کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

قانون اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب ۱۳۶۲

قانون اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب ۱۳۶۲ (مصوب ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده – قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ و الحاقيه بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد:

۱- عنوان قانون به «قانون بيمه كشاورزي» اصلاح مي گردد.

۲- در ماده واحده پس از عبارت «انواع محصولات كشاورزي» كلمه «درختان» و بعد از كلمه «طوفان» عبارت «بادهاي گرم موسمي» و پس از عبارت «امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي» عبارت «و همچنين ابنيه، تأسيسات، مستحدثات، قنوات، چاههاي آب كشاورزي و تأسيسات آبياري، فعاليتها و كليه خدمات كشاورزي و عوامل توليد (ماشين آلات، ابزار و ادوات كشاورزي)، در قبال حوادث بيمه پذير» اضافه گرديد.

۳- در تبصره (۳) عبارت يك نماينده از جهادسازندگي و دونفر ديگر به معرفي وزير كشاورزي حذف و عبارت سه نفر نماينده به معرفي وزير جهاد كشاورزي جايگزين گرديد.

۴- تبصره (۵) حذف و شماره تبصره هاي بعدي اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۸) به شرح زير الحاق گرديد:

تبصره ۸- دولت مكلف است با توجه به قسمت اخير بند «ج» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت سه ماه پس ازتصويب اين قانون اساسنامه جديد صندوق بيمه كشاورزي را تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد.

۵- در اين قانون عناوين «صندوق بيمه محصولات كشاورزي» به «صندوق بيمه كشاورزي» به «وزير كشاورزي» به «وزير جهاد كشاورزي» و «شوراي عالي» به «مجمع عمومي» اصلاح گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام