کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

ميزان امتياز فوق العاده سختی شرايط كار در وزارت جهاد كشاورزی

تعيين ميزان امتياز فوق العاده سختي شرايط كار در وزارت جهاد كشاورزي (نامه شماره ۶۸۴۲/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

جناب آقاي منصور خاكي

سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي

موضوع: تعيين ميزان امتياز فوق العاده سختي شرايط كار

با سلام و احترام ؛

بازگشت به نامه‌ شماره ۱۸۹۹۰/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۲ در خصوص برقراري و افزايش امتياز فوق العاده سختي شرايط كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف هاي غيرمتعارف پست هاي سازماني پيشنهادي اعلام مي دارد:

با توجه به كاربيني انجام شده توسط نماينده اين معاونت از واحدهاي عملياتي در استان قزوين و بررسي هاي به عمل آمده از ۹۶ برگ فرم هاي تكميل شده ارسالي تعيين سختي شرايط كار مربوط متصديان رسمي و پيماني پست هاي سازماني پيش بيني شده در تشكيلات تفصيلي ذي ربط واجد شرايط بر اساس مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه مربوط به سختي شرايط كار و نظر به مشخصات شغل، شرح وظايف و مسئوليت هاي متصديان پست هاي سازماني مورد نظر و وجود عواملي نظير كار در ارتفاع، سطوح شيب دار و لغزنده، كار در فضاي مسدود غيرمتعارف، سر و صدا، كار در محيط غيرمتعارف، وجود ذرات معلق در هوا، كار در شرايط نامساعد جوي، درجه حرارت، مواجهه با حيوانات يا جانوران گزنده و درنده، كار در فضاي باز، رطوبت، كار در محيط هاي داراي بوي متعف و نامطبوع، محيط عفونت زا و آلوده درماني و آزمايشگاهي، مواد شيميايي و گازهاي سمي، لرزش، كار در شرايط روحي نامساعد و… كه متصديان مشاغل پست هاي سازماني ذيل در حين كار در واحدهاي عملياتي در ادارات كل استان ها با آن مواجه مي باشند، به اين وسيله در اجراي بند (۳) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ اين معاونت، ميزان امتياز سختي شرايط كار متصديان پست هاي سازماني ذيل صرفاً در واحدهاي عملياتي ادارات كل استان ها در سراسر كشور (موضوع ابلاغ تشكيلات تفصيلي طي نامه شماره ۸۴۴۴۹/۹۱/۲۱۲/د مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ معاون نوسازي و تحول اداري، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) به شرح جدول ذيل اعلام مي گردد:

۱- كارشناس ارشد و كارشناس واكسن و سرم سازي     ۱۰۰۰

۲- كاردان، كمك تكنيسين، تكنيسين و كمك كارشناس واكسن و سرم سازي      ۱۰۰۰

۳- كارشناس ارشد، كارشناس، كاردان، كمك كارشناس و تكنيسين حفظ نباتات      ۹۰۰

۴- كارشناس و تكنسين دامپروري     ۱۰۰۰

۵- تكنيسين تلقيح مصنوعي      ۱۰۰۰

۶- كاردان دامپروري (طيور و ماكيان، زنبور عسل، كرم ابريشم، دام سبك و سنگين و …)      ۱۰۰۰

۷- كارشناس ارشد دامپروري (طيور و ماكيان، زنبور عسل، كرم ابريشم، دام سبك و سنگين و …)      ۱۰۰۰

۸- تكنيسين دام و طيور       ۱۰۰۰

۹- كمك كارشناس دامپروري (طيور و ماكيان، زنبور عسل، كرم ابريشم، دام سبك و سنگين و …)      ۹۰۰

۱۰- كارشناس و كاردان آزمايشگاه و دفع آفات كشاورزي و منابع طبيعي      ۹۰۰

۱۱- مراقب دام و طيور      ۹۰۰

۱۲- كارشناس آزمايشگاه       ۹۰۰

۱۳- كمك كارشناس آزمايشگاه       ۸۰۰

۱۴- تكنيسين مرغداري       ۹۰۰

۱۵- كارشناس ارشد، كارشناس، كاردان و كمك كارشناس ترويج كشاورزي           ۷۰۰

۱۶- كارشناس ارشد، كارشناس، كاردان و كمك كارشناس اصلاح نباتات و امور زراعت       ۷۰۰

۱۷- كارشناس ارشد و كارشناس تغذيه دام                ۶۵۰

۱۸- مروج زبنور عسل          ۶۵۰

۱۹- تكنيسين آزمايشگاه     ۶۵۰

۲۰- كارشناس ارشد و كارشناس مهندسي زراعي       ۶۵۰

۲۱- كاردان فني زراعي     ۶۵۰

۲۲- كارشناس ارشد، كارشناس، كاردان و كمك كارشناس نقشه برداري      ۶۵۰

۲۳- نقشه بردار       ۶۵۰

۲۴- كمك كارشناس مهندسي زراعي     ۶۵۰

۲۵- كارشناس ارشد، كارشناس، كاردان و كمك كارشناس امور باغباني      ۶۰۰

۲۶- كاردان و كمك كارشناس تغذيه دام        ۶۰۰

۲۷- كارشناس و كمك كارشناس امور زمين          ۶۰۰

۲۸- كارشناس ارشد و كارشناس و كمك كارشناس ترويج كشاورزي و توسعه روستايي      ۶۰۰

۲۹- كارشناس ارشد و كارشناس توسعه روستايي      ۶۰۰

۳۰- كارشناس ارشد، كارشناس، كاردان و كمك كارشناس آموزش كشاورزي      ۶۰۰

۳۱- كاردان و كمك كارشناس امور تشكل هاي توليدي و كشاورزي        ۶۰۰

۳۲- كارشناس ارشد، كارشناس امور تشكل هاي توليدي و كشاورزي        ۶۰۰

۳۳- كارشناس ارشد، كارشناس، كاردان و كمك كارشناس امور پنبه       ۵۰۰

۳۴- كارشناس تحقيقات گياه پزشكي        ۵۰۰

۳۵- كارشناس ارشد امور زمين            ۵۰۰

۳۶- كارشناس ارشد، كارشناس و كاردان ماشين آلات كشاورزي        ۵۰۰

۳۷- كارشناس ارشد، كارشناس و كمك كارشناس خاك شناسي و حاصل خيزي خاك       ۵۰۰

۳۸- كارشناس محيط زيست         ۵۰۰

خاطر نشان مي سازد امتيازات تعيين شده براي متصديان پست هاي سازماني مورد اشاره، بر اساس حاصلضرب امتياز پست مورد تصدي ضربدر ضريب سالانه تعيين و از تاريخ صدور اين مجوز مشروط به پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سال جاري قابل پرداخت مي باشد.

خاطر نشان مي سازد، در خصوص بررسي ساير پست هاي سازماني تخصصي حوزه ستادي و استاني ذي ربط بر اساس جدول پيشنهادي در استان ها، پس از ارسال فرم هاي تكميل شده تعيين سختي كار پست هاي مورد نظر توسط آن وزارت متعاقباً اظهارنظر بعمل مي آيد.

طاهره پورشمسيان- معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام