کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

قانون ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري (شماره ۶۷۱۵۳/۶۳۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰)

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي، با كليه اختيارات، وظايف، داراييها، امكانات، تجهيزات، تعهدات و نيروي انساني در صندوق بازنشستگي كشوري ادغام مي‌گردد.

بار مالي و هزينه انتقال از محل سهام قابل واگذاري دولتي در بنگاههاي اقتصادي از ناحيه دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.

تبصره- برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه مشمولين صندوق مزبور براساس قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات صندوق بازنشستگي كشوري است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام