کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (مصوبه شماره 30822 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری)

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای عالی اداری در یکصدوهشتاد و پنجمین جلسه مورخ 12/11/1398 به استناد بندهای 1، 2 و 5 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازمانندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، تصویب نمود:

ماده 1- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است نسبت به ادغام «مرکز تحقیقات ابریشم کشور» در «مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور» ظرف مدت دو ماه اقدام نماید.

ماده 2- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است نسبت به ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» در «مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور» و تغییر نام مؤسسه به «مؤسسه تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور» و همچنین ادغام «مؤسسه تحقیقاتی بین المللی تاسماهیان دریای خزر» در «مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور» ظرف مدت دو ماه اقدام نماید.

ماده 3- در اجرای مفاد مصوبه شماره 6651/206 مورخ 23/3/1390 شورای عالی اداری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف مؤسسات و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اقدام نموده و مراتب را جهت تصویب به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نماید.

ماده 4- در اجرای بندهای 1 و 2 این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است حداکثر طی مدت سه ماه، نسبت به به روزرسانی ساختار مربوط در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ماده 5- وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش اجرای آن را شش ماه پس از ابلاغ آن، به شورای عالی اداری ارائه می نماید.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام