشته ضمن اینکه اطلاعاتی در خصوص آزمون مذکور نیز در دسترس ندارد. لذا در خصوص شکایت نامبرده دستگاه برگزار کننده آزمون مزبور اصلح است پاسخ گو باشد.

علیهذا با عنایت به موارد یاد شده تقاضای رد شکایت ایشان به طرفیت این سازمان را دارد.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ کلّیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی‌الاثر شده و براساس مصوبه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به قوت خود باقی است.

ثانیاً: کلّیه سهمیه‌های مربوط به استخدام و تأمین نیروی مورد نیاز دستگاههای اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنها در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن مشخص شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ در زمان صدور آگهی آزمون (تیرماه ۱۳۹۸) به علّت مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منسوخ بوده و تعیین و اختصاص سهمیه استخدام براساس آن فاقد مبنای قانونی است و دادنامه شماره ۸۸۳-۸۸۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر است و بر همین اساس وضع بند ۳ از بخش چهارم (امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداریهای کشور – تیرماه ۱۳۹۸) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام