کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

انتقال وظایف آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جنگل ها و مراتع کشور و تغییر نام آن

طرح انتقال وظایف آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جنگل ها و مراتع کشور و تغییر نام آن (تصویب‌نامه شماره ۶۷۵/۱۳.ط مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۳ شورای عالی اداری)

طرح انتقال وظایف آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جنگل ها و مراتع کشور و تغییر نام آن

وزارت جهاد کشاورزی ـ ‎‎‎ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شورای عالی اداری در نودودومین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۸۱ خود بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به‏‌منظور انسجام‏ بخشیدن و رعایت پیوستگی در وظایف و فعالیت‏های مربوط به جنگل، مرتع و آبخیزداری و پرهیز از موازی‏ کاری و ناهماهنگی و استفاده مؤثرتر از امکانات و نیروی انسانی متخصص موجود تصویب نمود:

طرح انتقال وظایف آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جنگل ها و مراتع کشور و تغییر نام آن

۱ـ وظایف مربوط به آبخیزداری از حوزة ستادی وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان جنگل‏ ها و مراتع کشور منتقل می‏‌گردد و با این انتقال، نام سازمان مذکور به «سازمان جنگل‏ ها، مراتع و آبخیزداری کشور» تغییر می‏یابد.

۲ـ کلیة اختیارات، اعتبارات، تجهیزات، امکانات، تعهّدات، پست‏های سازمانی و نیروی انسانی مربوط به وظایف آبخیزداری به‏ سازمان جنگل‏ ها، مراتع و آبخیزداری کشور منتقل می‏گردد.

۳ـ وزرات جهاد کشاورزی مکلف است تشکیلات سازمان جنگل‏ ها، مراتع و آبخیزداری کشور (در حوزه مرکزی) را حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور برساند. تا زمان تأیید تشکیلات سازمان مذکور، پست‏های سازمانی قبلی دارای اعتبار می‏باشد.

با توجه به حکم بند هـ ماده ۲ قانون برنامه سوم وظایف فوق‏الذکر در سطح استان ها در سازمانهای ‎‎‎ استانی جهاد کشاورزی سازماندهی می گردد.

۴ـ وزیر جهاد کشاورزی مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نتایج حاصله را به دبیرخانة شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

محمد ستاری فر- معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام